Maria 24 år
  Jag går i tvåan på Samhällslinjen och har F i Historia och Matte 2b. Finns även en stor chans att jag kommer få F i språkval. Jag har en ganska hög frånvaro, kommer jag kunna gå ur tvåan?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Selma!

  Målet med gymnasiestudier är att kunna ta ut Gymnasieexamen efter 3 år. Ett dokument som bekräftar att man får gymnasieexamen heter Examensbevis. I fall man under 3 år på gymnasiet inte uppfyller kraven för gymnasieexamen, får man då Studiebevis (en lista över kurser som man har läst + betyg i de kurserna).

  Om du vill se vilka krav som ställs för att kunna få gymnasieexamen och med det Examensbevis, kan du göra här: http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Studiebevis kan kompletteras genom att läsa kurser på Komvux och/eller genom att få betyg via Prövningar. Uppfyller man sedan - under Komvux studier - kraven för examen, får man Examensbevis från Komvux. Kraven på Komvux är lite annorlunda, men det är oftast fördelaktiga "skillnader", t.ex. det är 100 färre poäng som krävs för att få examen från Komvux + att det är lite friare kurssammansättning (dvs lite friare att välja kurser som ska ingå).

  De flesta ungdomar som inte under sina 3 år på gymnasiet uppnår kraven för examen, kompletterar upp på Komvux eller via prövningar under nästa läsåret och är sedan behöriga att söka eftergymnasiala utbildningar: på högskola & på yrkeshögskola. Till yrkeshögskola kan man, dessutom, komma in även som obehörig till eftergymnasiala studier (på undantag, i "fri kvot"). Så det finns möjligheter till vidare studier även för dem, som inte får gymnasieexamen.

  Det är, givetvis, bäst att försöka få godkända betyg i alla gymnasiala kurser, det vet du ju redan själv. Med hög frånvaro (i fall du inte kan uppvisa giltiga orsaker, som t.ex. läkarintyg) - blir du av med Studiebidraget från CSN. Det är upp till skolan (rektor på ditt program fattar beslutet) om du får fortsätta läsa, trots F betyg och trots hög frånvaro.

  Det finns följande alternativ i din situation:
  1. fortsätta läsa på din nuvarande utbildning och försöka få så många godkända betyg du kan;
  2. byta skola;
  3. byta program och/eller inriktning;
  4. söka om till åk1 igen och gå om 2 år på en annan gymnasial utbildning - i så fall kanske ett program som inte kräver så mycket matte och språk (de ämnena där du riskerar få F betyg, om jag försåt dig rätt);
  5. gå om åk2 på din nuvarande skola och i så fall på samma eller på ett annat program (då byter man program men ej skola);
  6. byta till IM; individuellt alternativ - där du kan gå i skola på deltid och praktisera resten av tiden eller t o m gå på helpraktik under en period. Individuellt alternativ är i första hand för dem, som inte blev behöriga till gymnasiets nationella program men kan även användas i andra situationer. Du kan läsa info om individuellt alternativ här: http://www.gymnasieguiden.se/program/IM/individuellt-alternativ

  Du är 18 år och är därför myndig. Dina vårdnadshavare (föräldrar) behöver inte tillfrågas. Du får fatta beslut själv - i samråd med din gymnasieskola (det är rektor som är den viktigaste personen i detta fallet, som just fattar beslutet). Rektor brukar samråda med skolans personal: kurator, ämneslärare, skolsköterska, din klasslärare/mentor - vad de tycker gynnar dig: att fortsätta på samma utbildning eller att byta utbildning. Trots att dina vårdnadshavare, formellt sett, inte behöver tillfrågas, råder jag dig att samråda med dem: de känner dig väl & tänker på ditt bästa, det är viktiga personer i ditt liv och jag tycker det blir bättre om de får uttala sig. De kanske också har något annat förslag, ett bättre förslag, än det som du, jag eller din skola kan komma med.

  Om du kunde få jobb och jobba under en period och återvända till skolan sen - kanske skulle vara bra för dig. Det är svårt att säga så här "på avstånd", utan att känna dig och din situation. Ett annat problem är att det kan vara ganska svårt att få jobb när man är 18 år och inte har fullständig gymnasieutbildning bakom sig.

  Det blev ett långt svar men jag tycker det är viktigt att påvisa att det finns många olika lösningar - så att du kan se över dem och välja något eller några som du tycker är bra. Sedan är det ju så, tyvärr, att du inte fritt kan byta utbildning: du får önska det - men sedan är du bl a beroende av om det finns en ledig plats där dit du vill byta.

  Du får hemskt gärna återkomma och vi ska försöka hjälpa dig så mycket vi kan.
  Vi kan ge information och du kan "bolla" idéer med oss. Beslut om hur det blir för dig kan inte vi fatta här på Fråga SYV: det är upp till dig + rektor på ditt program och/eller rektor på den skolan dit du vill byta (om du vill byta).

  Önskar dig det bästa!
  Håller tummarna för dig!
  Milla

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga