Alice

  Hej! Måste man ha gjort militär grundutbildning för att gå försvarshögskolan? Samt vad för jobb kan man få efter att ha läst statsvetenskap med inriktning säkerhet på försvarshögskolan? På vilket sätt utmärker sig den skolan, ex. Kan man lika gärna läsa statsvetenskap eller liknande på en annan skola? Samt, hur ser arbetsmarknaden ut efter att ha läst sociologiprogrammet? Vad kan man jobba som.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Alice,
  jag svarar först på din fråga om var sociologer kan jobba. Sociologer kan vara verksamma inom olika organisationer, myndigheter och företag där de jobbar med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet m.m. Majoritet av Sociologer är anställda inom offentlig förvaltning, framförallt hos kommuner, myndigheter och universitet. Några exempel på yrken där möjlighet kan finnas att få anställning inom med högre utbildning inom sociologi: arbetsmarknadsanalytiker, arbetsmarknadshandläggare och jämställdhetssamordnare.
  Ännu en möjlighet för personer som har utbildning inom sociologi är att bli sociologilärare.
  ***
  Vad gäller din fråga om utbildning på försvarshögskolan, så är du - om jag förstår dig rätt - nyfiken på Statsvet.programmet,
  fhs.se/utbildningar/statsvetenskap -och det som är speciellt med just den utbildningen är att den har inriktning på krishantering-och-sakerhet. Så vitt jag förstår så ställs det inte några krav på att ha genomgått GMU för att få lov att söka till den utbildningen, statsvet.programmet på försvarshögskolan.
  Vad kan man jobba med efter studier på den utbildningen, alltså med examen från statsvet.programmet med inriktning på krishantering och säkerhet? Jo, man kan arbeta med olika aspekter på samhällssäkerhet, ex. som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Exempel på yrken: Terrorexpert, Säkerhetsstrateg, Säkerhetschef, Beredskapssamordnare och Riskhanterare.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga