Awaz 26 år

  Hej! Jag har just nu betyg i följande kurser: 100p Svenska 1 100p Svenska 2 100p Svenska 3 100p Samhäll 1b 100p Matte 1c 100p Matte 3c 100p Engelska 5 100p Engelska 6 100p Moderna språk 100p 200p Bygg och anläggning 1 200p Bygg och anläggning 2 100p Husbyggnad 1 200p Husbyggnad 2 200p Husbyggnad 3 200pHusbyggnadsprocessen Jag håller just nu på att slutföra trä 1,2,3 och GY-arbete Jag undrar vad jag behöver för att få ta ut examen? Behöver jag göra historia 1b, religion 1 och natur 1a1 också? Måste jag slutföra hela yrkesprogrammet för att ta ut gymnaisetexamen även om jag redan har uppnåt 2400 pöang med historia 1b, religion 1 och natur 1a1? Jag går på komvux Mitt mål är att få högskolebehörighet. Tacksam för svar!

  2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Awaz! ytterst är det upp till rektor på komvux att fastställa vilka kurser som ska ingå i ditt examensbevis. Reglerna säger dock att även minst en kurs inom ämnena historia, religionskunskap och naturkunskap bör ingå (de kan ingå med F-betygen, icke-godkända betyg, men ingå bör de göra).
  Du skriver om att du kommer (eller planerar för att ..) få betygen även i kurserna historia 1b, religion 1 och natur 1a1. Min tolkning är att det skulle gå bra även med en mindre kurs i historia, nämligen historia 1a1. Religionskunskap 1 och en kurs i naturkunskap, t.ex nk1a1 måste du få betygen i, det stämmer.

  De kurser du redan har betygen i går på sammanlagt 2000 poäng. Du behöver ha 2400poäng. gymnasiearbete, GA, är 100p.
  Kurserna Religion1 och Natur1a1 är på 50p/styck, alltså sammanlagt är på 100p.
  Historia 1b är 100p. Då kommer det fattas 100p. efter det för att det ska bli 2400p.
  Prata med SYV på komvux. Oavsett vad någon annan säger, så är det den tolkning av reglerna som rektor på komvux gör, som gäller. Det praktiska ansvaret brukar dock vara delegerat, av rektorn, till SYV på komvux.

  • Awaz

   Tack så mycket för ditt svar! Så rent teknisk skulle jag kunna göra prövning på Historia 1a, Religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1 och få F och ändå kommer jag kunna ta ut examen?

   Min rektor säger även om jag har smalat 2400 pöng så måste jag göra klart hela yrkesprgrammet med APL annars kan jag inte ta ut examen. Och det är precis det här som forvirrar mig.

   Stämmer det att  jag måste  slutföra hela yrkesprogrammet för att ta ut gymnaisetexamen även om jag redan har uppnåt 2400 pöang ?

   . Tacksam för svar!

  • Anna

   Hej Awaz! Läs på skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/det-galler-for-vuxenutbildning-och-motsvarande#h-Gymnasieexamenfrankommunalvuxenutbildning - det beskrivs i "vaga ordalag" och behöver Tolkas. Tolkningsföreträde är det "huvudmannen" som har (I praktiken - rektor på komvux). Känner till att yrkesexamen på komvux utfärdats med endast 400poäng yrkeskurser som ingår, så enligt vad jag förstår så är 400p.yrkeskurser med godkända betyg är minimikravet för yrkesexamen från komvux. Tanken är att yrkesexamen från komvux ska "likna" gymnasieexamen från gymnasiet, men hur mycket den bör likna (som minst) är en tolkningsfråga. Ring till Skolverkets upplysningstjänst och ställ din fråga till där; tel.nr 08-527 332 00.

  • Anna angående betygen i Historia 1a1, Religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1, så är det 3 st. 50poängs-kurser och du kan ha max 150 poäng F in i ditt examensbevis från komvux, så svar på din fråga är JA, du kan skaffa dig /t.ex genom prövningar/ de tre betygen (F) och ta in dem i examensbevis. OBS! du kan då inte ha fler F, utan alla andra kurser måste vara med godkända betyg.
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej igen, nu har jag läst om din fråga och jag tror du läser mot examensbevis från BA, stämmer det? I så fall är min bedömning att du behöver ha godkända betyg i kurserna Bygg-och anläggning 1 och 2 (som sammanlagt går på 400poäng); detta eftersom de 2 kurser utgör Programgemensamma ämnen, se gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/BA/programplan/Programplan_BA.
  Vidare gäller /enligt info på Skolverkets hemsida/ följande: "Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng." Läs hela texten på skolverket.se/Gymnasieexamenfrankommunalvuxenutbildning

  • Awaz

   tack så jätte mycket för ditt svar, Ja det stämmer att jag läser BA, men mitt mål är att bli högskolebehörig. Jag har sagt det till min SYV sen jag börade studierna och trodde att omjag läser bygg + kurser som krävs för högskola att jag få gymnasieexamen. Men tyvärr, nu verkar det som att jag behöver 51% av ett nationellt program som är högskoleförberedande, alltså inte bygg. Vad kan jag nu göra för att bli behörig till högskolan?

  • Anna

   Varför behöver du 51% av ett högskoleförberedande program? Vem säger det?

  • Awaz Det sa skolverket jag pratade med förut. Jag är lite uppgiven. Har jag läst ett år i onödan och tagit på mig lån? Utifrån de kurser jag redan har, vad behöver jag göra för att blo behörig till högkskolan?
  • Anna

   Så här står det på Skolverkets webbplats: "En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng."
   Vilka de gymnasiegemensamma kurser för bygg-programmet är kan du se i Programplan_BA. Då återstår det 1800poäng. Av dem 100p är gymnasiearbete. Då återstår det 1700poäng. Av de max 850 poäng får vara "vilka som helst" kurser, som inte får läsas på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet.
   Vilka kurser som får läsas på BA ser du också i Programplanen, länk ovan. Det är bland annat kurser från olika inriktningar på BA och kurser som får läsas som programfördjupning.

  • Awaz Men jag vill inte ha yrkesexmane. Jag vill ha högskoleförberedande gymnesieexamen
  • Anna Vilken utbildning på högskolenivå vill du komma in på?
  • Awaz international management i jönköping
  • Anna Vet du vad den utbildning kräver för Särskild behörighet, t.ex matte 3?
  • Awaz Jag trodde att om jag bara fyller ut mina poäng så får jag behörighet till högskola. Jag har sagt till min SYV att det är mitt mål att bli högskolebehörig men ändå lät hon mig gå bygg.
  • Awaz Jag har alla särskilda behörighet som t ex matte 3c
  • Anna Jag gick och tittade och ser att den utbildning du vill komma in på kräver Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
  • Anna Har du godkänt betyg i samhällskunskap 1b?
  • Awaz Jag har dem men jag har inte gundläggandebehörighet, då jag inte har gymnaiseexamen. och det är därför jag läser upp kurser så att jag når 2400 pöang
  • Awaz yes
  • Anna För grundläggande behörighet går det alldeles utmärkt att du tar ut yrkesexamen från komvux och inom eller utanför yrkesexamen har godkända betyg i svenska 2 och 3 samt i engelska 6. Yrkesexamen + godkända betyg i sv 2,3 och eng6 ger grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • Awaz Jag har just nu betyg i följande kurser: 100p Svenska 1 100p Svenska 2 100p Svenska 3 100p Samhäll 1b 100p Matte 1c 100p Matte 3c 100p Engelska 5 100p Engelska 6 100p Moderna språk 100p 200p Bygg och anläggning 1 200p Bygg och anläggning 2 100p Husbyggnad 1 200p Husbyggnad 2 200p Husbyggnad 3 200pHusbyggnadsprocessen . Jag håller just nu på att slutföra trä 1,2,3 och GY-arbete
  • Anna Det är fördelaktigt för dig att INOM yrkesexamen från komvux inkludera matte 3, samhällskunskap 1b (eller 1a1 och 1a2) samt svenska 2,3 och eng 6 men behörighet får du även om du tar ut yrkesexamen och efteråt läser till kurser för grundläggande och/eller för särskild behörighet.
  • Awaz Menar du med "inom yrkesexamen" att matte, engelska, svenska, historia, natur och religion kan rymmas inom programmet. DVS vuxenutbildningen kan utfärda grundläggande behörighet till högskolan även om jag inte har slutfört alla kurser som ingår i bygg-programmet som exempelvis APL och trä. Så länge jag har 2400p samt kurserna som krävs för grundäggande behörighet så kan alltså vuxenutbildningen utfärda min examan med högskolebehörighet? Förlåt om det blir krångligt men jag har fått så himla många olika svar och blir jätteosäker nu. Tack att du svarar mig så snabbt!
  • Anna

   APL är inte en separat kurs utan Arbetsplatsförlagt Lärande ingår inom andra kurser. FRåGA SYV utfärdar inte examina. Vi är "allmänna vägledare" som är mer generalister än specialister. Vi svarar på frågor om alla de olika skolformer och alla yrken... så vi kan tyvärr inte bli experter på varje detalj i varje enskilt fall. :( Det är därför SYV-en på komvux finns, som bör vara expert på just komvux-utbildningar och examina som utfärdas just på komvux. Men jag har viss tidigare erfarenhet och kunskap, läser vad som står på skolverkets webbplats och gör följande tolkning: Du har nu betygen i exakt 900 poäng kurser från byggprogrammet (du uppger fel antal poäng i kursen Husbyggnad 1 (rätt antal poäng är 100). Du behöver Fler än 900 poäng kurser som får läsas på Byggprogrammet. Och det anser jag att du har: genom Svenska 2 som enligt programplanen får läsas på Bygg-och anläggningsprogrammet (som programfördjupning). På så sätt har du idag 1000 poäng kurser som får läsas på bygg- och anläggningsprogrammet. Du behöver få ut Godkänt betyg i gymnasiearbete. Temat för ditt GA måste ha ngt med bygg att göra då ditt examensbevis från yrkesexamen från byggprogrammet. Du får visa mitt svar till SYV på komvux.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Sofia 21 år

   Ingår det att analysera med ideologier i historia 1b kursen?

   Hej, Jag ska skriva prövning i kursen historia 1b, jag har gått ut gymnasiet och har ett examensbevis. Jag har fått uppgifter till prövningen och det ingår att man ska analysera olika historiskamoment med ideologier. Men jag kommer ihåg att jag inte gjorde...

   Anna SYV: Hej Sofia!Läste du just historia 1b eller kanske historia 1a1 på gymnasiet? Inom ämnet historia på gymnasial nivå finns flera kurser. Om kurserna, innehåll i dem... Läs hela svaret
  • Kim 22 år

   Hur räknas meritpoängen?

   Om en väljer att läsa en kurs på komvux med syfte att bli behörig till ett specifikt program på universitetet, kommer det betyget från den kursen att räknas in vid ansökan till andra program som inte kräver den kursen för behörighet? Exempelvis, om jag har ett meritvärde i urvalsgruppen BII...

   Anna SYV: Hej Kim,ditt meritvärde kommer även fortsättningsvis vara på 17 (förutsatt att programmen du söker på universitetet inte kräver fysik-kursen för behörighet).Vad gäller... Läs hela svaret
  • Elin 19 år

   Hur går man till väga för att bli rättskemist?

   Hej! Jag är intresserad av att jobba med rättskemi, d.v.s. att undersöka exempelvis narkotika/droger i blod/hårstrån samt urin. Jag undrar hur man ska gå tillväga för att bli det. Vilken utbildning krävs? Räcker det med kemist? Eller?

   Anna SYV: Hej Elin, jag undrar om det är yrket Forensiker som du är intresserad av? Grundutbildning i kemi (t.ex kandidatprogrammet i kemi) är jag säker på att man behöver (som grund) och... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   rektorsprogrammet?

   Hej! Jag utbildar mig just nu till förskollärare och har kollat in lite på masterprogram mm. Mitt intresse just nu är rektorsprogrammet men jag har svårt att förstå hur programmet är. Min fråga är då hur lång programmet...

   Anna SYV: Hej,oftast går de till så här: man söker jobbet som rektor eller som biträdande rektor och om man får jobbet, och inte sedan innan gick rektorsprogrammet, kan man bli anmäld till den utbildningen som... Läs hela svaret
  • Lea 20 år

   Vilka kurser får man välja på komvux?

   Hej, jag läser på komvux och planerar att skriva mitt GA i samhällsvetenskap, jag har fått en lista med kurser jag kan läsa som tillhör just samhällsprogrammet, men jag undrar om det är fortfarande okej att välja kurser som inte är med i listan (Exempel ekonomi) och fortfarande få göra GA I...

   Anna SYV: Hej Lea,att Läsa kurser på komvux och Vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis? - behöver inte vara en och samma fråga.Om du undrar vilka kurser som får ingå i ditt... Läs hela svaret
  • Linnea 23 år

   Sjuksköterska utomlands?

   Hej! Finns det möjlighet att studera en Master i ”Psychiatric Nursing” utomlands t.e.x. i Australien efter avslutad sjuksköterskeutbildning i Sverige. Har funderat på specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri här hemma men undrar om den finns...

   Anna SYV: Hej Linnea,mitt förslag är att du frågar på de utbildningar utomlands där du vill läsa; de som jobbar där bör veta vilka utbildningar som de kommer godkänna som förkunskaper/behörighet inför sina utbildningar.VänligenANNA
  • Margarita 21 år

   Söka till juristprogrammet men saknar poäng ?

   Hej! Jag vill söka till juristprogrammet men det fattas för mig ungefär 2 poäng, jag har full meritpoäng dvs 2,5. Jag har dessutom läst matematik 4 men som jag förstår så ger det inte meritpoäng med tanken på att jag har redan full...

   Anna SYV: Hej Margarita,i det fallet du beskriver i din fråga har jag följande tips att ge:- gör högskoleprovet- gör prövningar i de kurser som ingår i ditt examensbevis (för att... Läs hela svaret
  • Alice 16 år

   Kan man läsa moderna språk även om skolan inte erbjuder det?

   Hej! Jag vill väldigt gärna fortsätta läsa Tyska på gymnasiet, både för meritpoäng men också för att lära mig språket mer. Men de inriktningar jag har tittat på (utöver Natur) är Teknik med profil spel. De erbjuder dock inte moderna språk och jag undrar om man kan lägga till det på något sätt...

   Anna SYV: Hej Alice,det är inte förbjudet att på Teknikprogrammet läsa tyska, men det kan inte heller garanteras. Det är på TE en valbar kurs och erbjuds "i mån av... Läs hela svaret
  • k 17 år

   Sätta betyg utan att kursen har slutat?

   Hejsan! Undrar om det står något i skollagen om att lärare bör sätta betyg om det finns underlag för de flesta kurserna, även om man inte har läst klart de än? Personalen i min skola har sagt detta men vill bara försäkra om att det är sant.

   Anna SYV: Hej K;Ja, det stämmer att om underlag för betyg finns så bör läraren sätta ett betyg. F är också ett betyg. När kursen är slut, bör läraren sätta betyg... Läs hela svaret
  • k 17 år

   Kan man hoppa av och gå om ettan?

   Hej! Jag har fattat lite för sent att jag trivs ej i min nuvarande skola och har mått dåligt ända sen jag börja här. Nu undrar jag om det går att gå om ettan (samma linje)? Har en månad kvar och vill helst hoppa av. Har läst era svar innan där ni skrivit att man helst ska inte göra det men mår...

   Anna SYV: Hej K,vi råder söka till år1 via gymnasieantagningen och det måste du göra senast sista dagen i omvalsperioden. Om du kan få godkända betyg i år1, kan du bli uppflyttad till... Läs hela svaret
  • Sanna 45 år

   Vilken kvot räknas jag i?

   Hej! Jag kommer att göra en prövning av en kurs direkt efter studenten, innan sista kompletteringsdagen. Jag undrar därför ifall jag kommer hamna i BI- eller BII-gruppen. Tacksam för svar!

   Anna SYV: Hej Sanna,om prövningsbetyget har senare datum än datum för examensbeviset, då är det en komplettering. Om du redan innan komplettering är behörig, kommer du prövas både i BI och i BII.... Läs hela svaret
  • Nora 18 år

   Kan en lärare tvinga eleverna att fortsätta läsa en kurs nästa år?

   Hej! Jag är osäker om det här är något ni kan svara på men all hjälp är uppskattad. Jag har en vän som går 2:an i gymnasiet och går just nu matte 2b. Matteläraren har varit rätt lat och därför har de endast hunnit gått igenom halva matteboken under de två terminer de läst kursen (de har läst...

   Anna SYV: Hej Nora,det är en fråga som måste lösas av Rektorn på skolan. Hur skolan förlägger undervisningen (under ett år eller under flera år)... Läs hela svaret
  • Ahmad 24 år

   Gymnasieexamen?

   Hej! Jag undrar om historia 1 och religionskunskap 1 är obligatoriska ämne för att kunna få gymnasieexamen?

   Anna SYV: Ja, minst en kurs i vardera av ämnena - historia och religionskunskap är obligatoriskt att ha betyg i och de betygen måste ingå i examensbevis från gymnasiet och från komvux. De kurserna får... Läs hela svaret
  • Linnea 20 år

   Utökad kurs räkna in?

   Hej! Jag har på gymnasiet läst 2500 poäng och en utökad kurs på 100 p (totalt 2600 p) Mitt meritvärde ligger på 20.46 om jag inte räknar med min utökade kurs och 20.40 om jag räknar med den. Jag läste någonstans att betyget i den...

   Anna SYV: Hej, U-kurser (från examensbeviset) räknas in endast om kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. I exempel som du beskriver i din fråga  borde inte betyget i... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga