Ella

  Jag vill väldigt gärna gå naturprogrammet för jag älskar NO-ämnena, men är rädd för att det ska bli för stressigt och att jag inte klarar av det. Har sett att man kan gå gymnasiet på 4 år istället för tre om man har vissa "förutsättningar", men jag vet inte vad det innebär exakt. Jag vill inte heller byta till ett lättare program för att naturprogrammet är verkligen det jag brinner för. Jag har GAD och typ 1-diabetes, och är dessutom extremt utbränd från skolan med alla prov, läxor och gymnasieansökan. Är inte särskilt stresstålig och blir snabbt utbränd. Min GAD tar upp extremt mycket energi till en grad där min fysiska hälsa tar skada, och min typ 1-diabetes tar upp väldigt mycket tid eftersom det är en sån sjukdom som behöver vara under uppsyn 24/7. Stress kan tyvärr också göra diabetesen svårare att hantera. Vet inte om det här är giltiga argument till att få förlängd skoltid eller om det måste vara mer extremt. Jag vet inte heller när man ansöker om det iså fall, om det är under gymnasietiden eller innan, när man ansöker till skolan. Förlåt om jag är dramatisk, vill bara veta hur man ska göra om skolan blir för mycket.

  • Anna :

   Rektor från Kunskapsgymnasiet har svarat oss om att de kan absolut lägga upp dina studier på fyra år i stället för 3. Se skolans presentation på gymnasieguiden.se/gymnasium/kunskapsgymnasiet-malmö - du söker till den här skolan i första hand, som ditt högst prioriterat alternativ i gymnasieansökan och när du har kommit in (blivit Antagen) kommer skolan göra upplägg för dina studier på 4 år; detta enligt svar från rektorn. Besök gärna öppet hus på Kunskapsgymnasiet den 10 feb 2022 (kl.16-18).

  • SYV-besökare : Det är hemkommunen (utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd) som beslutar om en elev kan läsa ett gymnasieprogram på fyra år istället för tre.

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Ella,
  Information om Förlängd undervisning på gymnasieskolan finns att läsa på skolverkets webbplats. Den ges i ganska "allmänna formuleringar" och jag kan inte se att det står någonting om att eleven eller vårdnadshavare skulle kunna ansöka om det innan gymnasiestudier påbörjas.

  Det bästa rådet jag kan ge dig är att dina vårdnadshavare bokar tid med kuratorn och rektorn på din skola och att ni träffas (kanske digitalt) och har ett gemensamt möte där du framför dina önskemål och kurator och rektorn får svara på vilket sätt de kan hjälpa dig.

  Folkhögskola i stället för gymnasiet?
  Jag tänker att studier på folkhögskola i stället för gymnasieskola kan i ditt fall kanske passa bättre. Problemet här blir din låga ålder (det är när man är 18 år eller nästan 18 år som man kan börja läsa på folkhögskolornas allmänna kurser) men utbildningsförvaltningen i din kommun kan kanske köpa plats för dig på en folkhögskola om kuratorn och rektorn på din skola rekommenderar den lösningen.

  Söka till distansgymnasiet?
  En annan lösning kan vara om du vill söka till distansgymnasiet/Korrespondens som erbjuder bl.a NA med båda inriktningar: Naturvetenskap & Natur-och-samhälle. Att lägga upp undervisning för dig på längre tid än 3 år när majoritet av andra elever i klassen läser på 3 år, kan bli mycket svårt och kanske t o m omöjligt för en "vanlig gymnasieskola".

  Vilka elever brukar få förlängd studiegång (förlängd undervisningstid)?
  Majoritet av elever som får förlängd studiegång börjar på gymnasiet "som vanligt", på ett 3-årigt gymnasieprogram men ångrar sitt gymnasieval och söker till år1 på ett nytt program året därpå och på så sätt läste de ett år på "fel program" och sedan läser 3 år på "rätt program" (sammanlagt 4 år). Men det finns även andra fall - t.ex elitidrottande ungdomar läser i lägre studietakt än heltid och läser under längre tid än 3 år. Gymnasieskolorna som erbjuder RIG och NIU är ibland "tvungna" att lägga upp undervisning för elitidrottande elever på längre tid än 3 år från början, och jag gissar därför på att om du kommer in på en gymnasieskola som på NA erbjuder RIG eller NIU, så är chansen större att du skulle kunna få samma "förlängda" upplägg som elitidrottande elever.

  Studiestöd (studiehjälpen från CSN)
  Som regel har gymnasieelever rätt till studiehjälpen från CSN endast om de läser på heltid. Om det är viktigt för dig att få studiehjälp från CSN, bör även den frågan utredas - alltså om du skulle kunna få studiehjälp även om du bedriver deltidsstudier.

  Sjukskrivning kan ge dig möjlighet att läsa på gymnasiet under längre tid...
  Om du blir långtidssjukskriven - t.ex på halvtid, då har du rätt att läsa på gymnasiet på deltid och behålla rätt till studiehjälpen från CSN. Prata med läkare om möjlighet till långtidssjukskrivning, så att du ska kunna uppvisa läkarintyg eller utlåtande från läkare och/eller från en psykolog: Rekommendation för dig att läsa på deltid.

  I värsta fall...
  Om du inte får ut examensbevis från NA på gymnasiet, kan du senare komplettera på en folkhögskola eller på komvux. Du tar då med dig dina kunskaper och de betygen du fick på gymnasiet till en folkhögskola eller till komvux och bygger på med de kurserna som återstår; på komvux läser du i så fall mot examensbevis från komvux och på en folkhögskola - mot omdöme om grundläggande behörighet + särskild behörighet i naturvetenskapliga ämnen.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Ella,
  biträdande rektor från Pauli-gymnasium svarade på vår fråga så här: de kan reducera dina studier på NA under de 3 första åren och låta dig läsa de resterande kurserna under år4.

  Vi har också fått svar från en gymnasieskola i Malmö där de rekommenderar att du ber SYV-en på din grundskola om hjälp i ditt gymnasieval. SYV-en på din skola har en "lokal kännedom" om gymnasieskolorna i Malmö och känner också dig och kan prata med dina lärare, vårdnadshavare och inhämta information från andra källor och på så sätt hjälpa dig göra bästa möjliga gymnasieval.
  Vi vill också råda dig att i största möjliga mån besöka alla de gymnasieskolorna som du är intresserad av. Listan på gymnasieskolorna som i Malmö erbjuder NA från hösten 2022 finner du på gymnasieGuiden.se/NA-Malmö - det är totalt 16 gymnasieskolor. Genom att besöka skolan (t.ex boka personlig visning eller rundvandring på skolan) kan du känna in atmosfären - alltså få svar på frågan Hur känns det att gå hit i flera år framöver? och du kan också växla några ord med rektorn och annan personal på skolan och på så sätt välja några "favoriter"; du får ha många alternativ i ditt gymnasieval - men i första hand (högst upp, som första alternativ) bör du sätta upp den gymnasieskolan som du helst av allt vill komma in på.
  Tänk också på att du får ändra ditt gymnasieval t o m sista dagen i omvalsperioden.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga