1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Ja, det finns ett mindre antal elever som redan på grundskolan får betygen i gymnasiala kurser. Det är inte så vanligt men förekommer.
  De flesta grundskolor får inte sätta gymnasiala betyg men de som erbjuder spetsutbildning - får.

  En spetsutbildning i högstadiet ger elever en särskild fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnen som utbildningen är inriktad mot. Eleverna kan bland annat läsa en eller flera gymnasiekurser och få betyg men följer i övrigt den ordinarie undervisningen.

  Var god läs mer om spetsutbildningar nedan. 

  Källor/hänvisningar:

  Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet: www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-grundskoleniva/forsoksverksamhet-med-spetsutbildning-i-hogstadiet#h-Betygispetsutbildning

  samt

  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk

  Men annars, så säger många av de som jobbar på gymnasiet (rektorer och lärare) att de tycker att det är "ingen större anledning" att få gymnasiala betyg redan på grundskolan. De rekommenderar i stället att de särbegåvade eleverna breddar och fördjupar sig i ämnena på högstadiet men inte specifikt läser mot gymnasiala betyg, utan läser gymnasiala kurser senare, på gymnasiet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga