anonym
  Hej! Jag gick ut gymnasiet för några år sedan från ekonomiprogrammet och gick ut med 12,39 i merit. Jag vill komma in på jurist i Lund och behöver där med 21.5 som lägst hur går jag tillväga för att så snabbt som möjligt få den höga meriten? Har ca 1,5 år på mig att nå det, hp kan vara ett alternativ då jag är godkänd i alla ämnen utom språk och filosofi men vilka kurser ska jag läsa upp och hur många får man läsa samtidigt?
  • Anna : Gick du ut gymnasiet med Examensbevis, eller med ett Studiebevis?
  • : Ja, jag fick en examen! Hade bara 150 p F
  • Julia : Då är du behörig, vilket är bra, men då kan du ännu svårare att få läsa kurser på komvux för att du är lägre prioriterad. F-betygen brukar man få läsa upp, men inte de betygen som är godkända. Läs SYV ANNAs svar, nedan. Lycka till!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  För att uppnå meritvärde på 21,5 måste man ha A-betygen i alla kurser som räknas in i ett jämförelsetal (på så sätt uppnår man 20.0) och sedan få A-betygen även i kurser som ger meritpoäng/extrapoäng, t.ex i engelska 7 och i moderna språk 3 och 4 eller i högre kurser i matematik.
  De kurser som du på gymnasiet fick F i, bör du kunna få lov att läsa på komvux.
  Kurser i vilka du har godkända betyg i, kan du söka läsa på komvux men det är mycket möjligt att du får svar PLATSBRIST, och ej ska få lov att komma in på de kurserna. I så fall behöver du skaffa dig kunskaper genom självstudier och betygen - genom prövningar. Svårt, dock, att hitta var man kan anmäla sig till prövningar. Det finns inga garantier på att hitta var man kan göra prövningar. Du, som inte längre är gymnasieelev, får lov att leta var du kan anmäla dig till prövningar i hela Sverige.
  Juristprogrammet kräver inte matte för särskild behörighet och därför får man meritpoäng inom matte redan från matte 2. För godkänt betyg i matte 2 får du + 0.5 meritpoäng.
  Du är intresserad i första hand om juristprogrammet i Lund, och jag vill därför tipsa dig om UJIK på Lunds universitet. Det är en distandkurs till vilka alla behöriga sökande tas in. I slutet av kursen tas cirka 20 personer från den kursen in på juristprogrammet på Lunds universitet (man ska uppnå mycket högt resultat mot slutet av kursen för att komma bland de som tas in utan att behöva konkurrera om studieplats). För de som läser den kursen men inte erbjuds garantiplats på juristprogrammet, finns den fördelen att de testar på att läsa juridik på universitetsnivå.
  Gör högskoleprovet.
  Sök läsa kurser på komvux.
  Om du i slutet av gymnasiet fått Examensbevis, läs i första hand kurser som ingår i ditt examensbevis där du har lägre betyg; F-betygen borde du få lov att läsa upp. Sikta på så höga betyg som möjligt.
  Om du gick ut gymnasiet med ett Studiebevis, gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux. Studiebevis ger inte grundläggande behörighet till svenska högskolestudier.
  ÄNNU ETT ALTERNATIV är att söka till allmänna kurser på folkhögskolorna där man läser mot Omdöme om grundläggande behörighet. Högsta möjliga omdöme är 4.0. Med omdöme prövas man i BF-urvalsgruppen.
  Du frågar också hur lång tid kan det ta att läsa upp betygen.
  På folkhögskolans allmänna kurser kan man uppnå omdöme som snabbast på ett läsår.
  Om du vill läsa gymnasiala kurser på komvux eller göra prövningar, kan det ta väldigt lång tid. Skulle du få lov att läsa om kurserna på komvux, behöver du i så fall läsa på heltid i 3 läsår, men jag tror inte du får lov att läsa om kurser i vilka du redan har godkända betyg. Hur snabbt du kan förbereda dig till prövningar och om du över huvudet taget hittar var du kan anmäla dig till prövningar, kan vi på FRåGA SYV inte svara på. Sedan är det möjligt att man behöver göra prövning i samma kurs rätt många gånger innan man får A-betyget i kursen. Att få höga betyg i kurserna kan på förhand inte garanteras. Man får det betyget som motsvarar kunskaperna som man uppvisar i slutet av kursen eller vid prövningstillfällen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga