1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Linnea!
  innehåll (vilka kurser som ska ingå) i kandidatexamen måste godkännas av den institutionen där du vill ta ut kandidatexamen, och du kan få olika svar från olika lärosäten om vilka kurser de kommer att godkänna. Det finns givetvis generella "ramar" - du måste ha minst 90 högskolepoäng inom ditt huvudämne (i ditt fall Svenska språket) och du måste också ha en kandidatkurs ingående med godkänt betyg. Det är på det lärosäte som du kommer läsa kandidatkursen som du kan ta ut examen. Så, vänd dig gärna till studievägledare på den institutionen där du vill ta ut examen. Du kan också börja med att läsa 90 högskolepoäng inom ämnet svenska och se sedan vart det bär. Läs kurserna á 30 högskolepoäng och helst alla 3 kurser på samma lärosäte (detta för att förhindra att det blir någon sort "överlappning" i kursinnehåll).
  För- och nackdelar i att läsa ett program respektive bygga examen av fristående kurser - finns och de största av dem är:
  det är bekvämare att läsa ett program; du slipper att söka till varje kurs och riskera att inte komma in på nästa kurs; du slipper också läsa "fel kurser" som sedan inte kan tas in inom examen.
  Fördelen kan vara att kunna mer fritt välja vilka kurser förutom 90hp + kandidatkurs som kommer ingå. Dock här finns det också en begränsning: det är inte vilka kurser som helst som lärosätena kommer acceptera vad gäller ta ut kandidatexamen. Eftersom du kan få olika svar på olika lärosäten/institutioner, vågar jag inte ge några "anvisningar" ang. vilka kurser du bör läsa. Det är mycket möjligt att du kan läsa minst 30 hp och t o m kanske 60 hp (två terminer på heltid) vilka kurser som helst (helt fritt). Jag blir förvånad om du inte skulle kunna ta in minst 30hp helt fritt vilken kurs som helst.
  Du frågar vad du skulle kunna jobba som med kandidatexamen i svenska. Ett förslag är att du läser info om "efter examen" eller "framtida karriär" på lärosätenas egna webbplatser. Ett annat förslag är att du tittar på Språkyrkenframtid.se - det finns rätt många olika språkyrken som är icke-reglerade (undantag: Språklärare hör till "lärare" och egentligen krävs legitimation, men i brist på lärare kan även obehöriga få anställning). Titta t.ex på Bokförlagsyrken och andra yrken som
  Språkledare
  Lingvist
  Språkvetare
  Korrekturläsare
  Copywriter
  Korsordskonstruktör
  Språkvårdare
  Språkteknolog
  Språkkonsult
  Lektör

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga