Freja
  Hej!
  Jag börjar gymnasiet i höst och har under flera år i grundskolan haft anpassad studiegång. Jag har autism samt lider av psykisk ohälsa (depression och ångest bl.a.), så att vara färre timmar i skolan och istället arbeta hemifrån har hjälpt mig mycket. Och desto mer jag varit hemma desto bättre har mina betyg blivit.

  Jag undrar nu, hur ska jag klara av att gå gymnasiet? Går det att ha anpassningar likt de jag haft innan? Och om inte, vad ska jag göra då?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Freja!
  du skriver om att det har gått väldigt bra om du har studerat hemifrån, så varför inte försöka komma in på Korrespondensgymnasiet som erbjuder undervisning på distans? Det är tyvärr inte alla utbildningar utan endast några få högskoleförberedande utbildningar som Korr-on-line erbjuder + det är rätt tuff konkurrens om platserna på den skolan, men kika gärna på det alternativet.

  Om du ska gå på en "vanlig gymnasieskola" så brukar kuratorer vara involverade i sådana fall som du beskriver i din fråga; kurator i samråd med rektor och SYV brukar rekommendera eleven att söka till vissa utvalda gymnasieskolor som har möjlighet att göra de anpassningar som eleven behöver.
  För övrigt så finns det ett antal "speciella skolor" som för antagning kräver att eleven har Intyg/Läkarutlåtande som påvisar den problematiken som eleven har; tyvärr är det ofta mycket begränsad urval av program/inriktningar som de skolorna har + de finns inte i varje stad (så eleven kanske får bo på Internat/elevboende).

  Vilket program och inriktning på gymnasiet vill du gå?
  I vilken stad vill du (i första hand) gå på gymnasiet?
  Är du behörig till högskoleförberedande gymnasieprogram eller endast till yrkesprogram? Om du inte är behörig till gymnasiets nationella program, då är du behörig till IM:Introduktonsprogrammet och i så fall är det den kommunen där du är folkbokförd som i mångt bestämmer där du kan få gymnasieplats (valmöjlighet för icke-behöriga till gymnasiet elever är tyvärr mycket begränsade och ibland även obefintliga; alltså elever får gå där kommunen "placerar" dem; förhoppningsvis placeras de där utbildning passar dem).

  Sammanfattning
  Det är tyvärr inte så att varje gymnasieskola kan och kommer göra alla de anpassningar som varje elev behöver.
  Har man speciella behov, är det bra att gå via kurator på sin grundskola för att hitta en passande gymnasieplats. Kurator på skolan brukar samarbeta med många olika ställen och personer: utbildningsförvaltningar, personal på gymnasieskolorna mm och m.fl.

  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga