Ann-Kristin
  Hej

  Jag läser till installationselektriker på komvux. Jag undrar om det finns någon vidareutbildning eller liknande till fartygselektriker i Sverige. Eller gäller det att man har gått maskininriktning på gymnasiet på någon av sjöfartsskolorna.

  I Kalmar så har ju sjöfartshögskolan kommit med en ny utbildning inom fartygselteknik (högskoleingenjör). Högskolan på Åland har ju även en ingenjörsutbildning i elektroteknik med inriktningen fartygsautomation. Hur står de två utbildningarna sig mot varandra? Är de jämförbara? De utbildningarna ligger dock på 4 år. Det kräver också at jag läser till en del ämnen för att kunna ansöka.

  Jag var mer intresserad om det fanns någon YH utbildning eller liknande. Som kan komplettera min installationselektriker utbildning.

  Tack på förhand
  Ann-Kristin
  • : Hej, jag är Sjöingenjör. De teoretiska kraven på Fartygselektriker motsvarar en BB1:a. De som läste på Lindholmen när den fanns fick BB1. Du som Elektriker från land behöver 3 månaders sjötid som Elev för att få ut behörigheten. :)
  • Anna : Tack så mycket AIexander för din kommentar! Jag hoppas det bIir tiII hjäIp för Ann-Kristin och även för andra intresserade i det här ämnet!
  • : Hej Anne-Kristin, Vi kanske kan hjälpa dig med sjöpraktiken, alla våra elever gör praktiken och vi har brett kontaktnät bland rederierna, t.ex Ålands och Filandstrafiken, Isbrytare Waxholmstrafiken mm maila mig [email protected] så kanske vi kan hjälpa dig
  • : Tack för alla svar det har varit till stor hjälp.
  • : :)
  • : Hej Pär jag kan inte få din mailadress att fungera. / Ann-Kristin
  • : [email protected] prova igen, det skall vara rätt. prova annars [email protected] om det är något annat fel (?)
  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Ann-Kristin,

  enligt vår information så är det så här:
   I dagens läge (december 2016) är följande två utbildningsanordnare godkända av Transportstyrelsen för att ge utbildning till Fartygselektriker: Chalmers, tekniska högskolan i Göteborg, institutionen för sjöfart och marin teknik och Lindholmens tekniska gymnasium.

  Det är alltså endast möjligt att bli behörig fartygselektriker genom att läsa hos en av de två ovan nämnda utbildningsanordnare, om man kommer "utifrån" :) dvs inte sedan innan redan är "sjöman". 

  Om man redan är "sjöman" - då finns det även andra möjligheter. Är du sedan innan "sjöman"? 
  Vänligen

  L. :)

  Liselotte
  • : Tack för snabbt svar. Nej jag är inte sjöman sedan tidigare.
  • Milla : jag har nu pratat med en sakkunnig och kommer att skriva ett nytt svar till dig.
  • : Sjöingenjörer uppfyller de teoretiska kraven. De är trots allt Chef över elektrikern och förväntas kunna utföra jobbet om elektrikern inte kan eller behöver hjälp. Dock har Kalmars skola inte ansökt om att bli godkända för just den manskapsbehörigheten, så studenterna måste själva ansöka hos Transportstyrelsen. Chalmers har själva valt att ansöka om aty bli godkända :) Har man ingen utbildning alls så kan man få behörigheten om man går 12 månader som El-elev. Men en BB1a motsvarar teorin som Fartygselektriker (till och med mer) ska kunna.
  • Anna : Tack så mycket AIexander! Jag undrar om du viII förkIara för mig om Sjöingenjör och http://www.framtid.se/yrke/fartygsingenjor är samma yrke eIIer oIika? och om du ser att ngt inte stämmer eIIer kan förbättras på http://www.framtid.se/yrke/sjoyrken är vi mycket tacksamma om du berättar det för oss. :)
  • : Absolut! Sjöfartsbranchen är jätterolig, men givetvis en rätt difus bransch för gemene man. Sjöingenjör är egentligen namnet på två saker, det är dels en teoretisk Högskoleutbildning/Examen och en "behörighet" som man kan få efter minst 3 års sjötid. Behörigheten Sjöingenjör innebär att du kan vara anställd som Teknisk Chef (Chief Engineer), detta kan jämföras som Maskinavdelningens "Kapten" i ett hierakiskt perspektiv. Fartygsingenjör är den titel man brukar ha ombord, likt däcksbefälens "Styrman" (som också är utbildade "Sjökaptener"). Andre Fartygsingenjör är den lägsta maskinbefälet ombord och han/hon brukar ha jour och ansvara för drift av motorer och Elkraft osv. ombord. Förste Fartygsingenjör är nästa steg och han ansvarar för underhållsarbetet osv. ombord och är arbetsledaren för Motormän och Elektriker osv. Men på en del större båtar har man anställt "El-ingenjör" som är chef för Elektriker/na. Ex på färjor med tusentals passagerare. Hoppas jag lyckades ge ett någorlunda begripligt svar :)
  Läs alla kommentarer
  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!

  Jag har nu pratat med en sakkunnig på Transportstyrelsen och vi kom fram till att du måste under alla förutsättningar skaffa dig minst 3 månaders "sjötid" i maskinavdelning på ett fartyg, t.ex som en "el-elev". det är rederierna som bestämmer om de vill ta in dig, anställa dig som elektriker eller ta in dig på praktik som elelev. Sedan måste du också av transportstyrelsen få svar att din teoretiska utbildning motsvarar de krav som Transportstyrelsen ställer för behöriga fartygselektriker. - Det alltså en väg att gå: börja söka möjlighet att få sjötid i maskinavdelningen på ett fartyg. Mer tid än tre månader är bättre men minst 3 månader, alltså.

  En annan väg är att söka sig till en godkänd utbildning för just fartygselektriker. Du som vuxen ej kan gå på Lindholmens gymnasieskola (för det måst man vara under 20 år gammal) och då återstår det Chalmers Tekniska högskola. Kontakta Chalmers om du över huvudet taget kan och vill läsa just i Göteborg, för att den skolan ligger i Göteborg. Transportstyrelsen säger att de vet inte i detalj vad Chalmers anordnar, när och hur - utan genom att de godkände skolan som anordnare, så litar de på att de erbjuder "rätt utbildning". Så här måste man prata med dem på Chalmers. 

  Du kan givetvis också söka högre utbildningar - till maskinbefäl (inom el), men det är längre och mer krävande utbildningar, som du egentligen behöver, om ditt mål är att bli just fartygselektriker, men eftersom du kanske kommer att "snubbla" över det faktum att rederierna inte vill ta in dig som ellev - då kanske blir högre utbildning (till maskinbefäl) enda lösningen.

  Sedan sa också den sakkunnige att det förekommer att rederierna anställer "vanliga elektriker" och inte kräver att man just är certifierad fartygselektriker. Så det kan du också testa - söka jobb som elektriker på ett rederi.

  Hoppas att någonting i mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

  Milla SYV

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Tack för bra svar har varit till stor hjälp. MVH Ann-Kristin
  • Milla : Du kan också i slutet av januari se på www.yhguiden.se om någon ny utbildning inom Yrkeshögskola blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskola. En sådan ny YH kan mycket väl ansöka hos transportstyrelsen och bli godkänd som anordnare av fartygselektriker-utbildning, men det vet vi inte idag. Annars så kan du läsa vidare inom el - t.ex till Elingenjör på en yrkeshögskola, men samtidigt också försöka få "sjötid" och på den vägen kan det också gå, finns tyvärr inga garantier, men vi hoppas och håller tummarna! :)
  • : Jag har tidigare gått en termin på Sjöingenjörsprogrammet i Kalmar och har därifrån 72 registrerade praktikdagar i maskin registrerad i sjömansregistret. Tror du man kan tillgodoräkna sig dem?
  • Julia : Det är Transportstyrelsen som bestämmer. Det är i så fall bäst att du pratar med dem direkt. Vad vi på Fråga SYV tror om den saken har ingen betydelse. Utan det är Transportstyrelsen som bestämmer vad de godkänner och inte godkänner. Och 3 månader var ju också minimikravet. Det kan tyvärr krävas mer sjötid.
  • : Tack för bra och utförliga svar. Är mycket tacksam för all hjälp.
  • Julia : Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;)
  • Julia : Jag vill också lägga till att Transportstyrelsen svarar också att de anpassar sina krav till de "internationella bestämmelser" och förändringar inträffar då och då - så det är inte omöjligt att de förändrar sina krav (det som gäller idag behöver inte gälla om ett år t.ex). Transportstyrelsen gör också BEDÖMNINGAR och kan "bedöma" din utbildning och din sjötid vara "tillräcklig" eller inte. Kanske kan de göra vissa undantag... så det kan vara bäst att vända sig direkt till dem, för att det är de som bestämmer. Mitt råd är att skaffa sig så mycket "elutbildning" på så hög nivå som du kan + så mycket sjötid som du kan och ansöka sen hos Transportstyrelsen om att bli bedömd "behörig fartygselektriker". Vi hoppas det går bra och håller tummarna hårt! :)
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV på FrågaSYV

  Chalmers Tekniska högskolan i Göteborg har svarat så här:

  För att få teoretisk underlaget för fartygselektriker måste man läsa på Lindholmens gymnasium eller Chalmers tekniska högskola Sjöingenjörs programmet.
   
  Chalmers har även Electro technical Officers utbildning och det är bara Chalmers som har det i Sverige än så länge och det är en del av Sjöingenjörs programmet och inget som i dagsläget går att läsa fristående.

  Expert inom Yrkesutbildning (yrkesnämnden ECY) rekommenderar att man läser mot ECY-certifikat och att man gör APL och lärlingstid på fartyg. http://www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/
   

   

  • : Electrical Technical Officer är en helt ny befäls utbildning som motsvararar lands varianten Allmän Behörighet och den börjar gälla 1 Januari 2017. Den ingår inte i Sjöingenjörsexamen. Dock kommer Sjöingenjörer kunna läsa till den "skillnad" som finns mellan på Chalmmers, medan Kalmar har en helt egen utbildning som är en Högskoleingenjörsutbildning.
  • : Jag får göra en pudel, Chalmers har faktiskt bakat in ETO i sin Sjöingenjörautbildning. Gick in och läste deras nya utbildningsplan, man lär sig något nytt varje dag, haha.
  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan, nu fick vi svar från Chalmers, tekniska högskolan i Göteborg:

  Fartygselektriker kan man i Sverige bli på Lindholmens tekniska gymnasium eller genom att läsa Chalmers sjöingenjörsprogram (man måste dock läsa hela programmet, även om det är en mycket liten del av sjöingenjörsprogrammet).

  De studenter som börjat på Sjöingenjörsprogrammet från och med läsåret 2015/2016 blir utöver sjöingenjörer även "Electro-technical officer (ETO)".

  Chalmers är ensamma i Sverige om att utbilda till den behörigheten. Det är en mer avancerad elbehörighet än fartygselektriker och möjliggör arbete med elinstallationer på alla typer av fartyg.

  Mer information om Electro-technical officer kan man läsa på https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-technical_officer.

  • : Allt igenom korrekt /Pär :)
  • Julia : Tack Pär för din kommentar!
  • : Hej Peter och Julia, vi skickar ut nyhetsbrev ca en gång per termin angående aktuellt på arbetsmarknad, sjöpraktik, ändringar i internationellt regelverk mm. Informationen är anpassad för SYVar och skolledning. Vi skickar ut det eftersom skolverket och t.ex transportstyrelsen inte alltid ligger på förhand. Om ni hör er hör av sig till mig [email protected] så skall jag se till att aktuell information kommer er på "Fråga SYV" tillhanda. Bra tjänst ni har för övrigt! Den största svårigheten är annars oftast sjöpraktiken om man skaffar formell teoretisk behörighet på egen hand. /Pär
  • Ludmila : Jag har ett försIag och jag kommer nu att kontakta dig via epost. hörs! :)
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga