Alfred

  Jag funderar på att gå tre år på Civ. ing. programmet Elektroteknik på Uppsala Universitet och plocka ut en tekn. kandidat (om det går?) för att sedan gå ett år Kärnkraftteknik. Det jag undrar är om jag lätt kan komma in på ett masterprogram några år senare? Eftersom jag redan gått tre år. Dessutom undrar jag vad skillnaden mellan Tekn. Kand. examen och Högskoleingenjör är och om det lönar sig att ta båda? Tack!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Alfred, man kan inte per automatik anta att man kan ta ut kandidatexamen "bara för att" man har läst 3 år på högskolenivå.
  Vad gäller den här utbildningen så kan inte jag se på deras webbplats att det står någonting om möjlighet att ta ut kandidatexamen efter 3 år, därför måste du ställa den frågan till de utbildningsansvariga på den utbildningen. Du ser kontaktuppgifter till studievägledare och till studentservice på uu.se/utbildning

  ang.utbilndingar på avancerad nivå: magister och master... så kan utbildningsutbud förändras. Ingen vet med säkerhet vilka utbildningar på avancerad nivå som kommer erbjudas om några år, det får man se längre fram.

  ang. "lätt komma in på" utbildningen, så beror det på om du blir behörig, och om hur tuff konkurrensen blir. Om det är fler behöriga sökande än platser, uppstår konkurrens. Till högskoleutb.på avancerad nivå görs urval oftast enligt principen "flest antal högskolepoäng vinner". Alltså, förutom att man är behörig, tittar antagningsgruppen på hur många godkända högskolepoäng, totalt, som man har och ofta (speciellt till populära program) så behöver man ha många fler poäng än endast de 3 år som ger behörighet. Det är inte ovanligt att de som kommer in, har läst 3-4 extraår på högskolenivå. Alltså, förutom de 3 år som krävs för behörighet har även läst 3 eller 4 eller ännu fler år på högskolenivå... I sådana fall undrar jag hur folk försörjer sig pga studiemedel får man - på eftergymnasial nivå - i höst 6 år? Svar jag fick från studievägledare och de studerande är att vissa har sparade pengar, vissa förlitar sig på sin familj som hjälper dem ekonomiskt, andra jobbar vid sidan av studier eller lyckas låna på andra ställen än CSN...

  Du frågar även vad skillnaden är mellan kandidatexamen och utb. till högskoleingenjör. Båda utbildningar är på 3 år på heltid, men högskoleingenjörsutbildning behöver inte innehålla minst 90 hp inom ett och samma "huvudämne" och en kandidatkurs,

  och kandidatexamen förutsätter att man bl.a har godkända poäng i minst 3 terminer (på heltid) Huvudämne + godkänd kandidatkurs.


  Du får också gärna ställa frågor till studievägledare som jobbar på de utbildningar som du är intresserad av.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga