1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om du i din gymnasieexamen har 2800 poäng då har du 300poäng i kurser som är markerade med "U" (utökat program) - det är väldigt viktigt att veta
  - vilka kurser som i ditt examensbevis är markerade med "U"?
  - vilken program och inriktning läste du på gymnasiet?
  - vilken utbildning på ett svenskt lärosäte (högskola eller universitet) du vill komma in på (detta frågar jag för att hitta information om vilken särskild behörighet som den utbildningen kräver)?
  - du kan också skriva om Kemi1 finns med bland kurserna som ingår i ditt examensbevis...

  Utan att få svar på de frågorna som jag ställer ovan, kan jag tyvärr inte svara på din fråga.

  Studie- och yrkesvägledare
  • mayas : Hej
  • mayas : Jag har läst samhällsprogram, och jag har läst matte 3b, tyska 3 och träningslära som merkerad med U, jag tänkar på att läsa tandläkare eller apotekare så jag undrar om jag har läst kemi 1 kommer att samla med min meritvärde?
  • Milla : Jag tolkar ditt svar på det sättet att du på gymnasiet inte läste kursen Kemi 1 och har inte den kursen bland kurserna i ditt examensbevis. Om det stämmer då blir det så här: du behöver, för behörighet till tandläkar- och apotekarprogrammen godkända betyg i fysik 2, kemi2, matematik 4 och biologi 2. Betyget i kursen kemi 2 (om du får det betyget på komvux eller genom en prövning) kommer räknas in i ditt snittbetyg/jämförelsetal och på så sätt påverkar ditt meritvärde (du vinner alltså på att ha så högt betyg i kemi 2 och även i fysik2, biologi 2 och matematik 4 som möjligt). Lägre kurser i de ämnena, t.ex kursen fysik 1a och biologi 1 och kemi 1 kommer inte räknas in för att det är inte de kurserna utan högre kurser som krävs.
  • Milla : Om du vill få naturvetenskaplig behörighet (t.ex till tandläkar- och apotekarprogrammet) men vill inte att kurserna fysik2, kemi2, biologi2 och matematik 4 ska påverka ditt meritvärde då bör du söka till folkhögskolornas eller universiteternas basår.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga