[email protected]
  Hej,

  jag skulle vilja läsa till lärare med inriktning mot gymnasieskola, med biologi som förstaämne och engelska som andraämne, men jag vet inte om det går att hitta jobb med just den här kombinationen?

  De flesta annonser ute är antingen för biologi/kemi/matematik eller engelska/svenska/3:e språk. men universiteten verkar tillåta bio + eng som ämneskombination.

  Problemet är att jag älskar biologi/naturkunskap/hållbar utveckling och även programmering men vill helst inte undervisa i kemi/matte. Jag skulle gärna också plugga bara språk, men jag hörde att det är lite svårare att få jobb som språklärare. Tips/Åsikter? Tack!

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Lisa,
  vi på FRåGA SYV saknar möjlighet att ge några garantier angående vilka kombinationer av ämnen som man kan, som lärare, få jobb med och ännu mindre kan man sia om framtiden om fem år :) - (det tar 5 år eller t o m 5,5 år att läsa ämneslärarprogrammet: gymnasielärare - om man har ett av ämnena Språk, t.ex engelska). Men om ämneslärarprogrammet med kombinationen biologi och engelska finns, så gjordes det bedömningen att behovet kommer att finnas att ha behöriga lärare med den ämneskombinationen.
  Du frågar om tips/åsikter angående möjlighet att få jobb som "endast språklärare" och det är omöjligt att ge "rätt svar" på den frågan, heller. Men jag tänker så här: svenska och engelska är obligatoriska ämnen på både grund- och gymnasieskolorna, i Sverige. Andra språk (tyska, franska och spanska) måste erbjudas läsa på grund- och gymnasieskolorna, men det är inte obligatoriskt för alla elever och svårt att veta hur många elever som väljer att avstå från att läsa moderna språk - här ligger det osäkerhet i behovet av att anställa lärare i de språken. Men svenska och engelska kan man inte välja bort (som elev på grund och gymnasieskolan) därför kommer lärare i de språken alltid behövas (i alla fall så länge de språken är obligatoriska på de svenska skolorna, och det finns inga planer på någon ändring på den punkten).
  Biologi läses som obligatoriskt ämne endast på Naturvetenskapsprogrammet. På de övriga gymnasieprogram kan man ibland välja kurser i biologi, men de behöver inte erbjudas. Så, om du får jobb på gymnasieskolan som inte erbjuder naturvetenskapsprogrammet, kanske du inte kommer undervisa i biologi utan i engelska och kanske i något ämne där du inte är behörig (när det är lärarbrist, får lärare undervisa även i de ämnena där de saknar behörighet).
  Som gymnasielärare kommer du kunna undervisa även på högstadiet (årskurser 7-9 på grundskolan). Behörig gymnasielärare är behörig i samma ämnen även på högstadiet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga