Daniel
  Det finns ett jobb titel som heter flygelektriker men det står inte så mycket om det. Kanske ni vet något?

  3 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej!

  Jag har nu pratat med en sakkunnig som säger så här:

  "Som flygtekniker får man lära sig hela flygplanet även eldeIen... utbiIdning som rekommenderas är att på gymnasiet Iäsa FIygteknikutbiIdning, ett speciaIprogram med egna examensmåI; sedan gå vidare tiII YrkeshögskoIa och utbiIda sig tiII fIygtekniker där. Sedan brukar arbetsgivare bjuda på fortbiIdning för de anstäIIda - kurser som inte är öppna för att söka, om inte man redan är anstäIId som t.ex fIygmekaniker eIIer fIygtekniker; de kurser ges vanIigtvis av de företag som tiIIverkar fIygpIan".

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  vi har nu fått svar på maiI från en person som är väIinsatt i FIyg-teknikbranschen:

  "Flygelektriker och Flygplanselektriker är samma sak.
  För att utbilda sig till Flygplanselektriker så måste man efter gymnasiet läsa "Flygtekniker" 400p på YH, därefter kan man läsa "El- och avioniktekniker" 100p på YH."

  Daniel SYV

  Jag tror att flygelektriker och flygplanselektriker är samma sak. När det bara sägs flyg, kan också helikopter ingå.

  Normalt sett går man nog flygteknikutbildningen för att bli flygelektriker. Men jag vet att det brukar sägas att det ofta går väldigt bra för en elektriker<< som vidareutbildar sig till flygtekniker<<. Och då är alltså flygtekniker en Yh-utbildning<<.

  För mer ingående svar kontakta gärna en av flygteknikskolorna i landet. Du hittar länkar till alla dessa på www.bliflygmekaniker.nu

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga