IB20 Elev
  Jag frågar åt min vän eftersom hon inte kan svenska. Hon vill plugga till Datateknik på Chalmers men kan inte komma in på grund av att hon inte pluggat svenska, just nu pluggar hon på egen tid och tänker ta tisus testet, däremot har hon inte fysik eller kemi heller och därför behöver ta ett tekniskt basår för att komma in på datateknik. Finns det tekniskt basår man kan komma in på utan att ha pluggat svenska på gymnasiet? Eller finns det inga andra alternativ?

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Selma!
  Jag förstår det på så vis att din kompis vill komma in på Civilingenjörsprogrammet i datateknik på Chalmers, stämmer det? Till de svenska högskoleutbildningar måste man alltid ha Grundläggande högskolebehörighet, som t.ex examensbevis från gymnasiet eller från komvux eller ha jobbat i minst 3 år på minst halvtid + har samtidigt ett antal godkänt betyg i gymnasiala kurser (där även svenska 3 eller svenska som andraspråk3 ingår). Att uppnå grundläggande behörighet utan att ha godkänt resultat i TiSUS-testet eller att man har godkänt betyg i svenska 3 eller SAS, svenska som andraspråk3 från gymnasiet eller från komvux (eller från en prövning) - tror jag inte man kan uppnå.
  Undantaget kan gälla utländska studenter, som söker utbildningar som ges helt på engelska (där undervisningsspråk är engelska eller ett annat språk, som inte är svenska, alltså). Det är i så fall inte nödvändigt att de kan svenska.
  Jag tror alltså inte din kompis kan uppnå grundläggande behörighet utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska + utbildningar som hon är intresserad av ges ju med undervisningsspråk svenska, mig veterligen i alla fall. Och om högskoleutbildning har undervisningsspråk svenska då är det helt nödvändigt att ha godkänt betyg i svenska 3 eller SAS 3 eller godkänt TiSUS test för att påvisa att man har tillräckliga kunskaper i svenska.
  Du eller din kompis kan annars vända er till studievägledare på det programmet som hen har som mål att komma in på - kontaktuppgifter finns på Chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/sidor/datateknik.
  OBS! kurser som krävs för särskild behörighet, bl.a fysik och kemi kan man annars läsa på komvux eller på en folkhögskola, eller skaffa sig kunskaperna genom självstudier och betygen - genom prövningar. Tekniska basår på högskolenivå är inte enda sättet att uppnå teknisk behörighet inför högskolestudier.

  • IB20 Elev : Hon pluggar svenska på egenhand och tänker ta tisus men behöver plugga in fysik och kemi på ett tekniskt basår, går det att läsa det på engelska och komma in med tisus prov?
  • Anna : TiSUS-testet (godkänt resultat) gör att man inte behöver skaffa sig godkänt betyg i svenska 3 eller SAS 3, om man har utländsk gymnasieexamen, har hon det? Vi ställde frågan till Chalmers och fick svar att inför Datateknik-programmet krävs det godkänt betyg i svenska 3 eller SAS 3. Vår fråga om undervisning på det tekniska basåret eller på datateknik är på svenska eller på engelska fick vi ännu inget svar på från Chalmers. Du kan själv kontakta Chalmers och ställa de frågorna.
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej igen!
  Vi fick svar från Chalmers som lyder: "Undervisningsspråket är på svenska både på Datateknik och på Tekniskt basår.
  På våra masterprogram är undervisningsspråket engelska."
  *************
     Masterprogrammen ligger på avancerad nivå. För att bli behörig måste man först få ut kandidatexamen eller yrkesexamen á 180 högskolepoäng  vilket tar 3 år att få.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga