Mikael

  Hej! Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet, men funderar nu på att sadla om till att läsa till läkare på universitetet. För att vara behörig till läkarprogrammet krävs grundläggande behörighet plus Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 samt Matematik 4. Jag har redan matten, men min fråga är huruvida steg 1 kurserna krävs i samtliga ämnen (minus matten) för att vara behörig? Kan man gena lite och enbart läsa steg 2 kurserna? Förutsätts det exempelvis att man läst och har fått godkänt i Fysik 1 om en av behörigheterna är Fysik 2? Är detta något som kan skilja beroende på lärosäte? Bästa hälsningar från Mikael =)

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Mikael,
  för att bli behörig till läkarprogrammet behöver du Examensbevis från ett högskoleförberedande program, vilket du har - antar jag - jag antar att du har EXAMENSBEVIS från Samhällsvet.programmet (som är högskoleförberedande) och för särskild behörighet behöver du godkända betyg i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik 4.

  Behöver man då läsa kurserna på nivå 1?
  ... komvux tar inte in på fysik 2 om man inte kan uppvisa godkänt betyg i fysik 1a; komvux tar inte in på kemi 2 och biologi 2 om man ej kan uppvisa godkända betyg i de ämnena på lägre nivå. Detta pga bedömningen är att man saknar förkunskaper och har små möjligheter att uppnå godkända betyg i högre /överliggande kurser om man inte har godkända betyg i lägre /underliggande kurser.
  Om du kan skaffa dig kunskaper genom självstudier eller på annat sätt - t.ex. undervisning av privat lärare; distanskurser på hermods där man ej får betyg mm.... då kan du se om du hittar var du kan anmäla dig till Prövningar. Vid anmälan till prövning behöver du ej visa upp några betyg - du kan anmäla dig direkt till fysik2, kemi2 och biologi2. Varje prövningsförsök kostar 500kr. Det är dock rätt så svårt att hitta var man kan anmäla sig till prövningar. Betyg man får på en prövning är exakt lika mycket värt som betyget man får i slutet av en läst kurs.

  Basår på högskolenivå
  Några lärosäten erbjuder Naturvetenskapliga basår och studier på basåret kan ge behörighet i naturvet.ämnena. Studier på basåren på högskolenivå påverkar inte vilket meritvärde du har på dina gymnasiala betyg, men du kan få behörighet till bl.a läkarprogrammet. I nat.vet.basåren brukar ingå kurser motsvarande fysik, kemi, biologi (upp till nivå 2) och i matte (upp till nivå 4).

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej! Om du på Komvux eller genom prövningar får godkända betyg i fysik 1a och 2, kemi1 och 2, biologi 1 och 2 - då kommer endast betygen på nivå 2 räknas in; detta pga det är Just De kurserna som krävs för behörighet, men om någon kurs - t.ex kan biologi 1 ibland ingå som valbar kurs i exam.beviset från Samhällsvet.programmet - ingår inom exam.bevisets vanliga kurser (ej utökat program, U) - då kommer det betyget räknas in, men inte om den införskaffas Efter det att exam.beviset är utfärdat... Alltså, efter det att exam.beviset är utfärdat, räknas endast just de kurserna som krävs för särskild behörighet in (de räknas in tillsammans med all kurser som ingår i exam.beviset, förutom GA, gymnasiearbete - betyget i GA räknas inte in).
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga