Awaz

  Hej! Jag har just nu betyg i följande kurser: 100p Svenska 1 100p Svenska 2 100p Svenska 3 100p Samhäll 1b 100p Matte 1c 100p Matte 3c 100p Engelska 5 100p Engelska 6 100p Moderna språk 100p 200p Bygg och anläggning 1 200p Bygg och anläggning 2 100p Husbyggnad 1 200p Husbyggnad 2 200p Husbyggnad 3 200pHusbyggnadsprocessen Jag håller just nu på att slutföra trä 1,2,3 och GY-arbete Jag undrar vad jag behöver för att få ta ut examen? Behöver jag göra historia 1b, religion 1 och natur 1a1 också? Måste jag slutföra hela yrkesprogrammet för att ta ut gymnaisetexamen även om jag redan har uppnåt 2400 pöang med historia 1b, religion 1 och natur 1a1? Jag går på komvux Mitt mål är att få högskolebehörighet. Tacksam för svar!

  2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Awaz! ytterst är det upp till rektor på komvux att fastställa vilka kurser som ska ingå i ditt examensbevis. Reglerna säger dock att även minst en kurs inom ämnena historia, religionskunskap och naturkunskap bör ingå (de kan ingå med F-betygen, icke-godkända betyg, men ingå bör de göra).
  Du skriver om att du kommer (eller planerar för att ..) få betygen även i kurserna historia 1b, religion 1 och natur 1a1. Min tolkning är att det skulle gå bra även med en mindre kurs i historia, nämligen historia 1a1. Religionskunskap 1 och en kurs i naturkunskap, t.ex nk1a1 måste du få betygen i, det stämmer.

  De kurser du redan har betygen i går på sammanlagt 2000 poäng. Du behöver ha 2400poäng. gymnasiearbete, GA, är 100p.
  Kurserna Religion1 och Natur1a1 är på 50p/styck, alltså sammanlagt är på 100p.
  Historia 1b är 100p. Då kommer det fattas 100p. efter det för att det ska bli 2400p.
  Prata med SYV på komvux. Oavsett vad någon annan säger, så är det den tolkning av reglerna som rektor på komvux gör, som gäller. Det praktiska ansvaret brukar dock vara delegerat, av rektorn, till SYV på komvux.

  Studie- och yrkesvägledare
  • :

   Tack så mycket för ditt svar! Så rent teknisk skulle jag kunna göra prövning på Historia 1a, Religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1 och få F och ändå kommer jag kunna ta ut examen?

   Min rektor säger även om jag har smalat 2400 pöng så måste jag göra klart hela yrkesprgrammet med APL annars kan jag inte ta ut examen. Och det är precis det här som forvirrar mig.

   Stämmer det att  jag måste  slutföra hela yrkesprogrammet för att ta ut gymnaisetexamen även om jag redan har uppnåt 2400 pöang ?

   . Tacksam för svar!

  • Anna :

   Hej Awaz! Läs på skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/det-galler-for-vuxenutbildning-och-motsvarande#h-Gymnasieexamenfrankommunalvuxenutbildning - det beskrivs i "vaga ordalag" och behöver Tolkas. Tolkningsföreträde är det "huvudmannen" som har (I praktiken - rektor på komvux). Känner till att yrkesexamen på komvux utfärdats med endast 400poäng yrkeskurser som ingår, så enligt vad jag förstår så är 400p.yrkeskurser med godkända betyg är minimikravet för yrkesexamen från komvux. Tanken är att yrkesexamen från komvux ska "likna" gymnasieexamen från gymnasiet, men hur mycket den bör likna (som minst) är en tolkningsfråga. Ring till Skolverkets upplysningstjänst och ställ din fråga till där; tel.nr 08-527 332 00.

  • Anna : angående betygen i Historia 1a1, Religionskunskap 1 och naturkunskap 1a1, så är det 3 st. 50poängs-kurser och du kan ha max 150 poäng F in i ditt examensbevis från komvux, så svar på din fråga är JA, du kan skaffa dig /t.ex genom prövningar/ de tre betygen (F) och ta in dem i examensbevis. OBS! du kan då inte ha fler F, utan alla andra kurser måste vara med godkända betyg.
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej igen, nu har jag läst om din fråga och jag tror du läser mot examensbevis från BA, stämmer det? I så fall är min bedömning att du behöver ha godkända betyg i kurserna Bygg-och anläggning 1 och 2 (som sammanlagt går på 400poäng); detta eftersom de 2 kurser utgör Programgemensamma ämnen, se gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/BA/programplan/Programplan_BA.
  Vidare gäller /enligt info på Skolverkets hemsida/ följande: "Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng." Läs hela texten på skolverket.se/Gymnasieexamenfrankommunalvuxenutbildning

  • :

   tack så jätte mycket för ditt svar, Ja det stämmer att jag läser BA, men mitt mål är att bli högskolebehörig. Jag har sagt det till min SYV sen jag börade studierna och trodde att omjag läser bygg + kurser som krävs för högskola att jag få gymnasieexamen. Men tyvärr, nu verkar det som att jag behöver 51% av ett nationellt program som är högskoleförberedande, alltså inte bygg. Vad kan jag nu göra för att bli behörig till högskolan?

  • Anna :

   Varför behöver du 51% av ett högskoleförberedande program? Vem säger det?

  • : Det sa skolverket jag pratade med förut. Jag är lite uppgiven. Har jag läst ett år i onödan och tagit på mig lån? Utifrån de kurser jag redan har, vad behöver jag göra för att blo behörig till högkskolan?
  • Anna :

   Så här står det på Skolverkets webbplats: "En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasiegemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de återstående 1 800 gymnasiepoängen. Det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng."
   Vilka de gymnasiegemensamma kurser för bygg-programmet är kan du se i Programplan_BA. Då återstår det 1800poäng. Av dem 100p är gymnasiearbete. Då återstår det 1700poäng. Av de max 850 poäng får vara "vilka som helst" kurser, som inte får läsas på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet.
   Vilka kurser som får läsas på BA ser du också i Programplanen, länk ovan. Det är bland annat kurser från olika inriktningar på BA och kurser som får läsas som programfördjupning.

  • : Men jag vill inte ha yrkesexmane. Jag vill ha högskoleförberedande gymnesieexamen
  • Anna : Vilken utbildning på högskolenivå vill du komma in på?
  • : international management i jönköping
  • Anna : Vet du vad den utbildning kräver för Särskild behörighet, t.ex matte 3?
  • : Jag trodde att om jag bara fyller ut mina poäng så får jag behörighet till högskola. Jag har sagt till min SYV att det är mitt mål att bli högskolebehörig men ändå lät hon mig gå bygg.
  • : Jag har alla särskilda behörighet som t ex matte 3c
  • Anna : Jag gick och tittade och ser att den utbildning du vill komma in på kräver Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
  • Anna : Har du godkänt betyg i samhällskunskap 1b?
  • : Jag har dem men jag har inte gundläggandebehörighet, då jag inte har gymnaiseexamen. och det är därför jag läser upp kurser så att jag når 2400 pöang
  • Anna : För grundläggande behörighet går det alldeles utmärkt att du tar ut yrkesexamen från komvux och inom eller utanför yrkesexamen har godkända betyg i svenska 2 och 3 samt i engelska 6. Yrkesexamen + godkända betyg i sv 2,3 och eng6 ger grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • : yes
  • : Jag har just nu betyg i följande kurser: 100p Svenska 1 100p Svenska 2 100p Svenska 3 100p Samhäll 1b 100p Matte 1c 100p Matte 3c 100p Engelska 5 100p Engelska 6 100p Moderna språk 100p 200p Bygg och anläggning 1 200p Bygg och anläggning 2 100p Husbyggnad 1 200p Husbyggnad 2 200p Husbyggnad 3 200pHusbyggnadsprocessen . Jag håller just nu på att slutföra trä 1,2,3 och GY-arbete
  • Anna : Det är fördelaktigt för dig att INOM yrkesexamen från komvux inkludera matte 3, samhällskunskap 1b (eller 1a1 och 1a2) samt svenska 2,3 och eng 6 men behörighet får du även om du tar ut yrkesexamen och efteråt läser till kurser för grundläggande och/eller för särskild behörighet.
  • : Menar du med "inom yrkesexamen" att matte, engelska, svenska, historia, natur och religion kan rymmas inom programmet. DVS vuxenutbildningen kan utfärda grundläggande behörighet till högskolan även om jag inte har slutfört alla kurser som ingår i bygg-programmet som exempelvis APL och trä. Så länge jag har 2400p samt kurserna som krävs för grundäggande behörighet så kan alltså vuxenutbildningen utfärda min examan med högskolebehörighet? Förlåt om det blir krångligt men jag har fått så himla många olika svar och blir jätteosäker nu. Tack att du svarar mig så snabbt!
  • Anna :

   APL är inte en separat kurs utan Arbetsplatsförlagt Lärande ingår inom andra kurser. FRåGA SYV utfärdar inte examina. Vi är "allmänna vägledare" som är mer generalister än specialister. Vi svarar på frågor om alla de olika skolformer och alla yrken... så vi kan tyvärr inte bli experter på varje detalj i varje enskilt fall. :( Det är därför SYV-en på komvux finns, som bör vara expert på just komvux-utbildningar och examina som utfärdas just på komvux. Men jag har viss tidigare erfarenhet och kunskap, läser vad som står på skolverkets webbplats och gör följande tolkning: Du har nu betygen i exakt 900 poäng kurser från byggprogrammet (du uppger fel antal poäng i kursen Husbyggnad 1 (rätt antal poäng är 100). Du behöver Fler än 900 poäng kurser som får läsas på Byggprogrammet. Och det anser jag att du har: genom Svenska 2 som enligt programplanen får läsas på Bygg-och anläggningsprogrammet (som programfördjupning). På så sätt har du idag 1000 poäng kurser som får läsas på bygg- och anläggningsprogrammet. Du behöver få ut Godkänt betyg i gymnasiearbete. Temat för ditt GA måste ha ngt med bygg att göra då ditt examensbevis från yrkesexamen från byggprogrammet. Du får visa mitt svar till SYV på komvux.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga