Felix

  Hej jag hade för mig att man får stryka alla poäng över 2500 så länge det är programfördjupningar eller individuellt val. Blev osäker när jag läste runt på detta forum. Jag läser 2800 poäng och är på andra året på teknikprogrammet. Visst kommer jag till exempel kunna stryka CAD 2 och bild och form 2 så att de inte räknas in när jag beräknar mitt intagningspoäng.

  • Julia : vilken inriktning på teknikprogrammet läser du?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Felix,
  reglerna är rätt så komplicerade men jag ska försöka förklara så kort och enkelt jag kan.
  I examensbeviset: de kurser som blir markerade med "U" (utökat program) - de betygen räknas in endast om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. I andra fall räknas inte U-markerade betyg in.
  Vilka betyg (kurser) som i ditt exam.bevis blir markerade med "U" är ytterst upp till rektor på ditt program, men vissa regler kan inte frångås. Och det är inte alla kurser som kan bli U-kurser.

  TE har fem inriktningar. Viktigt att veta vilken inriktning du läser. Kika gärna på Programplan för TE.

  De kurser du nämner är inte strikt obligatoriska på TE och kan därför "i princip" bli U-kurser, men beror lite på - om du har de "rätta kurserna" att stoppa inom programfördjupande i så fall så att det ändå blir rätt struktur på programmet. Det är inte du eller vi som bestämmer i den frågan, utan ytterst är det upp till rektor på din skola.
  Du får gärna ta upp den frågan med SYV-en på din skola. Hen tar frågan till rektorn, om det behövs. Ansvar för planering mot examensbevis är på många skolor delegerat till SYV.

  Vänligen^Julia
  P.S: info om meritpoäng för dig som läser mot examensbevis - var god se gymnasieGuiden.se/merit

  • : jag går design och produktutveckling, även specialidrott och tänker läsa vidare något civilingenjörsprogram.
  • Julia :

   Till civilingenjörsprogrammen kommer du behöva godkända betyg i matematik4 och fysik2. Längst ner i gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/TE/programplan/Programplan_TE ser du programstruktur (vilka "brickor" som examensbevis byggs av). Alla kurser inom En av Inriktnignar (på TE är det 300p) måste finnas med - bland annat. Vilka kurser som kan på TE vara programfördjupande - ser du också det i listan i programplanen för TE.
   Vi rekommenderar i första hand läsa endast på heltid, utan några U-kurser. Att läsa fler än 2500p. på gymnasiet är ett undantag. Givetvis bra med mer kunskap, men risken finns också att överanstränga sig.
   Att "trixa" och byta ut kurser efter man får veta vilka betyg man får är inte meningen. Enl.Skolverket bör det på förhand, i studieplanen, skrivas in att "den här kursen" kommer eleven nästa läsår läsa som U-kurs (extrakurs). U-kurser räknas in (betygen, alltså) endast om det krävs för särskild behörighet eller ger meritpoäng, t.ex i ditt fall skulle fysik 2 och matte 4 räknas in även om de vore U-kurser (när du söker till civilingenjörsprogrammet krävs de kurserna för särskild behörighet). Men om du med samma examensbevis söker högskoleutbildning som ej kräver matte 4 och fysik 2, och du har de kurser som U-kurser, då kommer matte 4 ändå räknas in pga det ger meritpoäng men fysik 2 kommer inte räknas in. På så sätt kan man ha olika högt meritvärde ( uträknat exakt på samma examensbevis ) om man söker högskoleutb.med olika behörighetskrav.
   Inga betyg "tas bort" eller försvinner, utan alla betygsatta kurser bör stå med i examensbeviset. Vilka av kurserna som i ditt examensbevis blir U-markerade, är ytterst upp till rektorn på ditt program.

  • : då förstår jag mycket bättre tack!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga