1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, Sandra!
  En möjlig väg att gå är: att du söker till det programmet som du vill läsa och när du blir ANTAGEN, ansöker du om "Tillgodoräknande av tidigare utbildning". Då får du svar om du kan hoppa över några delar av programmet och i så fall vilka...
  Du kan också kontakta studievägledare på de institutioner där den utbildningen ges som du är intresserad av. Fråga de om de känner till ngn "överbryggande utbildning" ... eller om de kan ge andra tips.
  ******
  Ännu ett sätt kan vara att söka jobb som "obehörig" lärare i fritidshem och om du får jobbet och jobbar i några år så kanske du kan komma med i ngt projekt som hjälper till att läsa upp behörighet; alternativt kanske kan skolverkets avdelning för legitimationer utöka din tidigare legitimation pga omfattande praktisk erfarenhet (alltså om du i flera år har jobbat med det som du sedan söker legitimation för)... Vi kan inte lova eller garantera hur Skolverket ser på möjlighet att utöka din legitimation. Som regel måste rätt examen ligga till grund för legitimationen. Du kan kontakta skolverkets avdelning för legitimationer och fråga.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga