Elev

  Hej,         (Efter samråd med skolverket & Antagning.se korrigerar innehåll till korrekt info)


  Enligt 19 § 4 kap förordning om vuxenutbildning, får inte yrkesexamen med samma innehåll som den tidigare examen utfärdas. Högskoleförberedande examen får inte utfärdas om en sådan tidigare utfärdats


  Stämmer följande påstående:


  1. För den som tidigare fått ett högskoleförberedande (HSF) examen, får inte ytterligare HSF examen utfärdas. Dock kan utöver det tidigare utfärdade HSF examen, ytterligar utfärdas en yrkesexamen.


  2. För den som tidigare fått ett yrkesexamen, får en sådan examination från samma program inte utfärdas. Dock får yrkesexamen utöver det tidigare, utfärdas om den nya yrkesexamen är från ett annat program.


  (HELT FELAKTIGT: Om det tidigare utfärdats ett yrkesexamen får det därutöver utfärdas en högskoleförberedande examen) = Vare sig det yrkesexamen eller HSF-examen som utfärdats tidigare, får ALDRIG en HFS-examen utfärdas efteråt


  3. Om en elev tidigare fått gymnasieexamen (Yrkesexamen eller HSF-examen) och sedan tar ett ytterliggare gymnasieexamen (ENBART Yrkesexamen) exempelvis från komvux, ser det ut som att båda examinationerna kan hamna i BI placering vid urval, dock kan enbart en examination hamna i BI placering. Under förutsättning att examinationen från komvux omfattar utbildning på minst 2/3, samt att den är fördelaktigt för eleven kan komvux examination hamna i BI-urvalet. Om Komvux examination omfattar mindre än 2/3 utbilning, dvs att mer än 2/3 kommer från Gymnasiet, kommer systemet att välja att examinationen från Gymnasiet hamna i BI urval medans examinationen hamnar istället på BIL urval.


  (Ibland blir jag fundersam på om lagstiftaren verkligen tänkt igenom varenda minsta detalj)


  Jag är medlem i förening HVS-for alla där vi kortfattad försöker hjälpa personer som av olika anledningar hamnat mellan stolarna inför arbets eller studieliv. Därav ställd fråga. Att förstå lagens gränser kan hjälpa i många fall.


  Tack i förväg


  Hälsningar Malik Dain

  • Julia : Du får gärna förklara vad "förening HVS-for alla" är för någonting. Skicka gärna länk till er hemsida, om ni har någon. :)
  • Elev :

   Hej,

   Namnet HVS för alla (Hem för vård och service för alla)

   Vi är ett liten sammanhållen grupp som finns i Göteborg, stadsdelen Hisingen. Det startades

   2017 huvudsakligen till personer inom ekonomisk bistånd som inte kunde få kontrat till boende eller boende med anpassat stöd. Vi hjälpte då den sökande att ta vara på sina intressen baserad på Socialtjänst lag, Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. Sedan dess har vi haft med Arbetsförmedlingen, kommunalvuxenutbildning, högskola att göra med avseende personer som inte får rätt stöd och förutsättningar för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande men även för dem som av någon anledning inte prioriteras i gymnasial och eftergymnasial utbildning samt de som antagits till utbildning med där utbildningsstandard inte uppfyller regler enligt skollag mm.

   Vi har tyvärr ingen hemsida men vi tänker göra ett. Vi erbjuder hjälp och stöd till dem som bor i vår stadsdel främst men kan även hjälpa de som vistas här för tillfälligt här.

   Jag tackar er för er engagemang i fråga syv.se Jag brukar själv kommentera när jag känner att jag har svar att ge men er givna information brukar hjälpa mycket

   Med vänlig Hälsning

   Malik Dain

  • Milla : Gogglade på HVS och fick massvis med olika länkar, men ingen av dem verkar leda till info om er förening. :(
  • Elev : Ifall ni vill komma i kontakt med oss, så kan ni mejla till [email protected]. Mejla in ert fall så kan vi besvara utifrån bästa möjliga förmåga. Telefonnummer få ni i återkoppling per mejl då varje ärende tilldelas till specifik medlem
  • Vägledare : tack för förklaringen! Vilka yrkeskategorier jobbar i föreningen och jobbar de på heltid? Söker man jobb i ert förening genom annonser om lediga jobb på socialtjänstens hemsida?
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  HEJSAN!
  Enligt vad jag vet, så stämmer det du skriver i punkt 1 i din fråga.

  I punkt 2 skriver du flera olika saker. Min uppfattning är sådan att om man har yrkesexamen från gymnasiet, så får man ta ut ännu flera andra Yrkesexamenina (inom andra yrken) men ej högskoleförberedande (förklaring: det är onödigt att ha högskoleförberedande examen men man får söka till högskola med yrkesexamen ... man kan komplettera med svenska 2,3 och eng 6 + med kurser som krävs för särskild behörighet, så blir man behörig sökande till högskoleutb.).

  Det du skriver i punkt 3... FRåGA SYV gör inte antagning till högskola-universitet. Du bör egentligen ställa den frågan till www.antagning.se som är en av universitets- och högskolerådets hemsidor. Min uppfattning är sådan att i fall man har flera giltiga examensbevis, då räknar antagning.se på det sättet som är fördelaktig för den sökande. Antagning.se har tidigare svarat till oss att de alltid räknar till sökandes fördel i alla de fallen där det är möjligt att räkna på olika sätt. 
  Vid antagning till högskola-universitet är det Antagning.se och antagningsgrupper på lärosätena som har tolkningsföreträde. Alltså, som de tolkar reglerna - det är det som gäller. 
  Att få "förhandsbesked" är i vissa fall mycket svårt. Man får ofta svar: personen får söka och se till att alla meriter hen har finns tillgängliga att se på "Mina sidor" på Antagning.se - så får vi göra bedömning och svarar vad som gäller för just den sökande. 
  Vi på FRåGA SYV är noga med att inte svara ngt som vi bara Tror eller där det kan finnas olika tolkningar... vi vill inte att sökande blir lidande av de svar som vi tror är rätt, men som sedan kan visa sig kunna innebära olika tolkningar och det är inte vi på FRåGA SYV som har tolkningsföreträde. 
  Egentligen är det så: - om komvux kommer utfärda ett nytt examensbevis när personen redan har ett examensbevis, är en fråga till rektor på komvux. 
  Hur meritvärde räknas ut - är en fråga till www.antagning.se (men i vissa fall kan Antagningsgruppen på det aktuella lärosäte bevilja undantag; ofta vad gäller särskild behörighet... alltså att man i formell mening inte är behörig, men antagningsgruppen fattar beslut att bedöma honom/henne som behörig).

  Reglerna är många ggr krångliga och ibland kan tolkas på olika sätt. Det gäller att få fram vem som har tolkningsföreträde just i "det här fallet" och kämpa för att få svar från rätt "instans". För att vad alla andra säger, tänker och tycker, kommer inte spela någon roll.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Julia SYV

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga