1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, eleven har rätt att fullfölja påbörjad utbildning på gymnasiet. Detaljer kring detta bestämmer "huvudmannen" ( i praktiken rektorn på den skolan där eleven är antagen).
  vänligen
  Julia SYV

  • : Hej! Tack för svar. Kan rektorn besluta att jag ska gå om trots mina 450 poäng?
  • Julia :

   Som vi på FRåGA SYV tolkar reglerna så får eleven fortsätta läsa vidare även om hen fick många F i kurserna från årskurs1. Tolkningsföreträde har rektorn på skolan, dock. Du får gärna själv söka svar hos skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-52733200. Du eller dina vårdnadshavare får också vända er till utbildningsförvaltningen, som borde kunna ge svar på den skol-juridiska frågan som du ställer. SYV är inte jurist. Vi har därför inte kompetens att svara på juridiska frågor.

   Det jag som SYV kan upplysa om är att för examensbevis från gymnasiet krävs minst 2250 godkända poäng. Om du efter årskurs 1 på gymnasiet har 450 godkända poäng, och det vanliga är att man har 800 poäng, kommer du med stor sannolikhet inte uppfylla kraven för examensbevis och i slutet av år 3 får ut ett studiebevis, som inte ger behörighet till högskolestudier. Att få gå om ett år på gymnasiet är en stor förmån, som sällan erbjuds. Vi råder tacka Ja till möjlighet att gå om. Det är mycket förmånligt att få göra det. För att, alternativet är att gå igenom 3 år på gymnasiet och komma ut med studiebevis och med få godkända kurser. Då krävs det lång kompletteringstid - på komvux. Uppskattningsvis 3 eller 4 terminer på komvux. Och på komvux finns det inte någon garanti på att få plats på kurserna, och studerande får inte gratis läroböcker, åkkort, skollunch och så mycket tillgång till SYV och kurator samt ingen tillgång till skolsköterska. På komvux söker man till varje kurs och kanske kommer in eller inte. Får man inte plats på kurser på komvux á minst halvtid, har man inte rätt till studiestöd (studiemedel). Om studerande på komvux är under 20 år, måste hen läsa på heltid för att ha rätt till studiehjälpen, men komvux garanterar inte ge plats på studier på heltid. Det gör däremot gymnasieskola. Så, det finns många bra förmåner som gymnasieelever har, som komvux-studerande saknar. Vi känner till många fall då folk ångrar att de inte tog erbjudande att läsa på gymnasiet, när de väl kunnat det och gick över till komvux. :(

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga