lplpl

  Jag tog en prövning i matematik 3 och fick betyget C, senare tilläts jag ta en ny prövning och fick då betyget A. Nu påstår biträdande rektor att mitt betyg ska ändras tillbaka till C på grund av at prövning endast kan erbjudas om man uppnått F eller inte fått betyg i kursen. Min tidigare uppfattning var att man visst kunde göra prövning om man hade fått E eller högre om rektor/skola tillåtit det men att det inte var en rättighet/ säkert att man skulle få det. Vem har rätt?

  • lplpl :

   Kan även tillägga att jag läst detta i skollagen

    

   Ändring av uppenbart oriktiga betyg

   20 §   Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt.
   En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du ställer en fråga som bör besvaras av en jurist och inte av en SYV. Mitt råd är att du eller dina vårdnadshavare kontaktar skolverket; det finns flera sätt att komma i kontakt med skolverket, t.ex kan man ringa till skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-52733200.
  Varför jag inte kan svara på din fråga... du beskriver en extremt ovanlig situation. Att du fick göra en ny prövning i en kurs som var betygsatt med ett godkänt betyg "händer aldrig" men det har ändå, uppenbarligen, hänt.
  Den vanliga regeln är den att i fall en person har flera betyg i samma kurs, gäller det högre betyget. Och om man följer den regeln så borde du ha det högre betyget, alltså A. Men, å andra sidan, så borde du inte ha fått göra den nya prövningen... men det fick du ju göra... någon har gjort ett administrativt fel, verkar det som. Man kan i den ovanliga situationen tycka att det är OK för dig att behålla det högre betyget (du har ju uppvisat de kunskaperna) och jag kan absolut hålla med om att det känns som en OK-lösning men här kommer det "rättvise-aspekt" in i bilden (om du får så borde alla andra gymnasieelever också få samma möjlighet, alltså att redan på gymnasiet göra prövningar i godkända kurser - och de resurser finns ju inte (lärarbrist) + att i fall många elever uppnår maximalt meritvärde (22.5) kommer flera av de populäraste utbildningarna, som t.ex läkarprogrammet, tvingas lotta ut studieplatser bland sökande med högsta meritvärde och de som har lägre än max, 22.5, kommer inte ha någon chans att komma in, över huvudet taget.
  Ovan har jag försökt förklara varför jag inte kan ta ngn ståndpunkt i den frågan du ställer. 
   

  Studie- och yrkesvägledare
  • lplpl : Jag förstår, tack för svaret.
  • Milla : Du får gärna höra av dig sen och berätta hur det gick!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga