Basma

  Hej! Jag har en fråga angående hur många F man kan ha för att kunna ta examen. Det krävs att man utav 2500 poäng har godkänt i 2250 poäng, dvs att man ”har råd med” 250 poäng underkänt. Utöver det finns det ämnen som man måste vara godkänd i för att få examen, alla de ämnena är jag godkänd i. Jag går naturvetenskapsprogrammet och har 2800 poäng i min studieplan. Gäller det samma för mig som har 2800 som den som Har 2500 poäng med hur många poäng underkänt man kan ha för att ta examen? •En annan fråga jag har är om skolan har någon skyldighet att sätta dit en så kallad F-prövning för de elever som har fått F efter avslutad kurs?

  1 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej Basma,
  en viktigt, intressant fråga men som också är rätt så "omständig" att svara på... Hur som helst måste du ha minst 2250 p. med godkända betyg, ej färre. Och det stämmer att vissa kurser måste man tvunget ha godkända betyg i - för att uppfylla kraven för examensbevis.

  U-kurs (utökat program)
  Om eleven läste U-kurser (utökat program), alltså mer än programmets vanliga omfattning - då kan det vara så att skolan följer skolverkets rekommendationer och inte ändrar studieplanen i efterhand, retroaktivt och då vet man på förhand vilka som är "vanliga" kurser och vilka som är U-kurser (det måste skrivas in i elevens studieplan på förhand, innan hen påbörjar läsa kurser). I U-kurser kan man ha alla F betyg, det spelar ingen roll för att uppfylla kraven för examensbevis. I de vanliga kurserna (inom 2500p. som programmet "föreskriver") är det max 250p. F som man kan ha.
  ***
  Om din skola inte följer skolverkets rekommendationer och går med på att "fixa och trixa" i efterhand för att försöka "pussla ihop till examensbevis" - då är det en fråga till personal på din skola, hur de gör (följer man inte reglerna eller rekommendationerna, kan det bli "hur som helst", kan man säga...).

  ***
  Allmänt, så vill jag avråda från att ta ut examensbevis med F-betygen i det, om det går att "avstå" från det. Det är dock inte alltid möjligt att säga - Nej, tack - jag vill inte ta ut examensbevis, när man slutar år3 på gymnasiet för att: om man uppfyller kraven kan det bli så att eleven får Examensbevis och får sedan "dras med" de F- betygen under resten av sitt liv. Detta pga inget i examensbeviset får ändras. Och även om personen läser upp F-kurserna i efterhand, så står de F-en ändå i exam.beviset, och man bifogar nya betyg till exam.beviset - så F-en finns i exam.beviset för alltid ändå. Men de högre betygen i samma kurser räknas in i jämförelsetalet (om man söker till högskola/universitet) om man fick högre betyg (i samma eller i motsvarande kurser).
  ***
  Angående rätt att göra prövning
  Det stämmer att i fall en elev fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har hen rätt att göra prövning innan skolan är "färdig" med den eleven, alltså innan hen tar ut Examensbevis eller Studiebevis. Av praktisk anledning går det inte att göra prövning innan studenten om F-betyget satts 2 dagar innan... så, i praktiken är det så att elever som fick F under årskurs 1 och 2 har en rimlig chans att höja betyget och få godkänt betyg in i sitt exam.bevis eller studiebevis,

  men elever som fick F i slutet av årskurs 3 hinner ju inte göra ngn prövning (studenten inträffar ju inom bara några dagar...).

  Att läsa U-kurser är ett Undantag
  Vi rekommenderar att satsa på sina "vanliga kurser" och inte ansöka hos rektorn på gymnasieskolan om att få läsa U-kurser. Man vinner inget på att ha F betygen. Man vinner inget speciellt i att ha läst U-kurser heller. Många ggr är det mycket bättre att satsa på sina vanliga kurser och få högre betyg i dem i stället för att ta sig "vatten över huvudet".

  Om man ej uppfyller kraven för examensbevis
  Då får man ut ett Studiebevis.
  Studiebevis ger inte grundläggande behörighet (till högskolestudier). På Komvux kan man komplettera upp till examensbeviset.
  På komvux är det något friare vilka kurser som får ingå i exam.beviset.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga