2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Nina,
  som regel ger inte matte 2b mer behörighet än matte 2a. Det är "motsvarande kurser" som har mycket liknande innehåll. Med godkänt betyg i matte 2a är man behörig att läsa kurs på nästa nivå, alltså matematik 3b eller 3c.
  I undantagsfall kan (kanske) vissa yrkeshögskoleutbildningar kräva t.ex matte 2c (eller 2b-2c), men då kan man ofta göra mattetest för att påvisa att man har tillräckliga kunskaper.
  b-spår i matte är lite mer inriktad på Ekonomi
  c-spår i matte är lite mer inriktad på Naturvetenskap
  a-spår i matte läses på gymnasiet yrkesprogram och innehåller endast två kurser: matematik 1a och 2a. Men efter matte 2a kan man läsa 3b eller 3c och sedan också matte 4.

  • :

   Hej Julia,

   Ok, tack för svar.

   Fler frågor; Är det lägre studietempo på yrkesinriktade program (med tillval högskole-inriktning) än på tex samhällsprogrammet?

   Ger det meritpoäng med moderna språk 1 och 2, dvs att man börja nytt språk i gymnasiet?

   Tack,

   /N.

  • Daniel :

   Om meritpoängen för elever som läser mot examensbevis, var god läs på gymnasieguiden.se/merit - vi kommer nu skriva ett nytt svar om studietempo på yrkesprogram, jämfört med högskoleförberedande, till exempel samhällsvetenskapsprogrammet. ... Ser att Anna har givit ett sådant svar. Hoppas det blir till hjälp!

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Nina,
  du i kommentaren till SYV Julias svar på din fråga ställer två nya frågor:
  - om meritpoäng, mer exakt om moderna språk 1 och 2 ger meritpoäng
  och
  - om studietempo på yrkes- respektive högskoleförberedande gymnasieprogram.

  Om Meritpoängen 
  Kurser (godkända betyg) i Moderna språk ger meritpoäng från nivå3, alltså mod.språk3 och 4 ger max meritpoäng inom moderna språk; undantag: om högskoleutbildning kräver mod.språk 3 för särskild behörighet (finns några få sådana utbildningar, t.ex om man läser för att bli språklärare eller ngt internationellt program), då får man meritpoäng för mod.språk4 och 5, eller i stället för mod.språk5 kan man få meritpoängen för mod.språk 2 i ett annat språk (men det är endast för att "slippa" läsa mod.språk5 och ändå kunna uppnå maximalt antal meritpoäng inom moderna språk);

  Om "tempo" på yrkes- respektive högskoleförberedande gymnasieprogram
  Alla nationella gymnasieprogram i Sverige går på heltid, alltså kräver studieinsats på cirka 40 timmar/vecka. I yrkesprogrammen ingår minst 15 veckor APL, en sort praktik (ofta fler veckor); och på praktiken följer man arbetsplatsens arbetstider, ofta blir det 40 timmar/vecka på en arbetsplats.
  De är kurser som är exakt samma på alla nationella gymnasieprogram, t.ex svenska 1 och engelska 5 är exakt samma kurser med samma innehåll och samma krav. Sedan behöver man på yrkesprogrammen inte läsa svenska 2,3 och engelska 6 men om man gör det, så är det ingen skillnad i kursernas innehåll och betygskrav. På samma sätt är det med ämnena: samhällskunskap, historia och naturkunskap - på yrkesprogrammen läser man ofta endast 1a1-kursen, som är hälften så stor som kursen 1b i samma ämne som läses som obligatorisk på högskoleförberedande gymnasieprogram. Innehåll och betygskraven i kurser är exakt samma, oavsett på vilket program man läser dem.
  I yrkesprogrammen ingår annars många yrkeskurser (som är mer praktiska jämfört med kurser som ingår i högskoleförberedande program). Yrkesprogrammen passar bra om man är mer "praktiskt lagd" eller om man vill snarast börja jobba efter gymnasiet, eller om man vill tidigt i livet skaffa sig en stabil yrkesgrund att stå och vid behov "falla tillbaka på".
  Efter yrkesprogrammen kan man både börja jobba direkt efter gymnasiet, komma in på en yrkeshögskola och om man skaffade sig (genom valbara kurser) rätt behörighet även direkt komma in på en högskoleutbildning. Var god se framtid.se/bloggar/valj-den-breda-vägen

  Jämförelse mellan SA och yrkesprogrammen
  SA måste man tvunget läsa bl.a kurserna svenska 2,3; engelska 6; moderna språk (minst 2 kurser) och medelsvårt spår i matematiken, b-spår: 2 kurser (matte 1b och 2b)  - alla kurser som är Gymnasiegemensamma - och Programgemensamma i Programplanen för SA + alla kurser inom en av inriktningar är obligatoriska. Vidare är det obligatoriskt att läsa tillräckligt antal poäng från listan på programfördjupningar. Vilka kurser som får läsas som programfördjupande på SA ser man också i Programplanen för SA.
  På yrkesprogrammen läser man det lättaste mattespår, a-spåret och endast en kurs, matte 1a ingår. Att läsa mer matte än just matte 1a kan inte garanteras, men ofta kan man läsa matte 2a och ibland även matte 3b (men det är upp till gymnasieskolan att svara på om de ska kunna erbjuda den möjligheten). Att läsa svenska 2,3 och engelska 6 är däremot elevens rättighet; om eleven på ett yrkesprogram vill läsa de kurserna, är det bara att säga till om det på sin gymnasieskola men det är viktigt att göra det i god tid. Det går inte att mitt i år3 på gymnasiet komma på att man vill läsa svenska 2, 3 och eng6. Under år1 på yrkesprogrammet måste eleven bestämma sig om hen från år2 vill läsa svenska 2 och innan årskurs 3 måste hen veta om hen vill läsa svenska 3. Engelska 6 kan på yrkesprogrammen erbjudas både under år2 eller 3 (olika på olika gymnasieskolor).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga