1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  du behöver få ut Examensbevis; du behöver också ha godkända betyg i svenska eller SAS, svenska som andraspråk 1, 2 och 3 och Engelska 5 och 6 - för grundläggande behörighet till högskolestudier;
  för Särskild behörighet till ekonomiutbildningar på högskolenivå behöver du ha godkänt betyg i matematik 3 och Samhällskunskap 1b (eller i Samhällskunskap 1a1 och 1a2).
  *****
  Det går inte att garanterat att du på Handels- och admin.programmet blir behörig till ekonomiutbildningar på högskolenivå, därför att det är endast kurser för Grundläggande behörighet (svenska och engelska) som är din rättighet att läsa; Att läsa upp till matematik 3 och samhällskunskap 1a2 - ingår inte i de kurser som måste erbjudas på HA, därför kan din skola säga Nej, det går inte. I så fall ska du behöva komplettera efter gymnasiet.
  i programplanen för HA kan du se vilka kurser som din skola måste erbjuda att läsa.

  Prata med studie- & yrkesvägledare på din skola; förklara att du vill bli behörig till ekonomi-utbildningar på högskolenivå; hen vet i så fall att du behöver både kurser för grundläggande behörighet och upp till matte 3 samt samhällskunskap 1a2. Förhoppningsvis kan din skola erbjuda läsa även matte och samhällskunskap; läsa svenska och engelska har du rätt till.

  vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga