Catarina

  Hej syv Kursern i fråga är matte 2c som jag läste i årskurs 1 av naturlinjen. I år 1 gick jag i 2 olika skolor. När jag bytte från den första skolan så hamnade jag långt efter i matte 1c som man läste vid början i termin då min nya skola /klass redan läste matte 2c när jag började. Jag gick därför ut 1:an med ett ofullständigt betyg alltså F i matte 1c då jag inte nådde vad som krävdes och hade bristande kunskaper i kursen. I matte 2c fick jag ett godkänt betyg även om jag definitivt inte hade tillräckligt med kunskaper på E-nivå i den kursen, jag tog upp detta med skolan om att det inte kunde ge mig ett betyg när jag inte klarade kursern eller gjorde ett nationellt prov och att jag dessutom fick F på föregående matte 1c kurs men ingenting hände. Jag valde sedan att byta skola till 2:an alltså min nu tredje skola och jag hamnade efter i den nya kursen mattekursen som vi läste i år 2 alltså 3c och i princip alla kurser det året pågrund av så mycket strul i årskurs 1. Årskurs 2 gick inte så vidare bra och skolan beslutade att jag skulle behöva gå om det året, alltså årskurs 2. Skolan beslutade även om att jag skulle läsa matte 1c som jag fick ett F det året jag gick om, men inte matte 2c. Fråga lyder : Pågrund av mina bristande kunskaper i matte 2c samt mitt F i matte 1c. Och att jag pågrund av detta har haft svår att klara årskurs 2 och dessutom behövt ta om hela det året för att det varit så svårt att komma ikapp med matten och ämnen som fysik/kemi(mattecentrerade ämnen) Kan jag då kräva eller har jag rätt till att läsa om matte 2c även om jag fått ett godkänt betyg i ämnet eller är det inte tillåtet enligt skollagen. Jag har även tagit upp detta med skolan som jag gick i 1:an, den skolan som satte detta betyg och det har sagt att det inte är något det kan ändra i efterhand och att man inte kan föra vidare detta klagomål vidare detta till skolinspektionen! Hur ligger det till egentligen, för att just nu så fattar jag ingenting och får ingen hjälp av min skola som jag går på!

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  utan Godkänt betyg i matematik 1 kan man inte få ut examensbevis och kommer med det sakna grundläggande behörighet till högskolestudier, även om man har höga betyg i alla andra kurser från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. P g a det så brukar gymnasieskolorna ge möjlighet till att läsa om kursen matematik 1. Men i elevens rättigheter ingår följande: få möjlighet att göra Prövning i en kurs i vilken eleven fick F (eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas - t.ex p g a lärarbrist). Till prövningen förbereder man sig genom självstudier. Nästan alltid är det lättare att få högre betyg om man läser kursen, jämfört med om man endast gör prövning. Genom att skolan ger dig möjighet att läsa om matte 1 får du med det mer än vad elevrättigheterna föreskriver.

  Om du har godkänt betyg i matematik 2, har du inte rätt att varken sig gå om den kursen eller göra prövning i den under tiden på gymnasiet, däremot efter gymnasiet kan du göra prövning i den kursen eller i vilka andra gymnasialakurser som helst.
  Det kan dock vara svårt att hitta var man kan anmäla sig till en prövning: väldigt många vill göra prövningar men p g a Covid-19 blev de flesta prövningar inställda - så nu kan det bli ännu mycket svårare att hitta var man kan göra prövningar, tyvärr.
  Jag förstår att det finns anledning till varför du fick lägre betyg i matte 2c än du annars skulle kunnat få, om omständigheterna varit mer gynnsamma. Och om jag säger att det finns rätt många elever som kunde fått högre betyg på gymnasiet om de hade "bättre lärare" på grundskolan, mer hjälp med läxläsning i hemmiljön, ej varit sjuka eller ej haft sociala problem mm., och att det ej finns resurser att ge alla dem möjlighet att läsa om alla de kurser i vilka de anser sig kunnat få högre betyg, - så är det lite tröst för dig, tyvärr, men det är en förklaring som jag hoppas du kan förstå och acceptera.

  Det som inte ingår i elevens rättigheter kan vissa elever ändå få lov att få om de har tur och deras skola gör bedömning att möjighet finns att bevilja (trots att eleven inte har rätt till det). Därför kan du fråga rektor om hen kan tänka sig göra ett undantag. Men jag tror tyvärr att chansen är rätt liten att du skulle få lov att läsa om en kurs i vilken du redan har godkänt betyg - i alla andra fall än det här fallet: om du kommer in på ett nytt gymnasieprogram och läser om hela programmet, från början.

  Förklaring till varför det är svårt att få det som inte ingår i elevens rättigheter
  Om du får läsa om en kurs i vilken du redan har ett godkänt betyg, då borde väldigt många andra elever på din skola också få det: de eleverna kan många ggr också påvisa att de haft svårigheter, t.ex långa sjukskrivningar, sociala problem, har bytt skola flera ggr - alltså, om du får, varför får inte alla de andra också, som vill höja sina betyg? Och majoritet av elever på högskoleförberedande programmen vill höja sina betyg, för att de tänker på möjlighet att komma in på högskola/universitet efter gymnasiet.
  Du har bytt skola 3 ggr, men det finns elever som har bytt gymnasieskola 5-6 ggr och även andra tunga orsaker kan också finnas till varför elever "borde ha rätt att gå om godkända kurser".
  ******
  Om man har Goda Kunskaper med sig från gymnasiet men betygen speglar inte i tillräcklig utsträckning de kunskaperna, kan man göra högskoleprovet och komma in på en högskoleutbildning i HP-urvalet.

  Du nämner Skolinspektionen och möjlighet att klaga på din skola. Du får gärna läsa på skolinspektionens hemsida och även göra anmälan. Dock är min bedömning att skolinspektionen ej kommer ta upp det fallet utan du får svar att de "lägger ner" detta, alltså blir det ingen utredning. detta p g a skolan ej har gjort något fel, formellt sett, i alla fall. Det är vad jag tycker, men det står dig fritt att vända dig till alla de instanser som du vill klaga hos, inklusive Skolinspektionen.

  Jag tycker att det är mycket mer realistiskt att uppnå högre meritvärde - om du gör ditt bästa när du läser matte 1 och siktar på A-betyget. Exempel: om man har C betyg i matte 1 och 2 eller om man har A i matte 1 och E i matte 2, så blir det exakt samma bidrag till jämförelsetalet/meritvärdet. Så, mitt råd är att du påbörjar repetition/självstudier i matte 1 redan idag, vilket du kan göra bl a med hjälp att www.matteboken.se
  Oavsett vad du beslutar att göra - Lycka till!

  Om du fyller 20 år under kalenderår 2021 och inte i år, då är du tillräckligt ung för att kunna påbörja år1 på gymnasiet. Kan det t.ex vara så att ett annat program än just NA skulle passa dig bättre? Du kan läsa om alla gymnasiala program på gymnasieguiden.se/program

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga