Catarina 20 år

  Hej syv Kursern i fråga är matte 2c som jag läste i årskurs 1 av naturlinjen. I år 1 gick jag i 2 olika skolor. När jag bytte från den första skolan så hamnade jag långt efter i matte 1c som man läste vid början i termin då min nya skola /klass redan läste matte 2c när jag började. Jag gick därför ut 1:an med ett ofullständigt betyg alltså F i matte 1c då jag inte nådde vad som krävdes och hade bristande kunskaper i kursen. I matte 2c fick jag ett godkänt betyg även om jag definitivt inte hade tillräckligt med kunskaper på E-nivå i den kursen, jag tog upp detta med skolan om att det inte kunde ge mig ett betyg när jag inte klarade kursern eller gjorde ett nationellt prov och att jag dessutom fick F på föregående matte 1c kurs men ingenting hände. Jag valde sedan att byta skola till 2:an alltså min nu tredje skola och jag hamnade efter i den nya kursen mattekursen som vi läste i år 2 alltså 3c och i princip alla kurser det året pågrund av så mycket strul i årskurs 1. Årskurs 2 gick inte så vidare bra och skolan beslutade att jag skulle behöva gå om det året, alltså årskurs 2. Skolan beslutade även om att jag skulle läsa matte 1c som jag fick ett F det året jag gick om, men inte matte 2c. Fråga lyder : Pågrund av mina bristande kunskaper i matte 2c samt mitt F i matte 1c. Och att jag pågrund av detta har haft svår att klara årskurs 2 och dessutom behövt ta om hela det året för att det varit så svårt att komma ikapp med matten och ämnen som fysik/kemi(mattecentrerade ämnen) Kan jag då kräva eller har jag rätt till att läsa om matte 2c även om jag fått ett godkänt betyg i ämnet eller är det inte tillåtet enligt skollagen. Jag har även tagit upp detta med skolan som jag gick i 1:an, den skolan som satte detta betyg och det har sagt att det inte är något det kan ändra i efterhand och att man inte kan föra vidare detta klagomål vidare detta till skolinspektionen! Hur ligger det till egentligen, för att just nu så fattar jag ingenting och får ingen hjälp av min skola som jag går på!

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  utan Godkänt betyg i matematik 1 kan man inte få ut examensbevis och kommer med det sakna grundläggande behörighet till högskolestudier, även om man har höga betyg i alla andra kurser från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. P g a det så brukar gymnasieskolorna ge möjlighet till att läsa om kursen matematik 1. Men i elevens rättigheter ingår följande: få möjlighet att göra Prövning i en kurs i vilken eleven fick F (eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas - t.ex p g a lärarbrist). Till prövningen förbereder man sig genom självstudier. Nästan alltid är det lättare att få högre betyg om man läser kursen, jämfört med om man endast gör prövning. Genom att skolan ger dig möjighet att läsa om matte 1 får du med det mer än vad elevrättigheterna föreskriver.

  Om du har godkänt betyg i matematik 2, har du inte rätt att varken sig gå om den kursen eller göra prövning i den under tiden på gymnasiet, däremot efter gymnasiet kan du göra prövning i den kursen eller i vilka andra gymnasialakurser som helst.
  Det kan dock vara svårt att hitta var man kan anmäla sig till en prövning: väldigt många vill göra prövningar men p g a Covid-19 blev de flesta prövningar inställda - så nu kan det bli ännu mycket svårare att hitta var man kan göra prövningar, tyvärr.
  Jag förstår att det finns anledning till varför du fick lägre betyg i matte 2c än du annars skulle kunnat få, om omständigheterna varit mer gynnsamma. Och om jag säger att det finns rätt många elever som kunde fått högre betyg på gymnasiet om de hade "bättre lärare" på grundskolan, mer hjälp med läxläsning i hemmiljön, ej varit sjuka eller ej haft sociala problem mm., och att det ej finns resurser att ge alla dem möjlighet att läsa om alla de kurser i vilka de anser sig kunnat få högre betyg, - så är det lite tröst för dig, tyvärr, men det är en förklaring som jag hoppas du kan förstå och acceptera.

  Det som inte ingår i elevens rättigheter kan vissa elever ändå få lov att få om de har tur och deras skola gör bedömning att möjighet finns att bevilja (trots att eleven inte har rätt till det). Därför kan du fråga rektor om hen kan tänka sig göra ett undantag. Men jag tror tyvärr att chansen är rätt liten att du skulle få lov att läsa om en kurs i vilken du redan har godkänt betyg - i alla andra fall än det här fallet: om du kommer in på ett nytt gymnasieprogram och läser om hela programmet, från början.

  Förklaring till varför det är svårt att få det som inte ingår i elevens rättigheter
  Om du får läsa om en kurs i vilken du redan har ett godkänt betyg, då borde väldigt många andra elever på din skola också få det: de eleverna kan många ggr också påvisa att de haft svårigheter, t.ex långa sjukskrivningar, sociala problem, har bytt skola flera ggr - alltså, om du får, varför får inte alla de andra också, som vill höja sina betyg? Och majoritet av elever på högskoleförberedande programmen vill höja sina betyg, för att de tänker på möjlighet att komma in på högskola/universitet efter gymnasiet.
  Du har bytt skola 3 ggr, men det finns elever som har bytt gymnasieskola 5-6 ggr och även andra tunga orsaker kan också finnas till varför elever "borde ha rätt att gå om godkända kurser".
  ******
  Om man har Goda Kunskaper med sig från gymnasiet men betygen speglar inte i tillräcklig utsträckning de kunskaperna, kan man göra högskoleprovet och komma in på en högskoleutbildning i HP-urvalet.

  Du nämner Skolinspektionen och möjlighet att klaga på din skola. Du får gärna läsa på skolinspektionens hemsida och även göra anmälan. Dock är min bedömning att skolinspektionen ej kommer ta upp det fallet utan du får svar att de "lägger ner" detta, alltså blir det ingen utredning. detta p g a skolan ej har gjort något fel, formellt sett, i alla fall. Det är vad jag tycker, men det står dig fritt att vända dig till alla de instanser som du vill klaga hos, inklusive Skolinspektionen.

  Jag tycker att det är mycket mer realistiskt att uppnå högre meritvärde - om du gör ditt bästa när du läser matte 1 och siktar på A-betyget. Exempel: om man har C betyg i matte 1 och 2 eller om man har A i matte 1 och E i matte 2, så blir det exakt samma bidrag till jämförelsetalet/meritvärdet. Så, mitt råd är att du påbörjar repetition/självstudier i matte 1 redan idag, vilket du kan göra bl a med hjälp att www.matteboken.se
  Oavsett vad du beslutar att göra - Lycka till!

  Om du fyller 20 år under kalenderår 2021 och inte i år, då är du tillräckligt ung för att kunna påbörja år1 på gymnasiet. Kan det t.ex vara så att ett annat program än just NA skulle passa dig bättre? Du kan läsa om alla gymnasiala program på gymnasieguiden.se/program

  Frågor och svar

  • Raja 15 år

   Vill ej ta natur men vill bli tandhygienist??

   Hej jag går i nian och vill utbilda mig till tandhygienist men jag tänker ta vård och omsorg istället för natur då den är för svår och jag vet att jag inte kommer klara mig. Men jag läste att man måste ta naturvetenskapsprogrammet...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Carl-Johan 22 år

   Går det att byta lärosäte vid civilingenjörutbildning?

   Hej! Jag studerar just nu på Umeå universitet till civilingenjör i teknisk datavetenskap. Jag undrar om jag kan läsa mina två sista år (då jag läser min master) vid ett annat lärosäte,  exempelvis på kth. Är detta...

   Julia SYV: Hej Calle,den frågan måste du ställa till utbildningsansvariga på den utbildningen som du vill byta till. Första frågan är om ledig plats finns. Sedan, om ledig... Läs hela svaret
  • Jonathan 21 år

   CSN vad som krävs och A betyg om man kan läsa om?

   Hej, Kan man läsa en kurs man har läst på gymnasiet och har fått A på igen på kumvux? Och där med få CSN tillhörande den nya studietiden? Samma sak om man läser en kurs man har t.ex. B i på kumvux och får ett lägre betyg...

   Julia SYV: Hej Jonathan!Om man har flera betyg i samma kurs, är det det Högre betyget som gäller (även om man fick lägre betyg senare än man fick högre betyg).ang.Studiemedel: beslut... Läs hela svaret
  • Phuranai 24 år

   Behörighet för Foundation year med svensk betyg?

   Så Foundation Year (Pre-Bachelor Preperation Program) programmet som finns nu i Lund Universitet (som styrs av ONCAMPUS LUND) och jag klarat gymnasiet fast inte tillräckligt poäng för det... så frågan är, hur många gymnasiet poäng eller vilken...

   Julia SYV: Hej!På lu.se/admissions/bachelors-and-masters-studies/preparation-programmes/pre-bachelors-preparation-programme läser man bland annat följande:Entry requirementsIn order to be eligible for... Läs hela svaret
  • Fatima 21 år

   hp till juristprogrammet?

   Hej! Jag har tänkt på att söka in till Juristprogrammet men har fortfarande inte klart för mig hur det här med betygen och högskoleprovet fungerar. Jag går just nu andra året på gymnasiet och har redan flera betyg som kommer dra ner mitt meritvärde vilket kan göra det svårt att komma in på...

   Julia SYV: Hej Fatima!Om man har resultat från högskoleprovet, prövas man av Antagning.se i HP-urvalet (oberoende av vilka betyg man har, men man måste fortfarande vara Behörig sökande; högskoleprovet... Läs hela svaret
  • Åsa 48 år

   Vad krävs för utökad behörighet i psykologi, ämneslärare gymnasiet?

   Poänggränsen för att bli behörig att undervisa på gymnasiet är 90 hp om jag har det som utökad behörighet. Jag har en kollega som ska ansöka om utökad behörighet i juridik och har fått till svar att det räcker med 90 hp,...

   Julia SYV: Hej Åsa!Det är skolverket som utfärdar lärarlegitimationer, närmare bestämt avdelning för lärarlegitimationer inom skolverket, så det... Läs hela svaret
  • alva 18 år

   Utlandsresor, varifrån ska jag börja?

   Hej! Jag har funderingar kring utlandsresor. Den senaste tiden har tänkt mycket på att plugga utomlands, men jag vet att det inte är enkelt.

   Min ena tanke är att plugga i Canada. Jag är inte riktigt säkert på vad jag vill studera till, men...

   Anna SYV: Hej Alva!Du kan börja med att tänka på följande: Ska du studera i ett land utanför EU måste du ha ett visum. Kontakta landets ambassad för frågor om kostnad och... Läs hela svaret
  • Emil 15 år

   El och energi eller teknik?

   Hejsan! Har lite svårt att klura ut vad jag vill jobba med när jag blir stor. Men jag är bra med datorer och tycker det är roligt, så nånting med datorer vore roligt. Då kommer problemet, jag vet inte om jag ska välja El och energi (dator och kommunikationsteknik) eller Teknik...

   Anna SYV: Hej Emil!Matten och även fysiken och kemi som också är obligatoriska ämnen på TE är rätt "tuffa" om man inte är bra kompis med de ämnena. Du kan t.ex kika på... Läs hela svaret
  • Anna 41 år

   Vad krävs för att bli SFI-lärare som socionom?

   Hej! Jag är utbildad socionom sedan jan 2007. Jag har under mitt arbetsliv arbetat med människor med utländsk härkomst och dom sista 8 åren med ensamkommande barn. Jag valde mellan att bli socionom eller lärare nu är jag så himla sugen på att...

   Mikael SYV: Hej Anna!det vi vet om yrket SFI-lärare inkl.vilken utbildning som krävs, berättar vi om i presentationen på framtid.se/yrke/sfi-lärareOm jag förstår din situation... Läs hela svaret
  • Elin 50 år

   Karriärmöjligheter för tandsköterska?

   Hejsan! kan ni besvara frågan om vad en utbildad tandsköterska kan jobba med, förutom det uppenbara, alltså förutom att jobba som just tandsköterska? Mvh Elin I.

   SYV-besökare Syv: Hej Elin!Jag har fått en liknande fråga förut och kan svaret, för att jag kontaktade flera sakkunniga och tog fram ett - förhoppningsvis - bra svar på den frågan du ställer.... Läs hela svaret
  • Nathan 18 år

   Meritpoäng för Engelska 7 i komvux?

   Hej, jag undrar om jag skulle kunna läsa Engelska 7 i komvux eftersom jag valt Naturkunskap 2 nu i trean och anser att den är viktig eftersom jag blir behörig till utbildningar jag vill gå på. Får man extra meriten alltså 1 poäng om man läser det på komvux eller tas den extra poängen bort?

   Mikael SYV: Hej Nathan!Om du läser en kurs som kan räknas in, t.ex Eng7, efter gymnasiet, på komvux och får godkänt betyg i den kursen, kommer du fortsättningsvis även prövas i BII,... Läs hela svaret
  • Petra 20 år

   Var kan man göra prövning på dari 3 i Stockholm?

   Hej, jag ska göra prövning på dari 3 som modernaspråk och jag fick veta att I Göteborg finns en sånt möjlighet. Men finns någons i Stockholm som man kan göra prövning på dari? Om inte, varför finns det bara i Göteborg? Kan...

   Mikael SYV: Hej Petra,Skolverket svarar att prövningar får och bör erbjudas om det finns pågående undervisning i den kursen som prövningen gäller. Om det inte finns... Läs hela svaret
  • My 21 år

   Polis och juridik-utbildning - samtidigt?

   Hej! Jag vill bli polis och läsa juridikutbildningen. Det jag undrar är om det finns något bra sätt att förkorta studietiden, och slå ihop utbildningarna på något sätt. Eftersom juridik tar 4 år och polis 2,5 år, så blir det 6,5 år studier, vilket blir väldigt lång tid och väldigt mycket...

   Mikael SYV: Hej My!om du med "juridik-utbildningen" menar juristprogrammet, så är det på 4.5 år - se exempel: Juristprogrammet på GU.Som svar på din fråga, så känner jag... Läs hela svaret
  • Emelie 25 år

   Två gymnasieexamen, hur räknar jag ut meritpoäng?

   Hej! Jag är intresserad av att läsa kriminologi. Jag har en gymnasieexamen från samhällsvetenskapsprogrammet och läste senare även undersköterskeutbildning på gymnasienivå och har goda betyg från den. Räknar jag endast poängen...

   Anna SYV: Hej Emelie!Det är 2 helt olika situationer: om du har även yrkesexamen (alltså examensbevis som undersköterska) eller om du endast har ett examensbevis, från SA + läste... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga