Monica 47 år

  Kan man sätta programgemensamma kurser som inriktningsämne och tvärtom på hotell och turismprogrammet

  • Julia Gäller det examensbevis på gymnasiet eller på komvux?
  • Monica gymnasieskolan
  • Julia Var god se nedan Annas svar.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, det är friare på komvux och striktare på gymnasiet, vad gäller vilka kurser som får eller måste ingå i exam.bevis.
  För examensbevis på gymnasieskolan från HT gäller att programstruktur är rätt, se längst ner i Programplan_HT.pdf

   Det har skett ändring i HT-programmet, så det är viktigt att veta om eleven ska påbörja HT från nästa höst eller om eleven redan läser på HT-programmet och kanske ska ta examen nu, till sommaren.
  Vidare är det också stor skillnad om det finns rektors Beslut om individuellt anpassat program, eller inte. I beslutet om individ.anpassat program framgår vilka kurser som byts mot vilka andra.
  Om det inte finns beslut om individ.anpassat program, då måste eleven uppfylla de vanliga kraven för examensbevis, inklusive rätt struktur på programmet.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Monica!
  eftersom det skedde stora ändringar i HT (inriktningarna "försvann") så spelar det stor roll när eleven påbörjade läsa programmet, om hen ska gå enligt de "gamla" eller enligt de nya reglerna. Tänker att det är därför bättre om du vänder dig till Skolverket, tel.nr 08-52733200.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga