1 Svar

  Vägledare SYV

  Hej Nora!
  det är inte någon enkel fråga att svara på, när man inte vet vilken folkhögskola du läser på. Folkhögskolorna är mycket självständiga och kan i mångt och mycket bestämma själva, på lokal nivå, kring reglerna på sin egen skola. Du kan kontakta Karin Gustavsson, 08-4124841 [email protected] på Folkbildningsrådet, som borde kunna svara om det finns gemensamma regler eller rekommendationer för hur mycket frånvaro en studerande på en allmän kurs på en folkhögskola kan ha utan att riskera blir utskriven från utbildningen eller riskera inte kunna få ut omdöme i slutet av kursen.
  Du kan också se om Folkhögskolornas gemensam informationstjänst kan svara på din fråga; E-post: [email protected]
  Telefon: 08-796 00 50 (telefontid, info från 2 dec 2021: måndag & fredag kl.10-12 --- tisdag, onsdag & torsdag kl.13-15).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga