-

  -

  • Anna : Frågan som ställdes handlade om att komma in på gymnasiet från reservkön och om det är större chans att komma in på önskad gymnasial utbildning om man börjar läsa på "fel" program men på samma skola eller om det är bättre att börja läsa på rätt program på en annan skola.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Casimir!
  Det finns många Lokala regler och praxis - hur olika kommuner gör och olika gymnasieskolor. Finns inte ngn lag som säger att alla behöriga elever får en gymnasieplats, garanterat. Det är endast grundskola som är en obligatorisk skolform och alla är därför garanterade få läsa på grundskolenivå.

  Som det brukar oftast vara är att gymnasieskolorna tar in från reservkön (om ngn antagen hoppar av) 3-5 veckor (cirka en månad, som längst) efter läsårets början. Sedan tar de inte in nya elever i år1, över huvudet taget. Om reservkön tar slut men ledig plats finns tas då oftast elever från samma program på en annan skola (om eleven vill byta) - därför att eleven då läst samma kurser på en annan skola. Annars så finns det en realistisk chans att byta efter år1 innan år2, på sommaren. Då ska ledig plats finnas i år2 på den skola dit du vill byta till + du ska ha godkända (helst höga) betyg från år1 på den "andra skolan" + god närvaro + på ett bra sätt kunna motivera varför du vill byta skola. Det är rätt många elever som kommer in på sin drömskola "den vägen": alltså de börjar på samma program på den skola dit de kom in, kämpar för höga betyg och har god närvaro (ingen skolk) - då finns det god chans att komma in i år2 (men endast om ledig plats uppstår på "drömskolan" vilket ej på förhand kan garanteras).
  Att börja på sin dröm-gymnasieskola men på fel (för dig) program i förhoppningen om att få byta till annat program på samma skola avråder vi ifrån, för att det förekommer mycket sällan och endast under första 2 veckor av läsåret (detta om reservkön också tog slut, annars så måste skolan ta in från reservkön). Men om du står i reservkön till rätt utbildning på rätt skola, råder vi börja på samma program på en annan skola, om möjligt. I sista hand får du börja där du får plats, för att det är bättre att gå på gymnasiet än alternativet... finns inte riktigt några jättebra alternativ: svårt att få jobb med endast grundskolekompetens och vad ska man då göra om man ej får plats på gymnasiet? I "värsta fall" får man söka nästa år och under tiden bedriva självstudier och söka jobb.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga