Louise

  Hej! Om man vill läsa fler ämnen än vad som ryms i ens 200 p individuella val för att bli behörig till högskolan (ska gå ett yrkesprogram), finns det då något maximum för hur många kurser som kan läggas till? En elev vill läsa till eng 6, sv 2 och 3, historia 1a2 och samhällskunskap 1a2 för att få den behörighet som behövs för önskad utbildning. Hen vill gärna också fortsätta med moderna språk steg 3 och 4, men får alla dessa kurser plats under gymnasietiden? Har kollat med skolan och alla dessa kurser erbjuds. Har jag räknat rätt blir det 2900 p som kommer läsas. Går det att utöka så pass mycket? Mvh Louise (nyexad SYV med massa frågor)

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej!
  Vi på FRåGA SYV hjälper gärna till och jag kommer nu att svara så bra jag kan! :) Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Du skriver:
  "En elev vill läsa till eng 6, sv 2 och 3, historia 1a2 och samhällskunskap 1a2 för att få den behörighet som behövs för önskad utbildning. Hen vill gärna också fortsätta med moderna språk steg 3 och 4, men får alla dessa kurser plats under gymnasietiden? Har kollat med skolan och alla dessa kurser erbjuds."
  Jag vill börja svara med att påpeka om att U-kurser är det inte elevens rättighet, utan rektor får fatta beslut om eleven får läsa utökat program. Vissa gymnasieskolor nekar, som regel, att läsa utökat. Detta pga det kostar pengar att ge mer utbildning än "nödvändigt". Sedan, även om gymnasieskola "i princip" låter läsa U-kurser, så kommer rektorn att se på studieresultat för eleven (hur hen klarar kurserna i år 1) och fatta individuellt beslut om just den eleven får läsa U-kurser.
  Nästa "punk" - du kollade med skolan och kurerna erbjuds. Men hur kan man vara säker att schemat går ihop? T.ex när det på skolan går lektioner i moderna språk 3 (i rätt språk) så kanske just den eleven har obligatoriska lektioner i sina yrkeskurser och hen kan ju inte klona sig.
  Allmänt gäller: endast de kurser som är obligatoriska på elevens program + svenska och engelska (upp till eng 6 och sv 3) på yrkesprogram får läsas, garanterat. Alla andra kurser kan läsas om eleven vill OCH om skola har möjlighet att erbjuda det. Möjlighet för skolan kan ändras, t.ex om en lärare slutar på skolan och ingen annan lärare hittas - då kan inte vissa kurser erbjudas.
  "Din" elev har rätt att läsa eng 6 och svenska 2 och 3 inom programmets 2500poäng. För det behövs inget beslut från rektor om utökat program.
  Vidare vill eleven även läsa historia 1a2 och samhällskunskap 1a2 och moderna språk 3 och 4.
  De 2 förstnämnda är små kurser á 50poäng/styck. De två + en kurs moderna språk ryms inom 200p.Individ.val. Det blir i så fall endast en kurs á 100p. som det blir "för mycket för programmet". Och det "krävs" i så fall endast 100p. utökning, men det går inte att på förhand garantera att eleven ska kunna läsa varken sig utökat program, över huvudet taget eller his 1a2, samk 1a2 eller moderna språk - därför att det är inte obligatorisk på elevens program.
  Gymnasieskolorna försöker tillgodose elevernas önskemål. Men det finns hinder: lärarbrist, schemat som inte går ihop + att det är dyrt att ge mer undervisning än det som skolan för ersättning för. Gymn.skolan får inte mer pengar om den erbjuder läsa fler kurser än det som ingår i programmet, 2500p. Det är för skolan bl.a en ekonomisk fråga: vissa anser att de inte har råd. Man kan också säga att eleven riskerar bli överansträngd om hen läser på mer än heltid.
  Känner eleven att hen har tid över, så är det också bra att försöka skaffa ett extrajobb vid sidan av gymnasiestudier.
  Hälsningar och hör av dig om ngt. är oklart!
  D:

  Frågor och svar taggade med 'antagningsgruppen på ett lärosäte' (103 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga