Liker

  Hej! Jag har ett dåligt betyg i svenska 1 (fick D). Jag går i åk 2 i gymnasiet (naturnatur) och kommer att ha maxat min extramerit genom matte 5, moderna språk 3/4. Jag som har ett D i SV1 undrar ifall jag kan ta eng 7 och få ett högre betyg, och därmed räkna med det i mitt snitt? Alltså säg att jag får B i eng 7. Kan jag då stryka D:et och byta ut det mot ett B genom att ta eng 7 som utökad kurd? Plus jag ligger på B i eng 6, är eng 7 mycket svårare?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 är en Obligatorisk kurs i alla nationella svenska gymnasieprogram och man måste ha godkänt betyg i den kursen för att uppfylla kraven för examensbevis (finns också många andra krav, som alla måste vara uppfyllda) och betyget i den kursen räknas alltid in i snittet/jämförelsetalet. 
  Du kan därför inte stryka betyget i den kursen. 
  Att läsa utökade kurser är inte elevens rättighet heller. Rektorns beslut krävs. Om rektorn på din skola säger OK till att du läser eng7 som utökad kurs, utanför programmets 2500poäng så ska du inte få fler meritpoäng, om du redan har max, 2.5. Men du kan ändå vinna på att ha läst eng 7 och speciellt om du får högt betyg i den kursen. För det första, så är det bra att kunna mer engelska. Och för det andra, om du får högre betyg i eng7 än du får som snittbetyget på dina övriga betyg, då kommer antagning.se räkna in betyget i eng7 och med det kommer ditt snitt/jämförelsetal höjas lite-lite grand, men ändå höjas.

  Studie- och yrkesvägledare
  • Liker :

   Men om jag får C i engelska 7, och mitt allra lägsta betyg är D, i SV1. Höjs inte min merit för det? Då menar jag att jag får en förhöjning i snittbetyg med ca 0.1. Alltså istället för att hamna på totalt 457.5, så hamnar jag på 460, om du förstår vad jag menar

  • Milla :

   Det kommer inte spela någon roll vad ditt lägsta betyget är eller blir, utan så här blir det: om du får C i eng 7 och den blir i ditt examensbevis U-kurs, då spelar det avgörande roll att den kursen kan (i alla fall i princip) ge meritpoäng. Men du har redan max, 2.5 genom andra kurser (moderna språk och matematik). Då tittar antagning.se på vad ditt SNITTBETYG är. Om ditt snittbetyg är högre än 15.0 då skulle inräknande av C-betyget i eng7 sänka ditt snittbetyg men om ditt snittbetyg är lägre än 15.0 då höjer C-betyget ditt snittbetyg. Och då "låtsas man" som om du inte redan fått max antal meritpoäng, utan säger att du får meritpoängen för moderna språk 3,4 och eng7. U-kursernas betyg räknas in endast i 2 fall: om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. Och då "säger" antagning.se att eng7ger dig meritpoäng (fast du redan har max och ingen kan få fler än 2.5) och på grund av det räknar in betyget. Det blir, hur som helst, fördelaktigt för dig - för att i fall eng7 skulle sänka ditt snittbetyg, då räknas inge betyget in men om det skulle höja - då räknas det in och du får en höjning. Hur stor höjning du får beror på skillnaden mellan ditt snittbetyg och hur mycket högre betyget i eng7 blir. Exempel: Vi säger att elev en får A i eng7 och den kursen är U-kurs i examensbeviset. Om elevens snittbetyg utan eng7 är 10.0, då blir det nya snittet cirka 10.4. Om elevens snitt innan eng7 är 12.5, blir det nya snittet cirka 12,8. Om snittet innan eng7 är 15.0 blir det nya snittet cirka 15.2. Om snittet innan eng7 är 17.5 blir det nya snittet cirka 17.6. Detta vid A-betyget i eng7, alltså. 

  • Liker : Jaha! Då förstår jag! Men om jag väljer eng 7 som individuellt val istället för u-val. Måste den räknas med i snittbetyget? Vi säger att jag har B i spanska 4 och A i matte 5. För att mitt problem just nu är att jag måste välja mellan döfjupningen Biotech eller Master. I master ingår matte 5 + eng7, men i biotech ingår naturspecialisering och bioteknik. Jag vill ta master men jag vill inte ha eng 7, då jag vet att den kommer att sänka mitt snitt, men jag vill heller inte ha bioteknik eller naturspecialsieing, då jag ser de som tråkiga kurser. Kan jag ta master och på någon sätt inte räkna med mitt eng 7 betyg? Istället kanske en utökad kurs kan ersätta det betyget? Eller är det inte möjligt?
  • Milla :

   För att eleven på gymnasiet ska få läsa en U-kurs (utökat program, på mer än heltid) krävs rektors beslut. Det är inte elevens rättighet att bestämma att hen ska läsa U-kurs eller kurser. Rektorn kan säga Nej. Att din skola bestämde 2 profiler och med det måste ni välja en av profilerna och där ingår 2kurser har troligtvis med schemat att göra. Prata med SYV på din skola. Jag vet inte om din skola kan "fixa" så att du frångår det vanliga (för din skola eller din klass) upplägger eller inte. För att uppfylla kraven för examensbevis gäller följande: du måste ha betygen i alla kurser under Gymnasiegemensamt, Programgemensamt + i alla kurser inom en av inriktningarna + tillräckligt antal poäng från listan på kurser som på ditt program får läsas som programfördjupning + 200p.vilka som helst kurser (individuellt val) + godkänt betyg i gymnasiearbete. Se programplan för NA här>> - på in utbildning: NA/inriktning Naturvetenskap är det 200poäng programfördjupning som ingår. Det är alltså 200p. från listan (se programplan, länk ovan) på kurser som på NA får läsas som programfördjupande men vilka av de kurser som din skola kan erbjuda är upp till skolan. Det är inte förbjudet att skolan säger att alla elever ska läsa de här kurserna (punkt och slut). Anledningen kan vara t.ex lärarbrist. På alla nationella program måste eleverna läsa 200p."vilka som helst kurser" som heter Individuellt val. 
   Om jag förstår dig rätt, så vill du läsa matematik 5 men vill inte att betyget i eng7 räknas in i ditt snittbetyg. I så fall ska du försöka undvika läsa eng7 men du måste hur som helst ha 200p.betyg i kurser som på ditt program får läsas som programfördjupning + 200p."vilka kurser som helst" (Individuellt val) och alla de betygen räknas in i snittet/jämförelsetal.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga