yasmin

  Hej Jag har utländsk gymnasie och högskola. Jag har validerat och har fått att göra ett års komplettering. När jag sökte universitetet fick jag denna meddelande-Du har beviljats undantag från minst ett av de grundläggande behörighetskraven. Beslutet gäller denna utbildning, denna termin. Sedan blev jag reservplacerad 2gånger. Jag har studerat gymnasie i Sverige också, Engelska6, samhällkunskap 1 och Sva3. Min fråga är behöver jag att validera min utlänsk gymnasie eller? Jag har jobbat 2 år och halv. Min totala svensk gymnasie pöäng är 2400.

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Yasmin!
  När du fick besked: "Du har beviljats undantag från minst ett av de grundläggande behörighetskraven." har du frågat vilket krav du ej uppfyller? varför är det ett Undantag som du har beviljats? Grundläggande behörighet kan man i Sverige uppnå på flera olika sätt. Boka tid hos SYVkomvux för att få svar på vad du behöver göra för att uppnå grundläggande behörighet.
  Ofta går det till på följande sätt: man skickar sina gymnasiala betyg från utlandet till UHR och får svar om man har grundläggande behörighet eller inte. Oftast behöver man komplettera med svenska (nu har du enligt info i din fråga svenska som andraspråk 3 godkänt betyg i, så svenska borde inte vara ngt problem). Vad gäller engelska så behöver man ha godkänt betyg i engelska 6 "eller motsvarande". Varför kan man få svar att man på sina gymnasiala betyg från utlandet inte har grundläggande behörighet i Sverige? T.ex kan problemet vara att man ej läste matematik på gymnasiet eller läste för lite matematik på gymnasiet och i så fall behöver komplettera med godkänt betyg i matematik 1 i Sverige. Det kan även finnas andra orsaker till varför man inte bedöms ha grundläggande behörighet. I så fall får man från UHR en anvisning: vad man behöver komplettera med.

  Reservplacering
  Att du blivit reservplacerad har inte med behörighet att göra. Du bedömdes (på undantag) som behörig sökande men dina meriter räckte inte till. Jag antar att du prövades i HP-urvalet (resultat från högskoleprovet). Du kan göra högskoleprovet ännu en gång, eller ännu flera gånger. Bästa resultat kommer att gälla.
  Skulle du värdera dina gymnasiala betyg, via UHR, skulle du då också kunna konkurrera i  betygsgruppen. I varje urvalsgrupp har man en ny chans, så det är bra att prövas i flera urvalsgrupper.
  Du kan kontakta antagningsgruppen på det lärosäte där du sökte men inte kom in och be om svar vad de anser fattas för att du ska kunna prövas i betygsgruppen med meritvärde uträknat på dina utländska gymnasiebetyg.
  ***
  Du skriver att du också har "svenska gymnasiepoäng", 2400 stycken. Om det är de rätta betygen (i de rätta kurserna) så borde du i så fall kunna ta ut examensbevis från komvux. Med meritvärde uträknat på examensbeviset kommer du prövas i betygsgruppen, när du söker till svenska högskoleutbildningar. Att man har 2400p., som räcker till examensbevis, är inte detsamma som att ha Tagit Ut Examensbevis. Du måste på komvux ansöka om att ta ut examensbevis. Det finns rätt många obligatoriska kurser i examensbeviset, bland annat måste du ha gymnasiearbete eller komvuxarbete med godkänt betyg; det är en kurs á 100poäng. Inom de resterande 2300poäng måste svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturvetenskapliga ämnen ingå samt minst en kurs i Religionkunskap.
  Vänd dig till komvux med frågan om du redan nu kan ta ut Examensbevis eller om du måste läsa någon kurs till, eller några kurser till och i så fall exakt vilka kurser.
  ***
  Behörighet till högskoleutbildning på grund av arbetslivserfarenhet
  Att du har jobbat i 2,5 år är jättebra, men för att slippa ha examensbevis från gymnasiet eller komvux, eller omdöme från en folkhögskola, eller bedömning om att man har grundläggande behörighet på sina utländska gymnasiebetyg, så måste man ha jobbat i minst 3 år på minst halvtid. Se information på Antagning.se/sv/dina-betyg/en-annan-väg men då konkurrerar man endast i HP-urvalet (resultat från högskoleprovet). Detta för att meritvärde (för att kunna prövas i betygsgruppen) får inte räknas ut på "ofullständiga gymnasiala meriter". Även om du i ditt hemland läst på universitetet, men om det är oklart exakt hur dina gymnasiala studier motsvarar "svenska mått" för gymnasiala meriter, då kan man inte göra en rättvis uträkning och "ge dig" meritvärde men vilket du konkurrerar i betygsgruppen.
  "En annan väg" är i första hand tänkt för dem som hoppade av gymnasiet och började jobba i stället, och för att de inte nödvändigtvis ska behöva läsa klart gymnasiet - de kan komma in på högskoleutbildningar där det står tomma platser (där man inte behöver konkurrera om plats) eller om de har höga resultat från högskoleprovet, och lyckas konkurrera in sig på en populär utbildning i HP-urvalet.

  Jag råder dig...
  Boka tid hos SYVkomvux för att reda ut din situation. Ta med dig alla dina betyg och även de svar du fått från Antagning.se; om du redan nu kan ta ut examensbevis från komvux - gör det. Om det fattas någonting innan du kan ta ut examensbevis från komvux, kommer SYVkomvux  förklara för dig vad som fattas. Sedan kan du ta beslut om det snabbare och smidigare för dig att invänta bedömning av dina gymnasiala betyg från utlandet, från UHR, eller om du vill komplettera för att kunna ta ut examensbevis från komvux.

  • Anna :

   Jag håller med svaret (ovan) men vill förtydliga lite: Uppfyller man kraven för grundläggande behörighet med flera olika betyg (man kan ha flera avgångsbetyg från linjegymnasiet, och man kan även ha flera gymnasieexamina enligt nuvarande regler, och även både ett svenskt och ett utländskt betyg, som du skriver) så ska antagnings-systemet på www.antagning.se välja det betyg som ger bäst meritvärde i respektive urvalsgrupp. Det betyder att man till exempel kan konkurrera med en svensk gymnasieexamen i en av urvalsgrupperna och med sina utländska gymnasiebetyg i en annan urvalsgrupp, om det blir mest fördelaktigt för den sökande.

  • : Tack så mycket Anna
  • : Tack så mycket Julia
  • Mikael : vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga