1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ceren, ställ din fråga till studievägledare på lärarutbildningar.
  Grundskollärarutbildningar är inte "konstanta", innehåll i dem förändras. Ibland kan vissa undantag göras.
  Som regel, söker man till ett nytt högskoleprogram och om man kommer in, ansöker man om "Tillgodoräknande av tidigare utbildning" och får då svar om man kan hoppa över vissa delar (kurser eller terminer) i den nya utbildningen.
  Allmänt gäller:
  det är Olika utbilndingar till F-3 lärare och till lärare 4-6, men de kan i viss mån "överlappa" varandra och så finns det möjlighet att välja "tillvalskurser" t.ex Idrott och 4-6 Lärare som läste en extra idrottskurs är behörig att undervisa i Idrott och hälsa i årskurserna 1-3 på grundskolan.
  Det är rätt krångligt med lärarbehörigheterna... Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer kräver att man i grunden har LÄRAREXAMEN men sedan kan man få nya behörigheter pga arbetslivserfarenhet, exempelvis om man under några år de facto undervisar i "fel ämne" och/eller på "fel åldersgrupp", då kan man förhoppningsvis med en liten kompletterande utbildning eller ibland även utan en sådan, få utökning i sin lärarlegitimation.
  De som är bäst insatta i detta område är studievägledare på Lärarhögskolorna.

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga