J
  Vad är för och nackdelarna med yrkesexamen, generell kandidatexamen? Vilken är mest fördelaktig att ha för jobb utomlands efter avslutad svensk universitets- studier?

  Hur ser framtidsutsikterna ut för en socialpsykolog, jobbprognos?
  • : "Utomlands" är väldigt brett! Det är väldigt olika i olika länder och det är en arbetsgivare som bestämmer mycket. Det är mycket slump i detta och du måste nog chansa. Det går inte att veta hur det blir på arbetsmarknaden "utomlands" om flera år.

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV
  Hej!

  Läs på http://www.fragasyv.se/info/beteendevetare-ett-program-eller-fristaende-kurser
  och på http://www.fragasyv.se/info/behandlingspedagog-socialpedagog

  Skicka gärna info om yrke "socialpsykolog" för det känner vi inte till riktigt. Som psykolog kan man specialisera sig på olika områden, men man söker Psykolog (5 årig högskoleutbilning), som är grundutbildning. Specialiseringar sker efteråt.

  Yrkesexamen är mer inriktad på ett yrke, t.ex. "Studie- & yrkesvägledare", som är en 3årig högskoleutbildning. Kandidatexamen tar också 3 år att uppnå, om man läser "de rätta ämnena" och på heltid. Med "de rätta ämnena" menar jag att minst 90 hp måste vara i huvudämnet och de resterande 90 hp är det lite friare val men ändå kan man inte ta in vilka som helst kurser. Fördelen med kandidatexamen är att den är "bredare" än yrkesexamen + att det finns ofta olika möjligheter att läsa påbyggnad. Det finns inte riktigt samma möjligheter att läsa påbyggnad efter yrkesexamen (kan finnas men ofta inte så mycket olika kurser att välja på).
  Fördelen med yrkesexamen är att arbetsgivare känner till - t.ex "Socionom" utbildningen mycket bättre än "Kandidat i beteendevetenskap" och kan välja en Socionom i stället för en Beteendevetare i fall det krävs en "specifik kompetens" som just socionom har.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga