Catarina 19 år

  Hej syv Kursern i fråga är matte 2c som jag läste i årskurs 1 av naturlinjen. I år 1 gick jag i 2 olika skolor. När jag bytte från den första skolan så hamnade jag långt efter i matte 1c som man läste vid början i termin då min nya skola /klass redan läste matte 2c när jag började. Jag gick därför ut 1:an med ett ofullständigt betyg alltså F i matte 1c då jag inte nådde vad som krävdes och hade bristande kunskaper i kursen. I matte 2c fick jag ett godkänt betyg även om jag definitivt inte hade tillräckligt med kunskaper på E-nivå i den kursen, jag tog upp detta med skolan om att det inte kunde ge mig ett betyg när jag inte klarade kursern eller gjorde ett nationellt prov och att jag dessutom fick F på föregående matte 1c kurs men ingenting hände. Jag valde sedan att byta skola till 2:an alltså min nu tredje skola och jag hamnade efter i den nya kursen mattekursen som vi läste i år 2 alltså 3c och i princip alla kurser det året pågrund av så mycket strul i årskurs 1. Årskurs 2 gick inte så vidare bra och skolan beslutade att jag skulle behöva gå om det året, alltså årskurs 2. Skolan beslutade även om att jag skulle läsa matte 1c som jag fick ett F det året jag gick om, men inte matte 2c. Fråga lyder : Pågrund av mina bristande kunskaper i matte 2c samt mitt F i matte 1c. Och att jag pågrund av detta har haft svår att klara årskurs 2 och dessutom behövt ta om hela det året för att det varit så svårt att komma ikapp med matten och ämnen som fysik/kemi(mattecentrerade ämnen) Kan jag då kräva eller har jag rätt till att läsa om matte 2c även om jag fått ett godkänt betyg i ämnet eller är det inte tillåtet enligt skollagen. Jag har även tagit upp detta med skolan som jag gick i 1:an, den skolan som satte detta betyg och det har sagt att det inte är något det kan ändra i efterhand och att man inte kan föra vidare detta klagomål vidare detta till skolinspektionen! Hur ligger det till egentligen, för att just nu så fattar jag ingenting och får ingen hjälp av min skola som jag går på!

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  utan Godkänt betyg i matematik 1 kan man inte få ut examensbevis och kommer med det sakna grundläggande behörighet till högskolestudier, även om man har höga betyg i alla andra kurser från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. P g a det så brukar gymnasieskolorna ge möjlighet till att läsa om kursen matematik 1. Men i elevens rättigheter ingår följande: få möjlighet att göra Prövning i en kurs i vilken eleven fick F (eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas - t.ex p g a lärarbrist). Till prövningen förbereder man sig genom självstudier. Nästan alltid är det lättare att få högre betyg om man läser kursen, jämfört med om man endast gör prövning. Genom att skolan ger dig möjighet att läsa om matte 1 får du med det mer än vad elevrättigheterna föreskriver.

  Om du har godkänt betyg i matematik 2, har du inte rätt att varken sig gå om den kursen eller göra prövning i den under tiden på gymnasiet, däremot efter gymnasiet kan du göra prövning i den kursen eller i vilka andra gymnasialakurser som helst.
  Det kan dock vara svårt att hitta var man kan anmäla sig till en prövning: väldigt många vill göra prövningar men p g a Covid-19 blev de flesta prövningar inställda - så nu kan det bli ännu mycket svårare att hitta var man kan göra prövningar, tyvärr.
  Jag förstår att det finns anledning till varför du fick lägre betyg i matte 2c än du annars skulle kunnat få, om omständigheterna varit mer gynnsamma. Och om jag säger att det finns rätt många elever som kunde fått högre betyg på gymnasiet om de hade "bättre lärare" på grundskolan, mer hjälp med läxläsning i hemmiljön, ej varit sjuka eller ej haft sociala problem mm., och att det ej finns resurser att ge alla dem möjlighet att läsa om alla de kurser i vilka de anser sig kunnat få högre betyg, - så är det lite tröst för dig, tyvärr, men det är en förklaring som jag hoppas du kan förstå och acceptera.

  Det som inte ingår i elevens rättigheter kan vissa elever ändå få lov att få om de har tur och deras skola gör bedömning att möjighet finns att bevilja (trots att eleven inte har rätt till det). Därför kan du fråga rektor om hen kan tänka sig göra ett undantag. Men jag tror tyvärr att chansen är rätt liten att du skulle få lov att läsa om en kurs i vilken du redan har godkänt betyg - i alla andra fall än det här fallet: om du kommer in på ett nytt gymnasieprogram och läser om hela programmet, från början.

  Förklaring till varför det är svårt att få det som inte ingår i elevens rättigheter
  Om du får läsa om en kurs i vilken du redan har ett godkänt betyg, då borde väldigt många andra elever på din skola också få det: de eleverna kan många ggr också påvisa att de haft svårigheter, t.ex långa sjukskrivningar, sociala problem, har bytt skola flera ggr - alltså, om du får, varför får inte alla de andra också, som vill höja sina betyg? Och majoritet av elever på högskoleförberedande programmen vill höja sina betyg, för att de tänker på möjlighet att komma in på högskola/universitet efter gymnasiet.
  Du har bytt skola 3 ggr, men det finns elever som har bytt gymnasieskola 5-6 ggr och även andra tunga orsaker kan också finnas till varför elever "borde ha rätt att gå om godkända kurser".
  ******
  Om man har Goda Kunskaper med sig från gymnasiet men betygen speglar inte i tillräcklig utsträckning de kunskaperna, kan man göra högskoleprovet och komma in på en högskoleutbildning i HP-urvalet.

  Du nämner Skolinspektionen och möjlighet att klaga på din skola. Du får gärna läsa på skolinspektionens hemsida och även göra anmälan. Dock är min bedömning att skolinspektionen ej kommer ta upp det fallet utan du får svar att de "lägger ner" detta, alltså blir det ingen utredning. detta p g a skolan ej har gjort något fel, formellt sett, i alla fall. Det är vad jag tycker, men det står dig fritt att vända dig till alla de instanser som du vill klaga hos, inklusive Skolinspektionen.

  Jag tycker att det är mycket mer realistiskt att uppnå högre meritvärde - om du gör ditt bästa när du läser matte 1 och siktar på A-betyget. Exempel: om man har C betyg i matte 1 och 2 eller om man har A i matte 1 och E i matte 2, så blir det exakt samma bidrag till jämförelsetalet/meritvärdet. Så, mitt råd är att du påbörjar repetition/självstudier i matte 1 redan idag, vilket du kan göra bl a med hjälp att www.matteboken.se
  Oavsett vad du beslutar att göra - Lycka till!

  Om du fyller 20 år under kalenderår 2021 och inte i år, då är du tillräckligt ung för att kunna påbörja år1 på gymnasiet. Kan det t.ex vara så att ett annat program än just NA skulle passa dig bättre? Du kan läsa om alla gymnasiala program på gymnasieguiden.se/program

  Frågor och svar

  • Filip 18 år

   Kan man läsa kurser som inte erbjuds?

   Jag ska börja tredje året på teknikprogrammet inr teknikvetenskap. I början av vårterminen fick vi välja våra iv kurser som vi vill lösa nu i trean. Jag valde Kemi 2 men den kommer inte starta pga att inte tillräckligt många valde det. Jag vill väldigt gärna läsa den kursen på gymnasiet då jag...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Victoria 19 år

   Kan man fortsätta påbörjade läkarstudier utomlnads i Sverige?

   Hej! Jag funderar att söka läkarutbildningen utomlands, i Gdansk i Polen. Min fråga är om jag studerar en period där, kan komma till Sverige och fortsätta mina studier här? I så fall, hur går det till?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ziba 23 år

   Kurser via jensen i en annan hemkommun?

   Hej Jag är folkbokförd i en kommun som tyvärr inte erbjuder några kurser och jag saknar 50 poäng annars riskerar att jag kan inte få min examen. Idag ansökte jag till en annan kommun och de ber mig att först måste ansöka i min hemkommun om jag får läsa kursen i en annan skolan. Har jag rätt...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Kevin 19 år

   Kan man läsa basår och prövning samtidigt (samt fråga om CSN)?

   Hej, Denna fråga är ganska komplicerad och jag skulle ta detta i akt långt innan. Nu är det så att jag gått ut gymnasiet med 18,07 i meritpoäng men det finns många kurser som kunde gått bättre. Min SYV på min skola har inte sagt samma grejer som det står på Google angående prövningar och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Amanda Rose 20 år

   Hur blir man djurskötare/djurvårdare efter att ha gått en annan linje?

   Hej har gått som stylist på gymnasiet i 3 år och gått ut med studiebevis, men skulle vilja bli djurvårdare/djurskötare. Hur går jag tillväga eftersom ja blir 20 nu i september? och hittar inte hur man går tillväga nånstans för att bli djurskötare utan naturbruks utbildning?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Malin 20 år

   Om jag har läst kurser (30 HP) på universitet och vill byta?

   Jag funderar på att plugga upp mina betyg på Komvux för att komma in på annan studieort än där jag nu är antagen. Men om jag skulle testa och inte gilla studieorten eller utbildningen påverkar då de kurser jag har läst mina betyg/möjligheter att komma in på annan utbildning?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Maksym 26 år

   Högskoleutbildningar i datateknik på engelska?

   Jag planerar studera i Storbritannien men om förändringar efter Brexit blir för mycket då ska jag önska mig studera i Sverige. Jag undrar då om det finns några Bachelor's Degree utbildningar eller yrkeshögskoleutbildningar inom Computer Science...

   Liselotte Johansson: Hej,om datautbildningar (program) på grundnivå med undervisningsspråk Engelska på svenska lärosäten - se gärna en lista på studera.nu/jamfor-utbildning/?q -... Läs hela svaret
  • Adina 16 år

   Matematik på IB-programmet?

   Hej! Jag ska börja årskurs 1 på IB-programmet i höst. Jag vill efter gymnasiet söka till läkarprogrammet, och behöver ju då ha läst Matematik 4. Vilken kurs på IB-programmet motsvarar detta?

   Liselotte Johansson: Hej Adina,du kan se motsvarande lista på antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/Sarskild-behorighet och av den framgår bl.a följande: och du kan också prata med SYV... Läs hela svaret
  • Madeleine 21 år

   Höja sin merit?

   Hej! Jag vill höja min merit men har jättesvårt att studera på egen hand och få saker gjort. Är prövningar det enda sättet att höja sin merit? Eller kan man läsa andra ämnen som man inte läst innan och på så sätt höja sitt betyg?

   Anna SYV: Hej Madeleine!Jag gissar på att du fick Examensbevis när du slutade år 3 på gymnasiet och i så fall gäller följande:kurser som inte ingår i ditt examensbevis kommer inte räknas med,... Läs hela svaret
  • Arash 28 år

   Fastighetsmäklare?

   Varför är företagsekonomiska institutets fastighetsmäklar utbildning på 120hp inte gratis. det kostar 270 000kr medans högskolan i gävle har två år och luleå helt kostnadsfri och varför är utbildning på fei 16...

   Anna SYV: Hej!Om du menar den här utbildningen på FEI, så står det på fei.se/utbildning/fastighetsmaklare följande information:Det är en uppdragsutbildning som måste finansieras av din arbetsgivare.... Läs hela svaret
  • Ali 19 år

   skillnaden mellan slutbetyg och examen från komvux?

   Hej! När jag googlat runt lite och läst om komvux så läste jag bla " möjligheten att ta ut ett slut betyg från komvux förlängs till juli 2021". Det förvirrade mig väldigt mycket, Jag undrar nu vad som exakt menas med det? vad...

   Anna SYV: Hej!Elever på gymnasiet som började årskurs 1 året 2010 (och tidigare) läste mot ett Slutbetyg.Elever på gymnasiet som började årskurs 1 året 2011 (och... Läs hela svaret
  • Sila 19 år

   Blir man antagen till dietistprogrammet om man läste vård- och omsorg?

   Hej! Jag undrar om man kan läsa till dietist om man har läst vård och omsorgsprogrammet? Alltså utan att behöva komplettera några kurser på CVL, eftersom det står att behörighet till dietistprogrammet är bland annat naturkunskap 2 vilket...

   Julia SYV: Hej,Särskild behörighet till Dietistprogrammet på de svenska lärosäten består av: godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 2a / 2b / 2c,... Läs hela svaret
  • Maryam 24 år

   Sociologi yrken? vad kan man bli?

   Hej, jag undrar vad jag kan jobba med nu efter kandidatexamen i sociologi. jag har svårt att söka jobb och vet inte riktigt vilka yrken som passar min utbildning. Kan ni skriva upp en massa yrken? Det är ganska brett jag vet men har svårt

   Julia SYV: Hej!Jag vill börja med att råda dig prata med studievägledare på programmet som du läst och fråga vad f d studerande gjorde efter att ha tagit examen från programmet. Personal som jobbar... Läs hela svaret
  • Olivia 18 år

   Räknas betyget in om kursen utökad och inte krävs för behörigheten?

   Hej, jag ska läsa matematik 5 , för att få 1.0 meritpoäng, men om jag lägger kursen som en utökad kurs, kommer jag fortfarande få mitt meritpoäng och kommer kursen räknas in på jämförelsetalet?

   Julia SYV: Hej, betyget i matematik 5 kommer räknas in i ditt jämförelsetal även om den kursen blir i ditt examensbevis markerad med "u", utökat program. Detta pga betygen... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga