1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Matilda,
  gymnasial kurs Historia 2a är på 100poäng och det kan du se på skolverket/gymn/historia

  ang.Gymnasiearbete
  Det är en obligatorisk kurs i examensbeviset, i vilken man måste ha E i betyg. GA-kursen måste ingå i examensbevis både från komvux och från gymnasiet. Temat för GA måste stämma överens med programmets innehåll och inriktning. Om temat passar eller inte är ytterst upp till rektorn på skolan. Men ansvar för det kan av rektorn vara delegerat till SYV. Detaljerna kring frågeställningar och ansvar för betygssättning i GA läggs på den handledaren för GA som utses när du kommer in på kursen "gymnasiearbete". Som studerande får man inkomma med förslag på temat och frågeställningar, men det är upp till handledaren att godkänna vad GA ska innehålla, hur det genomförs och sedan är det också hen (handledaren för GA) som sätter betyget. Betygsskalan är endast F och E. Det går inte få högre betyg än E men det är nödvändigt att få E för att uppfylla kraven och kunna få ut examensbevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga