Elin
  Hejsan,
  jag har en fråga: om elev på gymnasieskolan inte trivs, har bytt utbildning och skola redan, men trivs i alla fall inte; hen får också pendla ganska långt till sin skola och är osäker på exakt vad hen vill göra i framtiden, vad kan ni rekommendera? Eleven är hemmavarande i Sundsvall. Elevens egen gymnasieskola som ligger i en annan kommun (hen pendlar ganska långt) kan uppenbarligen inte hjälpa eleven, då hen vill byta (alltså sluta på just den skolan) och i så fall förlorar skolan "skolpeng", så skolan är inte intresserad att hjälpa eleven "därifrån", alltså från den skolan, men vems jobb är det i så fall att hjälpa eleven till en bra lösning?

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Elin,
  I Sundsvall kan man få hjälp av KAA-ansvariga även om man inte är "hemmasittare" utan endast funderar på att hoppa av gymnasiet, kontakta gärna de som jobbar med de frågorna i Sundsvall via e-post: [email protected]

  Om yrket KAA-ansvarig finns allmän information på framtid.se/yrke/kaa-ansvarig
  Exakt hur KAA-ansvar "jobbas med" i olika kommuner kan vara olika. I vissa kommuner tittar KAA-ansvarig endast på de som är "hemmasittare", alltså ungdomar utan någon känd sysselsättning men enligt informationen på Sundsvalls kommuns hemsida så kan man vända sig till dem (jag tror det är tre personer som i Sundsvall jobbar med de frågorna, uppgift från 3 jan 2022) även när en elev funderar på att hoppa av gymnasiet, alltså i dagens läge är gymnasieelev.

  Det du skriver om att den "egna gymnasieskolan" inte är intresserad att förlora eleven pga "skolpengen" kan tyvärr vara sant. Det kan i vissa fall bli ett ganska stort problem: att det är personal på den "egna skolan" som ska "ta hand" om eleven även i de situationer där hen vill lämna den skolan och göra någonting annat, men de ekonomiska förutsättningar är sådana att om en gymnasieskola förlorar en elev, så förlorar skolan även "skolpengen" för den eleven, så det är ekonomiskt icke-fördelaktigt för skolan att förlora elever (i alla fall i andra de fall där det ej kostar mer att ta hand om eleven än den summan som skolpengen ger).
  Ett dilemma för en SYV på en skola blir i så fall att SYV-en utbildas på syv-programmet till att i första hand se till elevernas bästa, men SYV-en vill ju inte heller förlora sin försörjning (om skolans ekonomi ej tillåter att ha en heltidstjänst för en SYV...). Det är en brist i systemet, kan man säga.
  I många kommuner finns det dock någon sort Vägledningscentra dit "alla" är välkomna (med "alla" kan personer menas som är folkbokförda i just den kommunen men ofta även elever som går i skolan i "den kommunen" även om de är folkbokförda i en annan kommun).
  Utbildnigsförvaltningar i kommuner bör kunna svara på frågan om vilka vägledningsmöjligheter som finns lokalt.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga