Samuel

  Jag har samlat betygsdokument och är intresserad utav att utbilda mig inom sjöfart. Kan jag ansöka till en gymnasieutbildning inom sjöfart för att sedan söka vidare till högskola. Eller måste jag gå en vuxenutbildning? Vad finns det isånafall för vuxenutbildningar?

  • Daniel :

   Med "gymnasieutbildning inom sjöfart" tror jag du menar det speciella gymnasieprogrammet/SX - men du kan ej bli antagen om du är över 20 år (du är för gammal...) och även om du var under 20 år, men har redan genomgått 3-årig gymnasial utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, kan du även i detta fallet ej bli antagen till ungdomsgymnasiet. Man får inte ha 2 gymnasiala utbildningar (i alla fall inte från ungdomsgymnasiet); sådana är reglerna. Du som är över 20 år läser på gymnasienivå i första hand på Komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Kanske kan ngt. passande för dig finnas inom folhögskola - www.folkhogskola.nu

  • SYV-besökare : man kan läsa in behörigheten för sjökapten / sjöingenjörsutbildningen för att söka på Chalmers eller Linne universitet på Komvux eller folkhögskola.
  • Julia :

   Härnösands gymnasieskola svarade (läs i mitt svar nedan) att komvux i din kommun får köpa utbildning hos dem.

  6 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Samuel,
  från 1 juli det året man fyller 20 år kan man inte (pga sin ålder) längre antas till "ungdomsgymnasiet" utan endast till Komvux (kommunal vuxenutbilningen). Komvux - om man vill läsa kurser på gymnasial nivå - är det i första hand till den kommunen där man är folkbokförd, som man söker till.
  För allmän info om KOMVUX - framtid.se/studier/komvux
  för info om komvux i din kommun - se din kommuns hemsida. "Din kommun" eller "hemkommun" menas det i detta fallet - Folkbokföringskommun, där du är "skriven".

  Sjöfart
  Du skiver om att du är intresserad utav att utbilda dig inom sjöfart. Vilka yrken eller utbildningar menar du att du är intresserad av? Det finns nämligen rätt så många att välja på...
  Info om "sjö-yrken": framtid.se/yrke/sjoyrken

  Exempel på utbildningar inom "sjöfart":
  yhguiden.se/utbildning/marina-laroverket/skargardskapten-stocksund
  yhguiden.se/utbildning/uddevalla-vuxenutbildning/marin-serviceingenjor
  Mvh
  L.

  Liselotte
  • : Jag är intresserad av kapten, befäl eller ingenjör, alla tre är högskoleutbildningar. Därför skulle jag vilja läsa upp min behörighet på en utbildning som är relevant för dom kommande högskolestudier.
  • Daniel :

   För alla svenska högskoleutb. krävs bl.a Grundläggande behörighet och den kan uppnås på olika sätt, bl.a genom Slutbetyg eller Examensbevis. Om du menar att du villhitta utbildning för Vuxna som motsvarar specialprogrammet SJÖFARTSUTBILDNING på gymnasiet - så finns det nog inte... vi känner i alla fall inte till det. Boka gärna tid hos SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd och det snarast: du kanske hinner få ut Slutbetyget innan 1 juli 2020; det är fördelaktigt för dig om du skulle hinna det.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du uppger i din fråga om att du har Samlat betygsdokument; Om du vill bli behörig till svenska högskoleutbildningar måste du få ut Examensbevis eller Slutbetyg från komvux. "Dead-line" för Slutbetyget är 1 juli 2020; efter det ska alla läsa mot examensbevis, vilket ställer högre krav. Därför är det fördelaktigt för dig att snarast undersöka om du kan hinna få ut ett SLUTBETYG innan 1 juli 2020; det börjar nu bli ont om tid. Boka därför snarast tid me SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.

  Om du vet att du inom 5 år vill söka till högskola-universitet i Sverige är det bra att även göra högskoleprovet. Idag, 3 febr 2020 är det sista dagen att anmäla sig till HP som görs 4 april 2020. Se gärna info på gymnasieguiden.se/reportage/anmael-dig-till-hoegskoleprovet
  Vänligen
  ANNA

  Hej igen, fick nu svar från Öckerö Seglande gymnasieskola; var god läs deras svar, nedan:  

  Sjöfartsutbildningen finns inte inom vuxenutbildningen tyvärr och vi har ingen erfarenhet av att sälja utbildningsplatser till de över 20 år. Men det är såklart en fråga för hemkommunen om man vill låta personen söka gymnasiet.

  Om personen har grundläggande behörighet kan den söka sjöbefäl klass 7 (endast grundläggande behörighet krävs). Det finns också några utbildningar inom YH för tex färjetrafik i inre fart. 

  Det går också att gå privat för att erhålla certifikat för sjöbefäl/maskinbefäl klass 8 tex.

   

  Daniel SYV

  Hej, 
  för att bli behörig till högskola/universitet i Sverige måste man alltid ha Grundläggande behörighet; sedan kan olika högskoleutb kräva aven Särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs får man se på utbildningarnas egna hemsidor eller på den gemensamma sidan www.studera.nu
  Du kan också kontakta studievägledare på de högskoleutbildningar som du är intresserad av. 

  Grundläggande behörighet kan även uppnås genom Omdöme från en folkhögskola. Det är på en Allmän kurs som man läser mot Omdöme om grundläggande behörighet; du kan se utbud av allmänna kurser på folkhögskolorna på folkhogskola.nu/sok-kurser/ovriga-kurser/allman-kurs/gymnasienivå - kanske kan ngn allmän kurs med "maritim"inriktning finnas ... annars är det teknisk eller naturvet.inriktning på en allmän kurs som jag skulle råda dig att kika på. Detta om du ej vill läsa på komvux.

  Hej,

  Skolverket har tidigare gått ut med information gällande möjligheter att bedriva gymnasial sjöfartsutbildning genom statsbidragsfinansierad regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

  Transportstyrelsen ser positivt på den möjlighet att kunna släppa in ytterligare personer på utbildning ledande till manskapsbehörigheter som detta innebär.

  Transportstyrelsen vill dock förtydliga att det finns vissa villkor för att utbildningen ska vara behörighetsgrundande. 
  Utbildningen måste bedrivas av Transportstyrelsen godkänd gymnasieskola för sjöfartsutbildning och omfatta samma kurser som sedan tidigare krävs enligt TSFS 2011:116, inklusive föreskriven ÖFU och APL.

  Behörighetsförordningen ställer även det generella kravet att en utbildning ledande till manskapsbehörighet kan uppnås genom en treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart. 
  Detta innebär att om ni vill erbjuda vuxenutbildning inom sjöfart ledande till behörighet krävs det att ni kontrollerar och validerar

  att personen ifråga sedan tidigare har en fullständig gymnasieutbildning, alternativt att ni kompletteringsutbildar personen så att han/hon uppnår kravet om en fullständig treårig gymnasial utbildning. Kontrollen och valideringen ska dokumenteras och kunna kontrolleras vid revision.
  De intyg som skickas in i samband med behörighetsansökan ska dock inte skilja sig åt eftersom gymnasieelever och yrkesvuxelever ska uppfylla samma krav om en treårig gymnasieutbildning inriktad mot sjöfart.

  Mvh

  Handläggare på Sektionen för sjöpersonal

  Transportstyrelsen

  Vägledare SYV

  Hej!

  Om man är över 20 år och vill bli manskap (lättmatros eller vaktgående maskinpersonal) så kan man söka jobb som jungman/maskinpersonal (oerfaren) på olika rederier. Genom att arbeta som detta så kan man jobba ihop till sin behörighet (tar ett par år). Branschen är i stort behov av manskap (och befäl) så jobb finns det!
  För att vara anställningsbar måste man ha ett s.k. Basic Safety-certifikat, vilket antingen den blivande arbetsgivaren står för, eller så får man kontakta t.ex. Safetygruppen i Stockholm eller Öckerö Maritime Center för att gå denna utbildning. Dessutom måste man ha en sjöfartsbok (”sjömanspass”) och ett giltigt läkarintyg för sjöfolk, eftersom det finns en del syn-, hörsel samt färgseendekrav.

  Är det befälsyrket man riktar in sig på, får man kolla upp vilka krav som Linnéuniversitetet respektive Chalmers i Göteborg har: grundläggande högskolebehörighet plus brukar det krävas att man även har (för särskild behörighet) godkända betyg i matematik 3 samt fysik1a.

  Med vänlig hälsning

  Sjömansskolan Stockholm

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, var god läs nedan svar från en Härnösands gymnasieskola:

           ... om möjligheterna för en 26-åring att få läsa Sjöfart.
  Detta är något som vi får ta ställning till om vi får förfrågan från vuxenutbildningen i den berörda kommunen och inget svar som vi generellt kan ge eftersom det också är en kostnadsfråga och för oss, just nu, en fråga om hur många elever vi får till höstens antagning.
  Personen i fråga behöver ta kontakt med sin vuxenutbildning som sen tar kontakt med oss om de själva ställer sig positiva till att köpa utbildningen av oss.

  Vänligen
  Studie- och yrkesvägledare
  Härnösands Gymnasium

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga