1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Elise,

  om de kurser som ingår i programmet ges som fristående kurser, så kan du givetvis försöka läsa de fristående kurserna. Det kan dock vara så att antagningsgränser för att komma in i de fristående kurserna blir ännu högre, än antagningsgränser till hela programmet (det är inte alls ovanligt och kan bli så). Vidare kan "hinder" finnas på olika sätt, t.ex om praktik ingår i programmet, så kanske det inte går att gå den praktiken om du inte är inskriven på programmet. Du kommer också söka till varje kurs separat och varje gång riskerar att inte komma in på nästa kurs och det kan på så sätt bli "stopp" på vägen mot examen.
  Se om de kurser som ingår i första terminen på programmet ges som fristående och sök läsa dem "i andra hand"; sök till programmet i första hand. Antagningsgränser kan ibland ändras ganska mycket, t.ex om antal utbildningsplatser utökas. Många faktorer påverkar, t.ex blir Yrkeshögskoleutbildningar allt populärare och då kan de sökande som annars skulle sökt till "ditt program" komma in på en yrkeshögskoleutbildning i stället, och då "befrias" det platser på "ditt program".
  Om du lyckas komma in på fristående kurser som ingår i början av programmet, så kan du sedan försöka "hoppa in" i programmet. Det finns inga garantier att det blir möjligt, men du får i alla fall höra av dig till studievägledare på programmet och anmäla ditt intresse att hoppa in senare, om någon plats befrias. Allt som oftast hoppar i alla fall några studerande av sina program och i fall du ligger i fas med dina studier är du en bra kandidat till att hoppa in i programmet (dock kan det finnas fler personer som planerar göra på det sättet så konkurrens om platser kan uppstå). Det är alltså mycket säkrare att från början komma in på programmet. Jag förstår att det är det du just önskar; gör högskoleprovet och försök också höja ditt meritvärde. Se också om samma program eller liknande program ges på andra lärosäten, andra orter. Oavsett vad du kommer att göra, lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga