Ebba 20 år

  Hej jag heter ebba och har gått ur gymnasiet (2021). Jag gick natur, lifescience (skillnaden var life science specialisering och arbete inom det, smat psykologi och filosofi). Dock behövde jag hoppa av fysik 1 & 2 samt matte 3c & 4 pga personliga skäl (men fick minst godkänt i alla andra kurser) och har då lite frågor angående detta då jag funderar på att bli veterinär: finns nån sammansatt kurs liknande naturvetenskapligt basår för fysik 1&2, matematik 3c & 4 Hur mycket man pluggar dvs timmar när man tar en komvux kurs heltid, deltid etc. Undrar detta då om jag behöver plugga t.ex mattematik 3c och fysik 1 samtidigt tillexempel Vilka kurser behöver jag läsa för att komma in vetrinärs linjen, vill veta specifikt vilkaa t.ex fysik 1,2 mattematik 2,3,4? Räcker det med fysik 1 hur många poäng krävs för en examen för gymnasiet? Vart kan jag se antagningspoäng för senaste året o året innan etc för både högskoleprovet samt med gymnasiebetyg? Har för mig att man behöver söka genom en annan ansökning om man pluggar upp kurser för gymnasiet. Om jag minns rätt var det en högre kvot på betyg, om det stämmer vart kan jag hitta kvoten för detta. En följdfråga på detta är också om det är en annan ansökningspoäng om man söker med högskoleprov men har pluggat komvux? Finns andra alternativa vägar att komma in på vetrinärs linjen, läkar linjen har ju en dek interljuver tänker om det finns liknande för vetirinär. Följdfråga på det är om en alternativ att bli djursjukvårdare och vidareutbilda mig till vetininär eller om det finns andra kurser/vägar för att komma in på linjen? Är det förrens efter vetirinärsutbildningen man kan specialicera sig för distrikstsvetrinär, lantdjursvetininär eller vetininär för hästar, eller kan man göra detta i den 5.5 åriga utbildningen? Min sista fråga är om det finns nått forum där man kan fråga en vetrinär eller vetirinär student om arbetet och studierna, har mycket att fråga de?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ebba!
  Veterinär är ett mycket populärt yrke. Utbildning finns på veterinärprogrammet. Du behöver ha Examensbevis från gymnasiet eller från komvux och godkända betyg i svenska 2,3; engelska 6 och i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4.
  Fysik 1a läser man på heltid på 7.5 veckor. Fysik2 och varje mattekurs läser man på heltid på 5 veckor per kurs. Om du behöver läsa 2 mattekurser + fysik 1a och 2, blir det heltidsstudier i 22,5 veckor. Komvux i olika kommuner erbjuder olika upplägg på studierna. Kontakta komvux i den kommunen där du är folkbokförd för med information.

  Vad gäller konkurrens om utbildningsplats så måste man förutom att man har alla A-betyg i alla gymnasiala kurser även ha några meritpoäng; detta för att antagningsgräns ligger ständigt på över 20.0 och 20.0 har man om man har alla A-betyg i alla gymnasiekurser. Till höstterminen 2021 krävdes det i kompletteringsgruppen (BII) 21.52 och i direktgruppen (BI) 20.73. Även i direktgruppen skulle man inte komma in om man endast hade alla A-betyg i alla kurser i sitt examensbevis. Man behövde samtidigt även komma över 20.0 och ha minst 1 merit/extra-poäng.

  Vad gäller högskoleprovet så har resultat på 1.55 givit plats till minst en person som tagits in på veterinärprogrammet (till hösten 2021). Resultat på högskoleprovet på över 1.55 gav alltså plats på veterinärprogrammet, men vid tidigare antagningsomgångar har gränsen gått vid 1.60 och ibland även vid 1.65 på högskoleprovet. Gör högskoleprovet så många ggr du kan. Men tänk på att högskoleprovet befriar inte från kraven på behörighet. Man behöver ändå bli behörig.

  Vad gäller AU, alternativt urval (på intervjuer, tester och sammantagen bedömning) så bestämmer varje lärosäte självt inför varje antagningsomgång om AU ska införas eller inte. Du måste först bli behörig, sedan kan du se - när det blir dags att söka om AU införs vid antagning till veterinärprogrammet.

  Information om veterinärprogrammet finner du på slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/veterinär - se om du där hittar kontaktuppgifter till någon "studerandeambassadör" eller kontakta studievägledningen på SLU för information om programmet och om du kan få kontakt med någon studerande på veterinärprogrammet.

  Vad gäller din fråga om möjlighet att först gå en annan högskoleutbildning och senare kunna vidareutbilda sig till veterinär, så känner vi inte till någon sådan möjlighet.
  Du får gärna titta på andra yrken inom djursjukvård:
  Djurfysioterapeut
  Djursjukskötare

  Du får också gärna kika på andra ("liknande") yrken t.ex
  husdjursagronom

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga