Victoria
  Hej SYV!

  Jag är jätteintresserad av psykologi och beteendevetenskap. Från ett yrkesperspektiv hade då psykologprogrammet varit det "enklaste" vägen att gå, men eftersom jag inte har ett tillräckligt högt meritpoäng för det, funderar jag på alternativa vägar där jag ändå kommer få arbeta med mitt favoritområde. Ett är att bli socionom och sedan, så småningom, psykoterapeut. En annan, som jag har frågor kring, är att efterlikna de utländska systemen och läsa kandidatprogram, master och kanske bli forskare. Kandidatprogrammet kommer jag in på, men masterprogrammen är svåra att dels hitta och förstå vad de innebär. Hur går det till när man bli doktorand i psykologi. Hur går man tillväga?

  Hälsningar Tori
  • Daniel :

   Det är en lång och osäker väg till att bli en forskare. Det går inte att reda ut alla detaljer på förhand och det går inte heller att ge ngn garanti på att kunna bli en forskare eller en högskolelärare. När du söker till en grundutbildning på högskolenivå - till ett program som inte kräver tidigare högskolestudier - råder jag dig att tänka att det är "den enda utbildningen jag kommer att läsa och jag ska jobba efter den", detta för att det kan bli så att du inte kommer in på någon högre utbildning efter grundutbildningen. Jag kan inte veta om du kommer eller inte kommer in på utbildning på avancerad nivå efter grundutbildningen, men den risken finns och därför är det bra att läsa den grundutbildningen som du kan "nöja" dig med. Det är i alla fall mitt råd till dig.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  du ställer en viktig fråga men som också är mycket svår att svara på. Utbildningsutbud förändras och behörighetkraven - likaså. Vilka masterprogram som kommer finnas och bli sökbara och med exakt vilken behörighet som krävs - vet man inte på så lång "framförhållning".
  Allmänt gäller: masterprogrammen är 2-åriga utbildningar på avancerad nivå. För behörighet krävs det att man har med godkänt resultat läst 3 år på heltid (eller motsvarande) och tagit ut kandidatexamen eller yrkes-högskoleexamen. Behöriga sökande deltar i konkurrensen. Vilka urvalskriterier som just "ditt masterprogram" kommer att ha - går inte att svara på förhand, då vi vet inte ens vilka masterprogram som kommer finnas om 3 år. Ofta är utvalskriterier "totalt antal högskolepoäng" som man har läst med godkänt resultat. Alltså, alla som har minst 180hp inom relevanta ämnen (motsvarande 3 år på heltid) rangordnas enligt hur många högskolepoäng de har utöver de 180 hp. T.ex kan gränsen på de som kom in "dras" vid 270 hp... bara för att ta ett exempel, alltså de som läst ännu 90 hp, utöver de obligatoriska 180 hp, kommer in men de som läste mindre - blir utan plats på masterprogrammet.

  Du får gärna kika på vilka masterprogram som finns idag, men det går inte garantera att samma program kommer finnas om  3 år. Prata gärna med studievägledare på de institutioner där relevanta utbildningar ges.
  Lycka till. ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga