Mira
  Hej!

  Är det möjligt att läsa moderna språk steg 2, utan att ha ett betyg i moderna språk steg 1?

  Jag började läsa moderna språk i högstadiet och läste då två av tre år, men hoppade sedan av. Det innebär att jag saknar kunskaper för att kunna hoppa på moderna språk steg 3, vilket de flesta gör när de fortsätter med sitt språk i gymnasiet. Men eftersom jag redan läst språket mer än halva högstadiet, så undrar jag om det är möjligt att hoppa på steg 2, utan ett betyg i steg 1?

  Mvh Mira

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Mira,
  gäller din fråga språkstudier på en gymnasieskola eller på komvux?
  Komvux brukar vilja se godkänt betyg i underliggande kurser för att anta till överliggande/högre kurser i samma ämne, men ibland kan man göra nivåbedömning och utifrån den komma in på rätt nivå (om det fråga på komvux i din kommun).

  Vad gäller gymnasiet, så kan språklärare göra bedömning genom något prov eller test och utifrån den bedömningen placera eleven i rätt språkgrupp, annars så kan det gå olika till, beroende vilken del av landet man läser på gymnasiet (och ibland också beroende på vilken gymnasieskola man läser på). Det är en rätt så svår fråga... å ena sidan är tanken att eleven ska ha tillräckliga förkunskaper inför kursen som hen ska läsa, men å andra sidan ska eleven (för rättvisans skull) inte ha för bra förkunskaper för att det blir orättvist mot andra elever; exempel En elev läste tyska på grundskolan i 2-3 år eller kanske t o m i 4 år, men ej fick godkänt betyg på våren i årskurs 9 och en annan elev ej läste tyska alls och båda skulle börja läsa nybörjarkurs i tyska, alltså Tyska 1 (här förstår man att den eleven som läste tyska - även om hen ej fick godkänt betyg från vårterminen i år9 på grundskolan - har en stor fördel och kan lättare få högre betyg i kursen, jämfört med elever som aldrig läst tyska). Olika gymnasieantagningskanslier gör lite olika och även olika gymnasieskolor kan lösa frågorna kring moderna språk på lite olika sätt... så det finns inte i alla lägen klara och helomfattande svar att ge på den "punkten".

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga