1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Som SYV sätter jag inga betyg och har inte lärt mig betygssättningen för att det ingår inte i mina arbetsuppgifter som SYV. Det är lärarens kompetens att sätta betyg. Det jag som SYV vet är att skolverket rekommenderar att inte avvika "för mycket" från de betygen som eleverna får på de Nationella proven. NP är "samma för alla" och de eleverna som skriver NP gör provet samtidigt och på samma svårighetsnivå (jämför: enskilda lärare kan vara både för strikta och för generösa i betygssättningen när de sätter ihop sina egna "lokala" prov som kan ha "fel svårighetsgrad"). Men är så kan jag inte säga. 
  Prata med din lärare.
  Det jag som SYV kan uttala mig om för att jag vet att det stämmer är följande: om du är gymnasieelev och får F i en kurs så har du rätt (om tiden finns för det) göra prövning innan du går ut årskurs 3 (med "tiden finns" menar jag att i fall betyget sätts sista veckan i maj och studenten är första veckan i juni då finns det ju inte tid att göra någon prövning i så fall... ). 
  Om du pratar med din lärare men ej får ett svar som du kan förstå och acceptera, vänd dig i så fall till rektorn. Det är på skolan rektorn som är ytterst ansvarig.
  Lycka till med dina studier!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga