Mattias0101

  Hej! Jag har just nu matte 2c och har ej gjort några prov så har F i den kursen, har kursprov i den kursen snart så om jag får godkänt i den eller högre kan då min lärare lägga ett godkänt betyg?. Säg inte att jag ska byta linje, för det kommer jag ej och är ett dåligt förslag

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  betygssättning är lärarens kompetens. Som SYV lär man sig i sin utbildning inte hur man sätter betygen. Det som skolverket säger är att läraren bör sätta det betyget som motsvarar elevens kunskaper den dagen betyget sätts. På vilket eller vilka sätt som läraren bör ta reda på vilka kunskaper eleven ar kan vara olika. I de kurser där nationella prov görs, kan läraren sätta det betyget som eleven får på det nationella provet - är det som ofta sker och om man tänker logiskt, så är det inte alls konstigt: nationella provet ligger i slutet av kursen, omfattar hela kursen och är "jämförbar" (alltså alla elever på olika skolor skriver ett prov med samma svårighetsgrad och de gör det samtidigt), därför är NP ett bra måttstock för kunskapsbedömning.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga