valle55

  Jag känner att jag har problem med att sammanställa bra texter som är intressanta att läsa. Texterna blir inte så koncisa och formella som jag vill. Det gäller främst diskuterande samt argumenterade texter som vi skriver i skolan. Jag vill få ut mina tankar i skrift utan att jag känner mig ”ansträngd”, gäller både svenska och engelska. Hur kan jag förbättra mitt allmänna skrivande?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Att förbättra ditt skrivande handlar mycket om övning och medvetenhet. Här är några tips som kan hjälpa dig att utveckla ditt skrivande:

  Läs mycket
  Ju mer du läser, desto mer exponeras du för olika skrivstilar, ordförråd och sätt att strukturera texter. Läs böcker, artiklar, essäer och andra typer av texter inom de ämnen som intresserar dig.

  Analysera andras texter
  När du läser, försök att analysera hur författare formulerar sina idéer, strukturerar sina texter och använder språket för att kommunicera sina budskap. Vad gör texten engagerande och lätt att följa?

  Öva på att skriva regelbundet
  Skriv dagboksinlägg, korta essäer eller reflektioner om ämnen som intresserar dig. Ju mer du skriver, desto bättre blir du på att uttrycka dina tankar och idéer i skrift.

  Var medveten om din målgrupp
  Tänk på vem som kommer att läsa din text och anpassa din ton, stil och nivå, bland annat hur formell texten bör vara, därefter. Om du skriver för skolan kan det vara mer formellt och strukturerat, medan du kanske använder en mer avslappnad ton när du skriver till vänner eller på sociala medier.

  Planera din text
  Innan du börjar skriva, ta dig tid att planera din text. Bestäm dig för ditt huvudbudskap och skapa en grov struktur med en inledning, huvuddel och avslutning.

  Öva på att vara koncis
  Att vara koncis innebär att du noggrant väljer de mest exakta orden för att förmedla ditt budskap.
  Försök att uttrycka dina idéer så tydligt och kortfattat som möjligt. Undvik att upprepa "i onödan" eller lägga till onödiga detaljer som inte bidrar till huvudbudskapet.

  Be om feedback
  Be om återkoppling från lärare, vänner eller familjemedlemmar på dina skrivna texter. De kan erbjuda värdefulla insikter och tips för förbättring.

  Använd språkliga resurser
  Använd ordböcker, synonymlistor och grammatikguider för att utöka ditt ordförråd och förbättra din grammatik och stavning.

  Genom att följa dessa tips och fortsätta att öva regelbundet kommer du gradvis att bli ännu bättre på att skriva klara, koncisa, intressanta, anpassade för rätt målgrupp (med andra ord "bra") texter.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga