Vägledare
  Hej
  en elev som redan läst 3 år på yrkesintroduktion och uppnådde behörighet till yrkesprogram i alla ämnen förutom engelska. Får vi anta honom till ett annat introduktionsprogram alltså till IMV, trots att hen redan läst 3 år på ett annat IM?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Skolverket säger att det inte finns någon regel som skulle förbjuda att anta till ett annat IM även om eleven redan läst 3 år på t.ex yrkesintroduktion. Men det kan uppstå "andra svårigheter" längre fram...
  Vad gäller IMV så är tanken att eleven ska snarast kunna antas till ett nationellt program, från IMV alltså. Men om eleven (när hen uppnår godkänt betyg i eng grund) hunnit blir så pass gammal att hen inte kan påbörja en ny utbildning på gymnasiet, alltså inte pga sin ålder kan skrivas in på ett nationellt program? Då måste eleven sluta på gymnasiet och söka till komvux.
  Därför tycker jag i det fallet du beskriver är bättre att ansöka om Dispens vad gäller engelska och anta eleven till nationellt program (med dispens från kravet på godkänt betyg från grundskolan i engelska som rektor på gymnasiet får bevilja). Då kommer inte situationen uppstå att eleven måste sluta mitt i sin utbildning pga hen blev för gammal och straffas för att hen uppnådde godkänt nivå i engelska grund .
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga