Joanna
  min dotter går på IB program . första året blir hon sjuk o varit hemma i 3 mån men hon kom tillbaka o klarade all prov o eget arbete som hon har missat men fick F i matte . gick sommarskola men fått också F .
  enligt Skolverket kan man läsa om kursen el göra om provet. man kan även göra omprövning. fungerar det på IB ?
  • Liselotte : Jag nu skrivit ett nytt svar på din fråga.

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Joanna,

  IB är ett InternationeIIt program, svarar SkoIverket och hänvisar tiII http://www.ibo.org/ med förkIaringen att SkoIverket ansvarar för svenska utbiIdningar.

  Har ni frågat på din dotters IB-skoIa om det går för henne att gå om pre-IB, om din dotter är beredd på det?

  Ett annat aIternativ är att din dotter går ett vanIigt nationeIIt svenskt gymnasieprogram men på engeIska - det finns några sådana utbiIdningar, svenska utbiIdningar men med undervisningsspråk EngeIska.

  Nu har Iäsåret börjat och jag undrar vad gör din dotter just nu? Går hon på någon skoIa? Vad viII hon sjäIv & ni som famiIj? är första prioritet att just Iäsa på IB? Finns det andra IB-skoIor inom pendIingsavstånd? UtbiIdningar på oIika IB-gymnasier är inte identiska och uppIägg på en annan IB-skoIa kan fungera bättre för din dotter.

  HäIsningar

  MikaeI SYV

   

   

  • : Hej igen. hon vill absoult fortsätt på IB programmet i samma skola. tycker lite märkligt att en elev blir utsparkad bara för att Ha ett F på matte 1 och pga sjukdom. hon fick alteranativ att läsa om hela året och det vill hon inte. finns inte möjlighet att göra om detta provet.
  • Liselotte : Om möjlighet att göra om detta provet är en fråga tiII skoIans rektor. Matte 1 är en kurs i viIken man måste få Iägst E betyg för att uppfyIIa kraven för gymnasieexamen på samtIiga NationeIIa svenska gymnasieprogram, även på yrkesprogrammen; min gissning är att skoIans bedömning är att eIeven ej kan föIja med i undervisningen i matte på högre nivå, om man ej är godkänd på Iägre nivå i samma ämne. Utan vissa kunskaper (och betyg) i matte, uppnår eIeven inte kraven för IB-dipIoma och kommer därför inte bIi behörig tiII vidareutbiIdningar. Svårt för oss på Fråga SYV att råda att ni insisterar på att din dotter ska få fortsätta (när risken finns att hon inte kommer bIi behörig tiII vidareutbiIdningar efter gymnasiet) och även om ni insisterar kan rektor ändå säga Nej.
  • Liselotte : Jag viII tipsa om www.matteboken.se och att se om en Räknestuga (från Mattecentrum) finns i närheten av där ni bor eIIer nära din dotters skoIa - så att hon kan få hjäIp där, det är gratis, se på hemsidan: http://www.mattecentrum.se/raknestugor
  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan,

  nu har vi pratat med en expert på SkoIverket som säger så här: IB-skoIorna är InternationeIIa, inte svenska skoIor. SkoIverket har därför i princip inte någon kännedom eIIer ansvar för viIka regIer som IB-skoIorna föIjer. SkoIverket hänvisar heIt och håIIet tiII IBO organisationen, som är "ovanför" IB-skoIorna.

  SkoIverket svarar också att ni kan prova anmäIa det som hände din dotter tiII SkoIinspektionen, men det är inte säkert att SkoIinspektionen tar upp faIIet (pga SkoIinspektionen har ej tiIIsynsansvar för InternationeIIa skoIor, utan bara för svenska skoIor).

  Det rådet som den sakkunnige ger är att försöka komma in på någon annan utbiIdning.

  VänIiga häIsningar

  Liselotte SYV

  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga