Sökande

  Finns det någon yrkeskategori där man kan få syssla med vapenvård exempelvis något museum? Isåfall hur ser framtidsutsikterna ut? Jag har inte ens gjort lumpen så någon militär karriär är uteslutet väl?

  • Ludmila : Så här svarar en jaktlärare på en av gymnasieskolorna: "I dag finns ingen specifik utbildning för just vapenvård. Det man allmänt talar om är vapensmed. Att läsa till vapensmed är oftast ett lärlingsyrke där man jobbar ett antal år hos en vapenfirma (vapenförsäljare) som då har vapensmeder anställda. Detta skulle kunna vara som exempel vapenfirma Torsbo handels AB som i dag har två anställda vapensmeder. I Tyskland har man ett så kallat fä där man utbildar vapensmeder och här kan man få jobb på ex.vis en vapenfabrik."
  • Anna :

   Kika gärna på ett yrkeshögskolealternativ: utbildning/stiftelsen-hantverk/hantverkslarling-leksand där man bl.a kan utbilda sig till Bössmakare/Vapensmed (min tanke är att vapentekniker/vapensmeder sysslar bl.a med reparation av vapen, och det är också "vapenvård").

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Petter!
  Vi har ställt frågan till olika "instanser" och här, nedan, kommer några svar.

  "Vad jag känner till så finns det ingen i Sverige som enbart arbetar med vapenvård/rengöring. Oftast har dessa vapentekniker/smeder ytterligare åtaganden i deras verksamhet. Vill man däremot utbilda sig till bössmakare finns det ett fåtal personer i Sverige som tar till sig lärling. Man får räkna med att det tar 3-5 år minst innan man är en fullutbildad bössmakare. Denne kan hantera både trä och metall."
  *** *** ***
  - En intendent för Moderna vapen på Armémuseum svarar så här: "Jag tar hand om den moderna vapensamling av framförallt finkalibriga vapen men även en del pjäser och kanoner. ... Om man endast vill ägna sig åt vapenvård så är det kanske en aning snävt men momentet finns med i utbildningar som t ex Väktarskolan driver då man får skjutvapenutbildning enligt kraven i FAP 573-1 under en dryg vecka. Annars får man nog söka sig in till något skytteförbund eller till polisens utbildningar. En något enklare väg kan vara genom att söka sig vidare inom Försvarsmakten där det trots allt ingår ganska avancerade moment beroende på vilken nivå man väljer att lägga sig på. Beroende på ålder så är ju också Försvarsutbildarna ett tips som du ser i länken Försvarsmakten.se/vapenutbildning.
  *** *** ***
  En yrkesinformatör inom FM svarar så här: "Just vård av vapen gör alla soldater i Försvarsmakten, då det tillhör den dagliga verksamheten. Däremot kan man bli t.ex vapentekniker, som är en mer specialiserad tjänst. Det är en specialistofficerstjänst, så det krävs att man först har gjort en grundutbildning för att sedan kunna söka sig till en specialistofficersutbildning."
  *** *** ***

  Så här svarar en metallkonservator på Armémuseum: "I mitt jobb ingår att bevara och vårda museets föremål. Där ingår vapen, men också allt annat som museet har i sina samlingar. Det kan vara allt från kokkärl, telefoner, sjukvårdsutrustning och rustningar till kanoner. Som konservator beror arbetsuppgifterna mycket på vilken inriktning museet man jobbar på har, det kan ju också röra sig om skulpturer eller bilar, man specialiserar sig på en materialtyp snarare än en viss föremålstyp. Det finns mindre museer i landet (med militärhistorisk inriktning) som också samlar och ibland ställer ut vapen, men då rör det sig oftast om äldre vapen eftersom moderna vapen kräver licens och särskild säkerhet för förvaring. Du hittar några av dem här: www.smha.se Konservator blir man i Sverige på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/konservatorsprogrammet-n1kvp Vad gäller frågan om vapenvård så kanske det kan finnas sådana specifika uppgifter inom försvarsmakten. Du kan höra med Försvarets materielverk t.ex. hur vapen som för tillfället inte är i bruk hanteras och förvaras."

  *** *** ***

  Så här svarar en museipedagog: "På museum kan man arbeta som metallkonservator. Då tar man hand om alla föremål av metall inklusive vapen, om museet man arbetar på har vapen. Utbildningen är på universitet "... .

  Och vi fick också tips att höra med Vapenbutiker.

  Hänvisningar/lästips:
  yrkespresentation Bössmakare
  yrkespresentation Smed
  yrkespresentation Konservator
  yrkespresentation Vapentekniker

  Studie- och yrkesvägledare
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej igen,
  vi fick idag svar från Öknaskolan; var god läs deras svar:
  "De yrken där man kan möta vapenvård/enklare monteringar - är i jaktbutiker där man hjälper kunder. Annars finns det ett antal vapensmeder/tekniker (som utför mer avancerade jobb) i Sverige som jobbar med detta på heltid. Det finns dock inte längre någon utbildning i Sverige utan vägen som de flesta går är metallbearbetning och sedan lärlingstjänst hos en vapensmed."

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga