1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Wilhelm,
  att plugga ikapp delar av kurser ingår tyvärr inte bland elevens rättigheter. Jag beklagar detta men så är det, tyvärr.
  Saken är den att utan godkänt betyg i matematik 1 går inte få ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux. Sedan kan man i sitt examensbevis ha F i högre mattekurser... men i just matematik 1 måste man ha godkänt betyg.
  Rektor får inte ta in en elev som saknar möjlighet att ta ut examensbevis.
  Du kan söka till år1 på gymnasiet t o m det året som du fyller 19 år och senare söker du till komvux.
  Jag förstår att det finns orsaker till varför du fick F i matte 1b. Men rektor på den nya skolan kommer inte åta sig den "bördan" som är att ge matteläraren extrajobb och betala övertid för att en elev ska läsa ikapp en kurs från ett föregående läsår. Under år 2 läser man matte 2 och den kursen bygger på matte 1. Har man inte godkänt betyg i matte 1 anses man sakna förutsättningar att klara matte 2.
  Det du kan göra är att
  - antingen fortsätta läsa på den skolan och den utbildningen där du läser nu (här har du rätt att fullfölja påbörjad utbildning) och detta även om eleven inte kommer kunna ta ut examensbevis, så är det få möjligheter för skolan att "säga upp" (skriva av) eleven. Har eleven god närvaro har hen rätt att fortsätta läsa där hen är antagen.
  - eller sök till år1 på en annan skola. Du kommer konkurrera med dina grundskolebetyg. Bäst är det att göra ansökan under valperioden eller omvalsperioden (under våren). Du kan då nu under detta läsår hänga med i din "gamla skola" så gott det går och så söker du till år1 på den nya skolan till hösten 2022.
  Du har rätt att göra prövning i en kurs i vilken du fick F. Tidpunkt för prövningen är det skolan som bestämmer. Du kan be att få göra prövning snarast, men jag vet inte vad rektorn bestämmer. Får du godkänt betyg på prövningen, då har du godkänt betyg i matte 1b sen. Men även då är det inte garanterat att rektor på en annan skola tar in dig i år2. Det finns över huvudet taget inga garantier på att få bli antagen på en gymnasieskola på annat sätt än genom konkurrens på sina grundskolebetyg - via gymnasieantagningen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga