Kvinna

  Hejsan, Om man har läst ett högskoleförberedande program första läsåret (Åk1) och fått minst E i de gymnasiegemensamma ämnen + kärnämnena (Ma, Sv & Eng) och sedan bytar till ett yrkesprogram Åk2 , visst får man sin yrkesexamen om man inte läser Ma 1a (har redan minst ett E i Ma1b)?

  • Tim : du kan ha matematik 1b in i examensbevis från ett yrkesprogram, på gymnasiet ( i stället för matematik 1a). För övrigt måste du uppfylla kraven för yrkesexamen, där minst 400p. yrkesspecifika kurser ingår. Prata med SYV på den gymnasieskola från vilken du vill ta examen.

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Veronica,
  om du är 20 år, så tror jag inte du kan "byta program" inom gymnasieskola. Från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år "hör" man till komvux i stället för gymnasieskolan (ungdomsgymnasiet). 
  För övrigt, så fick du rätt svar i kommentaren som Tim har skrivit. I examensbevis från gymnasiet får vilken som kurs i matte på nivå 1 ingå, alltså matematik 1b eller 1a eller 1c - oavsett vilket program som examensbeviset avser.

  Svårighet i att hoppa in i år 2 på ett yrkesprogram
  består i första hand i att yrkeskurserna läses i mångt redan under årskurs 1 och hur ska då en elev som ej läst de kurserna i år 1 ska kunna läsa dem i år 2, när hen saknar de nödvändiga förkunskaperna? Så, gymnasieskolorna brukar inte ta in i år 2 om man ej har godkända betyg i alla de kurser som är obligatoriska och som läses under år1, inklusive yrkeskurserna som är specifika för just det aktuella yrkesprogrammet.

  Frågor och svar taggade med 'be läraren om förklaring' (1 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga