Lina

  Hej Jag tänker läsa eng7 för att få meritpoäng men det är mycket möjligt att jag får ett E eftersom jag inte är bra på engenska och jag vill inte ha E i examen. Får jag meritpoäng för engelska7 om jag läser den och inte inkluderar betyget i examen? Tack!

  • Anna Läser du på komvux mot examensbevis nu?
  • Lina Komvux
  • Lina Ja
  • Anna Du läser på komvux, men läser du mot Examensbevis eller mot ett Slutbetyg? Det är olika regler vad gäller de 2 olika typer av utbildningsdokument.
  • Anna Var god svara tydligt om du redan har fått Slutbetyg, Examensbevis eller inte. Läser du mot slutbetyg eller mot examensbevis nu? Om du inte vet, fråga SYV på komvux. Om jag ska beskriva alla de olika situationerna, blir det väldigt mycket text för dig att läsa och mycket förvirrande, vilket är onödigt.
  • Anna att läsa eng 7 är bra även om man kanske ändå får F i slutet av kursen, för att kunna mer engelska är bra! Den enda nackdelen som jag kan tänka mig är i fall man under studierna tar studiemedel (från CSN) och inte kan sedan uppvisa godkända studieresultat.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lina,
  det är fördelaktigt att ha fler meritpoäng, helst max, som är 2,5. Och detta även om man endast E betygen i de kurser som ger meritpoäng. Om du har eller kommer att få ut Examensbevis (och inte ett Slutbetyg) då kommer eng 7 betyget räknas in, och detta, oavsett om eng7 ingår i ditt examensbevis eller finns utanför examensbeviset. 

  Om du har ett Slutbetyg (eller läser nu på komvux mot ett Slutbetyg, deadline 1 juli 2020) - då kommer inte eng.7 betyget räknas in (och endast meritpoäng för eng 7 kommer plussas på). 

  Allmänt gäller
  Du kan inte genom att läsa fler kurser på komvux försämra dina förutsättningar att komma in på en högskoleutbildning. Antingen blir det ingen skillnad eller så förbättrar du dina förutsättningar. 
  Om du redan har ett Slutbetyg eller Examensbevis, då kan du nu inte göra ngt annat än att läsa eng 7 och försöka få så högt betyg du kan. Men om du ännu inte har fått ut ditt Slutbetyg eller Examensbevis, då är frågan om du ska ta in eng 7 in det dokumentet. 

  Vad gäller examensbevis - så är det lika bra att ta in eng 7 in i exam.bevis. Detta pga betyget kommer ändå räknas in och genom att ta in eng7 kanske kan du utesluta en annan kurs med lägre betyget som i så fall ej kommer räknas in.

  • Lina Okej men vad är skillnaden mellan slutbetyg och examen? Vilket är bättre?
  • Anna Slutbetyg är lite fördelaktigare, men för att rektor skulle bevilja dig läsa mot ett Slutbetyg, måste du i ditt slutbetyg ta in minst en av de "gamla kurserna" som fanns innan reformen Gy2011/Vux 2012, och möjlighet att få betyg i de gamla kurserna upphörde helt 1 juli 2016. Alltså om du inte redan har betygen (minst ett betyg i en sådan gammal gymnasiekurs) i gamla kurser då finns det inget val. Du kan inte läsa mot ett Slutbetyg i så fall.
  • Lina Jag tänker vara klar juni 2021 kommer jag att få gymnasiexamen i så fall? Kommer alla kurser som jag har läst att räknas? Eller vaför kommer eng7 att räknas?
  • Anna Slutbetyg fick eleverna på de svenska gymnasieskolorna när de gick ut året 2013 och tidigare. Eleverna som gick ut gymnasiet år 2014 och senare läste mot examensbevis. Det är gamla systemet --- nya systemet. För de elever som på sin tid läste mot ett slutbetyg men ej uppfyllde kraven finns (på undantag) möjlighet att fortfarande - om rektor så beslutar - läsa mot ett slutbetyg. Den möjlighet finns till 1 juli 2020. Efter det kan endast examensbevis utfärdas. Därför frågar jag dig om du enligt rektors beslut läser mot ett slutbetyg. Det är olika regler kring meritpoäng för de som har slutbetyg respektive examensbevis.
  • Anna Det bästa är om du gör planering tillsammans med SYV på komvux, där du läser. Det är komvux som kommer utfärda utbildningsdokument för dig och inte Fråga SYV. Jag kan givetvis ge tips men det är rektor på komvux som fattar beslut. Jag tror du läser mot examensbevis, men just "tror", jag kan ju inte veta det. Fråga därför SYV på komvux där du läser.
  • Anna Om du läser mot examensbevis från komvux, då gäller det att du måste ha minst 2400 betygsatta poäng. Av dem godkänt betyg i gymnasiearbete (som ger 100p). i de resterande 2300 poäng råder jag dig inkludera alla kurser som du behöver för särskild behörighet till din framtida högskoleutbildning och alla de kurser som kan ge dig meritpoäng och på så sätt utesluta alla de icke-obligatoriska kurser i vilka du har lägre betyg. På det sättet får du så högt meritvärde som möjligt.
  • Lina Gäller det också matte5? (i mitt fall är det matte 5 som ger meritpoäng)
  • Anna

   Ja, betyget i matte 5 (om du vill ha meritpoäng för den kursen) kommer räknas in i ditt jämförelsetal och detta oavsett om kursen finns med eller utanför ditt examensbevis. På så sätt är det bäst att utesluta (inte ta in) alla de kurser som inte är obligatoriska och i vilka du har lägre betyg och inkludera endast obligatoriska kurser för examensbevis + de kurser du behöver för särskild behörighet (t.ex matematik4) + de kurser som ger meritpoäng.

  • Lina Tack så jättemycket! Då vänder jag mig till syv:arna på komvux!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga