Nils 25 år
  Hej SYV!

  Jag går tredje året på Samhällsprogrammet (Beteende) nu och jag har läst tyska steg 5-7 som utökade kurser. Nu till Hösten fick jag att veta att jag kan använda betygen jag fick i på de kurserna för att skapa ett individuellt anpassat program, där jag läser kommunikations kursen utökat, vilket skulle göra att mitt betyg i kommunikation inte räknad med in i snittet.

  När jag i dag ville göra likadant med några andra ämnen i programminriktningen, så var både min SYV och min rektor skeptiska till om man kan göra så. Därför undrar jag två saker:

  1. Kunde man göra så i första början?
  2. Om man kan det, räknas inriktningen med i snittet?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Nils,
  beslut om Individuellt anpassat program måste fattas innan utgången av åk2 på gymnasiet. Syftet med Individ.anpassat program är att en elev inte skall behöva gå om ett vid byta av program. Exempel: en elev flyttar med sin familj till en annan stad där det programmet som eleven gick förut - inte finns. I stället för att eleven skall tvingas gå om ett eller t o m 2 år, kan vissa kurser bytas ut (kurser som normalt läses på ett program byts då ut mot några kurser som läses på ett annat program). Dock är det ett antal kurser på varje program som inte får bytas ut.
  På SA måste alla de här kurserna vara med i Gymnasieexamen: Eng 5 och 6, Historia 1b, idrott&hälsa 1, Matematik 1b och 2b, Naturkunskap 1b, Religion 1, Samhälle 1b samt Svenska/SAS 1-3.
  Övriga kurser får bytas ut om rektor fattar beslut om individuellt anpassat program.

  För övrigt, så säger reglerna att alla kurser som en elev läste på gymnasiet måste vara med i Gymnasieexamen. Kurser utöver 2500 poäng bör vara markerade som "utökade".
  Alla kurser som ingår i en av inriktningarna är obligatoriska och ingår inom 2500 p.
  Programfördjupande kurser (på SA, inrikt.Beteende) är det 300 p. - från den listan av kurser som får läsas som programfördjupande - måste också vara med inom 2500 poäng.
  Utökade kurser läser man i fall man behöver de för behörighet till vidare utbildning (och de inte får plats inom 2500 poäng) eller om det är språkkurser, modersmål eller om det är ngt. speciellt - en speciell orsak till varför man läste de kurserna - kanske vid byte av program, till exempel.
  Reglerna är ganska strikta och det finns inte så mycket utrymme till att bestämma hur man vill ha sin gymnasieexamen. Studieplan bör korrigeras proaktivt och innan kurser läses bör de skrivas in i Studieplan som t.ex. "utökad kurs" eller "kurs inom Individuellt val" - så att det är på förhand bestämt inom vilken kategori varje kurs kommer att läsas.

  En kurs Kommunikation, 100 poäng, ingår i inriktningen - och måste vara med inom 2500 poäng och kommer att räknas med i Jämförelsetal.
  Moderna språk får läsas som programfördjupande på SA, det är alltså tillåtet att t.ex. ha Tyska 5, 6 och 7 som programfördjupande kurser i ditt fall.

  Jag hoppas jag svarade på de frågorna som du ställde. I fall jag missade ngt., är du välkommen att höra av dig igen.
  Bästa hälsningar & lycka till!
  Mvh Julia SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga