Jasmine
  Hej!
  Jag har nyligen tagit studenten från det naturvetenskapliga programmet med inriktning natur och gått ut med ca 21,5 i merit
  Eftersom jag vill plugga till läkare tänkte jag att prövning kan vara en bra väg för mig att gå.

  I gymnasiet läste jag kurserna Ma1c,Ma2c,Ma3c och Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3
  Jag undrar då om jag har rätt att göra prövning i kurserna Ma1a, Ma2a, Ma3b och svenska som andraspråk 1 och 3? Räknas de in eller måste jag göra prövning på exakt de kurser jag har läst?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om du får högre betyg i kurserna Ma1a, Ma2a, Ma3b, kommer de räknas in i stället för betygen i matematik 1c, 2c och 3c. Vad gäller svenska och svenska som andraspråk - här måste du få högre betyg i samma kurser som finns i ditt examensbevis.

  • : I mitt examensbevis står det svenska 1,2 och 3. Om jag förstått det rätt får jag inte göra prövning i Svenska som andraspråk även om svenska inte är mitt modersmål?
  • Julia : Du får göra prövningar i SAS men de betygen du får på prövningar kommer inte påverka ditt meritvärde. Finns inget förbud mot att göra "onödiga prövningar", men Antagning.se kan inte räkna in SAS-kursernas betyg i stället för svenska-betyg om det i ditt examensbevis finns betygen i svenska och inte i SAS. Vilket eller vilka språk som är personens modersmål kan många ggr vara rätt så svår fråga. Det kommer inte Antagning.se befatta sig med. Reglerna säger att du på gymnasiet kunde läsa SAS eller svenska, men sedan måste du höja betygen i exakt samma kurser som ingår i ditt examensbevis men undantag av matematiken (precis som det står i svaret, ovan).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga