Catarina

  Hej syv Kursern i fråga är matte 2c som jag läste i årskurs 1 av naturlinjen. I år 1 gick jag i 2 olika skolor. När jag bytte från den första skolan så hamnade jag långt efter i matte 1c som man läste vid början i termin då min nya skola /klass redan läste matte 2c när jag började. Jag gick därför ut 1:an med ett ofullständigt betyg alltså F i matte 1c då jag inte nådde vad som krävdes och hade bristande kunskaper i kursen. I matte 2c fick jag ett godkänt betyg även om jag definitivt inte hade tillräckligt med kunskaper på E-nivå i den kursen, jag tog upp detta med skolan om att det inte kunde ge mig ett betyg när jag inte klarade kursern eller gjorde ett nationellt prov och att jag dessutom fick F på föregående matte 1c kurs men ingenting hände. Jag valde sedan att byta skola till 2:an alltså min nu tredje skola och jag hamnade efter i den nya kursen mattekursen som vi läste i år 2 alltså 3c och i princip alla kurser det året pågrund av så mycket strul i årskurs 1. Årskurs 2 gick inte så vidare bra och skolan beslutade att jag skulle behöva gå om det året, alltså årskurs 2. Skolan beslutade även om att jag skulle läsa matte 1c som jag fick ett F det året jag gick om, men inte matte 2c. Fråga lyder : Pågrund av mina bristande kunskaper i matte 2c samt mitt F i matte 1c. Och att jag pågrund av detta har haft svår att klara årskurs 2 och dessutom behövt ta om hela det året för att det varit så svårt att komma ikapp med matten och ämnen som fysik/kemi(mattecentrerade ämnen) Kan jag då kräva eller har jag rätt till att läsa om matte 2c även om jag fått ett godkänt betyg i ämnet eller är det inte tillåtet enligt skollagen. Jag har även tagit upp detta med skolan som jag gick i 1:an, den skolan som satte detta betyg och det har sagt att det inte är något det kan ändra i efterhand och att man inte kan föra vidare detta klagomål vidare detta till skolinspektionen! Hur ligger det till egentligen, för att just nu så fattar jag ingenting och får ingen hjälp av min skola som jag går på!

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  utan Godkänt betyg i matematik 1 kan man inte få ut examensbevis och kommer med det sakna grundläggande behörighet till högskolestudier, även om man har höga betyg i alla andra kurser från ett högskoleförberedande gymnasieprogram. P g a det så brukar gymnasieskolorna ge möjlighet till att läsa om kursen matematik 1. Men i elevens rättigheter ingår följande: få möjlighet att göra Prövning i en kurs i vilken eleven fick F (eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas - t.ex p g a lärarbrist). Till prövningen förbereder man sig genom självstudier. Nästan alltid är det lättare att få högre betyg om man läser kursen, jämfört med om man endast gör prövning. Genom att skolan ger dig möjighet att läsa om matte 1 får du med det mer än vad elevrättigheterna föreskriver.

  Om du har godkänt betyg i matematik 2, har du inte rätt att varken sig gå om den kursen eller göra prövning i den under tiden på gymnasiet, däremot efter gymnasiet kan du göra prövning i den kursen eller i vilka andra gymnasialakurser som helst.
  Det kan dock vara svårt att hitta var man kan anmäla sig till en prövning: väldigt många vill göra prövningar men p g a Covid-19 blev de flesta prövningar inställda - så nu kan det bli ännu mycket svårare att hitta var man kan göra prövningar, tyvärr.
  Jag förstår att det finns anledning till varför du fick lägre betyg i matte 2c än du annars skulle kunnat få, om omständigheterna varit mer gynnsamma. Och om jag säger att det finns rätt många elever som kunde fått högre betyg på gymnasiet om de hade "bättre lärare" på grundskolan, mer hjälp med läxläsning i hemmiljön, ej varit sjuka eller ej haft sociala problem mm., och att det ej finns resurser att ge alla dem möjlighet att läsa om alla de kurser i vilka de anser sig kunnat få högre betyg, - så är det lite tröst för dig, tyvärr, men det är en förklaring som jag hoppas du kan förstå och acceptera.

  Det som inte ingår i elevens rättigheter kan vissa elever ändå få lov att få om de har tur och deras skola gör bedömning att möjighet finns att bevilja (trots att eleven inte har rätt till det). Därför kan du fråga rektor om hen kan tänka sig göra ett undantag. Men jag tror tyvärr att chansen är rätt liten att du skulle få lov att läsa om en kurs i vilken du redan har godkänt betyg - i alla andra fall än det här fallet: om du kommer in på ett nytt gymnasieprogram och läser om hela programmet, från början.

  Förklaring till varför det är svårt att få det som inte ingår i elevens rättigheter
  Om du får läsa om en kurs i vilken du redan har ett godkänt betyg, då borde väldigt många andra elever på din skola också få det: de eleverna kan många ggr också påvisa att de haft svårigheter, t.ex långa sjukskrivningar, sociala problem, har bytt skola flera ggr - alltså, om du får, varför får inte alla de andra också, som vill höja sina betyg? Och majoritet av elever på högskoleförberedande programmen vill höja sina betyg, för att de tänker på möjlighet att komma in på högskola/universitet efter gymnasiet.
  Du har bytt skola 3 ggr, men det finns elever som har bytt gymnasieskola 5-6 ggr och även andra tunga orsaker kan också finnas till varför elever "borde ha rätt att gå om godkända kurser".
  ******
  Om man har Goda Kunskaper med sig från gymnasiet men betygen speglar inte i tillräcklig utsträckning de kunskaperna, kan man göra högskoleprovet och komma in på en högskoleutbildning i HP-urvalet.

  Du nämner Skolinspektionen och möjlighet att klaga på din skola. Du får gärna läsa på skolinspektionens hemsida och även göra anmälan. Dock är min bedömning att skolinspektionen ej kommer ta upp det fallet utan du får svar att de "lägger ner" detta, alltså blir det ingen utredning. detta p g a skolan ej har gjort något fel, formellt sett, i alla fall. Det är vad jag tycker, men det står dig fritt att vända dig till alla de instanser som du vill klaga hos, inklusive Skolinspektionen.

  Jag tycker att det är mycket mer realistiskt att uppnå högre meritvärde - om du gör ditt bästa när du läser matte 1 och siktar på A-betyget. Exempel: om man har C betyg i matte 1 och 2 eller om man har A i matte 1 och E i matte 2, så blir det exakt samma bidrag till jämförelsetalet/meritvärdet. Så, mitt råd är att du påbörjar repetition/självstudier i matte 1 redan idag, vilket du kan göra bl a med hjälp att www.matteboken.se
  Oavsett vad du beslutar att göra - Lycka till!

  Om du fyller 20 år under kalenderår 2021 och inte i år, då är du tillräckligt ung för att kunna påbörja år1 på gymnasiet. Kan det t.ex vara så att ett annat program än just NA skulle passa dig bättre? Du kan läsa om alla gymnasiala program på gymnasieguiden.se/program

  Frågor och svar

  • Hannah 14 år

   Får jag tenta av gymnasiekurser?

   Hej! Jag har precis börjat nian, efter att ha hoppat över åttonde klass. Jag är högintelligent och har alltid haft lätt för att ta in och bearbeta ny kunskap. Under förra läsåret (sjuan) läste jag färdigt matte 1c, 2c och halva 3c. Jag har även läst klart alla svenska- och engelskakurser för...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • M 16 år

   Hur fungerar modernaspråk meriten?

   Hej, Jag har nyligen börjat första året på Naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar hur modernaspråk fungerar när det gäller merit och det slutliga poängvärdet. Får man 0.5 av en kurs även om man inte uppnår A, eller tar man alltid betyget x 100 för att få antal poäng? Jag vill veta om jag får...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ivan 23 år

   Uppfyller jag behörighetskraven?

   Hej, Jag heter Ivan och jag ska ta min kandidatexamen i företagsekonomi i Januari. Jag är uppvuxen i Österrike och har tagit gymnasieexamen där. Nu vill jag söka till ämneslärarprogrammet med förstaämnet tyska i Uppsala, Umeå, Göteborg och Växjö. Det som jag undrar är om jag uppfyller...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Soura 42 år

   moderna språk på gymnasiet om eleven börjar med modernspråk på 9:an?

   Hej, En elev på 9:an har gått eng och sv tidigare som språkval och har godkänt betyg i både ämnena men nu i 9:an vill hen välja ett annat språk att studera. Är det möjligt och vilket steg får hen gå på gymnasieskola sedan om hen vill fortsätta med samma språkval?

   Milla SYV: Hej Soura,du ställer en fråga som inte har något självklart svar. Det är ovanligt att eleverna börjar med ett nytt modernt språk i årskurs 9 (det... Läs hela svaret
  • Rebecka 23 år

   Kan man gå på två folkhögskolor samtidigt?

   Hej! Jag har kommit in på två folkhögskoleutbildningar och vill så gärna läsa båda... En är en yrkesutbildning på plats och den andra är en allmän kurs på distans med endast 6 digitala träffar per läsår. Nu undrar jag om det är möjligt att läsa båda, eller ifall jag bara kan gå en av dem? Ifall...

   Milla SYV: Hej Rebecka! Känner inte till några förbud mot att läsa på fler än en folkhögskola samtidigt. Det är dock en ovanlig situation, för att folk brukar läsa på... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Civilingenjör eller civilekonom?

   Hej. Jag tog studenten i år. Jag gick natur. Jag har länge varit osäker på vad jag vill studera vidare på universitetet, men tror nu att jag kanske är på spåret. Läkare vill jag bli, eftersom forskningen och människokroppen inspirerade...

   Milla SYV: Hej Alva,jag vill "slänga in" ännu ett par alternativ "i mixen": eftersom forskningen och människokroppen inspirerar dig, så kan du fundera över att bli Sjuksköterska,... Läs hela svaret
  • Annacornelia 17 år

   Läsa extra kurser?

   Hej! Jag har börjat 2:an precis och försökte byta skola hela 1:an men gick ej och lyckades byta nu i 2:an men till något jag inte riktigt vill. Min dröm skola låter mig ej börja för att jag saknar 3 kurser men jag försöker verkligen säga att jag är bredd att gå hur långt som helst för att få in...

   Milla SYV: Hej Annacornelia!Att bli antagen till en gymnasieskola på annat sätt än genom konkurrens om plats - via gymnasieantagningen- är inte elevens rättighet. Huvudman eller Rektorn behöver inte ta in en... Läs hela svaret
  • Halima 20 år

   Är inköpare rätt val för mig som har svårt för matte?

   Hej! Skulle vilja plugga på inköpare. Men vet inte hur mycket matte man behöver man kunna. Har personlig svårt för matte. Undrar hur mycket matte kan det förekomma I utbildningar och arbetet?

   Milla SYV: Hej Halima, i särskild behörighet inför yrkeshögskoleutbildningar till Inköpare brukar ingå att ha godkänt betyg i andra kurser på gymnasiet i ämnet... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Börja som lärling år 3?

   lärlingsutbildning inom gymnasiet är minst halva tiden på arbetsplats, men om man börjar först år 3 vilket jag förstått är möjligt, hur kan det då vara minst halva tiden?

   Milla SYV: Hej Lovisa!det är halva studietiden under den tiden som man är lärling som menas med "halva tiden". Om man är lärling under år3, då är det minst hälften av de studietimmar som... Läs hela svaret
  • Åsa 53 år

   Hur lång är kursen samhällskunskap 1b på gymnasiet?

   Kandidatprogrammet i ekonomi på universitetet har en särskild behörighet som är samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Betyder det att man behöver ha läst samhällskunskap i 1 år på gymnasiet eller längre? Har det någon betydelse...

   Milla SYV: Hej Åsa,gymnasiekursen Samhällskunskap 1b är en 100poängs-kurs (omfattning/studieinsats cirka 200 timmar). Den kursen kan på komvux läsas på heltid på fem... Läs hela svaret
  • Denise 24 år

   Hur får jag ett jobb/plugga inom Digital Marknadsföring?

   Varje utbildning/kurs som jag hittat inom Digital marketing/Digital marknadsföring antingen kostar eller kräver att man har jobberfarenhet inom Digital marknadsföring. Jag har grundskola och gymnasieutbildning. Gick på estetiska programmet - Estetik och media. Jag vill...

   Milla SYV: Hej Denise!yrken inom digital marknadsföring är i Sverige icke-reglerade, vilket betyder att arbetsgivare får helt fritt anställa vem de vill, men vilken utbildning som helst.... Läs hela svaret
  • Kaito 19 år

   Prövning + komvuxdilemma?

   Hej, jag gick ut gymnasiet i år och har som mål att komma in på HHS och för att komma in med relativt god marginal på endast merit krävs det att jag höjer mig i två ämnen Ma2b och Ma3b, varav jag fick D i 2b och F i 3b utav personliga och "strategiska" skäl. Utifrån detta hade jag tänkt mig...

   Milla SYV: Hej Kaito,mattekurserna finns upplagda på www.matteboken.se - så du behöver kanske investera i en mattebok, det finns gratis att tillgå. Att du inte är "behörig" att läsa om en kurs i... Läs hela svaret
  • Leo 19 år

   Kan jag komma in till tandläkarprogrammet med f i kemi 1?

   Hej! Går sista året på gymnasiet och tänker plugga till tandläkare. Jag tänker söka in med högskoleprovet och vet att behörighetskraven är Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4. Har dock failat kemi 1 men har godkänt i resten av ämnen. Behöver jag då göra prövning och bli godkänd i kemi 1 eller...

   Milla SYV: Hej Leo,om du har godkänt betyg i kemi2, så har du särskild behörighet vad gäller ämnet Kemi. För övrigt, så behöver du ha Examensbevis... Läs hela svaret
  • Fritiof 19 år

   Kuggad kurs matte 3 b antagningsgrupper?

   Hej! Jag läste ekonomiprogrammet och kuggade matte 3 b. Om jag läser upp kursen och sedan söker till en kurs där jag inte behöver matte 3 b hamnar jag ändå i B1 och B2? Samt om jag söker till en kurs efter att ha läst upp matte 3 b, om jag...

   Milla SYV: Hej Fritiof,om du fick ut examensbevis från gymnasiet med F i en kurs som ingår i ditt examensbevis och söker till en svensk högskoleutbildning där du inte behöver ha godkänt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga