Samuel 28 år

  Jag har samlat betygsdokument och är intresserad utav att utbilda mig inom sjöfart. Kan jag ansöka till en gymnasieutbildning inom sjöfart för att sedan söka vidare till högskola. Eller måste jag gå en vuxenutbildning? Vad finns det isånafall för vuxenutbildningar?

  • Daniel

   Med "gymnasieutbildning inom sjöfart" tror jag du menar det speciella gymnasieprogrammet/SX - men du kan ej bli antagen om du är över 20 år (du är för gammal...) och även om du var under 20 år, men har redan genomgått 3-årig gymnasial utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, kan du även i detta fallet ej bli antagen till ungdomsgymnasiet. Man får inte ha 2 gymnasiala utbildningar (i alla fall inte från ungdomsgymnasiet); sådana är reglerna. Du som är över 20 år läser på gymnasienivå i första hand på Komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Kanske kan ngt. passande för dig finnas inom folhögskola - www.folkhogskola.nu

  • SYV-besökare man kan läsa in behörigheten för sjökapten / sjöingenjörsutbildningen för att söka på Chalmers eller Linne universitet på Komvux eller folkhögskola.
  • Julia

   Härnösands gymnasieskola svarade (läs i mitt svar nedan) att komvux i din kommun får köpa utbildning hos dem.

  6 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Samuel,
  från 1 juli det året man fyller 20 år kan man inte (pga sin ålder) längre antas till "ungdomsgymnasiet" utan endast till Komvux (kommunal vuxenutbilningen). Komvux - om man vill läsa kurser på gymnasial nivå - är det i första hand till den kommunen där man är folkbokförd, som man söker till.
  För allmän info om KOMVUX - framtid.se/studier/komvux
  för info om komvux i din kommun - se din kommuns hemsida. "Din kommun" eller "hemkommun" menas det i detta fallet - Folkbokföringskommun, där du är "skriven".

  Sjöfart
  Du skiver om att du är intresserad utav att utbilda dig inom sjöfart. Vilka yrken eller utbildningar menar du att du är intresserad av? Det finns nämligen rätt så många att välja på...
  Info om "sjö-yrken": framtid.se/yrke/sjoyrken

  Exempel på utbildningar inom "sjöfart":
  yhguiden.se/utbildning/marina-laroverket/skargardskapten-stocksund
  yhguiden.se/utbildning/uddevalla-vuxenutbildning/marin-serviceingenjor
  Mvh
  L.

  • Samuel Jag är intresserad av kapten, befäl eller ingenjör, alla tre är högskoleutbildningar. Därför skulle jag vilja läsa upp min behörighet på en utbildning som är relevant för dom kommande högskolestudier.
  • Daniel

   För alla svenska högskoleutb. krävs bl.a Grundläggande behörighet och den kan uppnås på olika sätt, bl.a genom Slutbetyg eller Examensbevis. Om du menar att du villhitta utbildning för Vuxna som motsvarar specialprogrammet SJÖFARTSUTBILDNING på gymnasiet - så finns det nog inte... vi känner i alla fall inte till det. Boka gärna tid hos SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd och det snarast: du kanske hinner få ut Slutbetyget innan 1 juli 2020; det är fördelaktigt för dig om du skulle hinna det.

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du uppger i din fråga om att du har Samlat betygsdokument; Om du vill bli behörig till svenska högskoleutbildningar måste du få ut Examensbevis eller Slutbetyg från komvux. "Dead-line" för Slutbetyget är 1 juli 2020; efter det ska alla läsa mot examensbevis, vilket ställer högre krav. Därför är det fördelaktigt för dig att snarast undersöka om du kan hinna få ut ett SLUTBETYG innan 1 juli 2020; det börjar nu bli ont om tid. Boka därför snarast tid me SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.

  Om du vet att du inom 5 år vill söka till högskola-universitet i Sverige är det bra att även göra högskoleprovet. Idag, 3 febr 2020 är det sista dagen att anmäla sig till HP som görs 4 april 2020. Se gärna info på gymnasieguiden.se/reportage/anmael-dig-till-hoegskoleprovet
  Vänligen
  ANNA

  Hej igen, fick nu svar från Öckerö Seglande gymnasieskola; var god läs deras svar, nedan:  

  Sjöfartsutbildningen finns inte inom vuxenutbildningen tyvärr och vi har ingen erfarenhet av att sälja utbildningsplatser till de över 20 år. Men det är såklart en fråga för hemkommunen om man vill låta personen söka gymnasiet.

  Om personen har grundläggande behörighet kan den söka sjöbefäl klass 7 (endast grundläggande behörighet krävs). Det finns också några utbildningar inom YH för tex färjetrafik i inre fart. 

  Det går också att gå privat för att erhålla certifikat för sjöbefäl/maskinbefäl klass 8 tex.

   

  Daniel Larsson SYV

  Hej, 
  för att bli behörig till högskola/universitet i Sverige måste man alltid ha Grundläggande behörighet; sedan kan olika högskoleutb kräva aven Särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs får man se på utbildningarnas egna hemsidor eller på den gemensamma sidan www.studera.nu
  Du kan också kontakta studievägledare på de högskoleutbildningar som du är intresserad av. 

  Grundläggande behörighet kan även uppnås genom Omdöme från en folkhögskola. Det är på en Allmän kurs som man läser mot Omdöme om grundläggande behörighet; du kan se utbud av allmänna kurser på folkhögskolorna på folkhogskola.nu/sok-kurser/ovriga-kurser/allman-kurs/gymnasienivå - kanske kan ngn allmän kurs med "maritim"inriktning finnas ... annars är det teknisk eller naturvet.inriktning på en allmän kurs som jag skulle råda dig att kika på. Detta om du ej vill läsa på komvux.

  Medlem, år

  Hej,

  Skolverket har tidigare gått ut med information gällande möjligheter att bedriva gymnasial sjöfartsutbildning genom statsbidragsfinansierad regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

  Transportstyrelsen ser positivt på den möjlighet att kunna släppa in ytterligare personer på utbildning ledande till manskapsbehörigheter som detta innebär.

  Transportstyrelsen vill dock förtydliga att det finns vissa villkor för att utbildningen ska vara behörighetsgrundande. 
  Utbildningen måste bedrivas av Transportstyrelsen godkänd gymnasieskola för sjöfartsutbildning och omfatta samma kurser som sedan tidigare krävs enligt TSFS 2011:116, inklusive föreskriven ÖFU och APL.

  Behörighetsförordningen ställer även det generella kravet att en utbildning ledande till manskapsbehörighet kan uppnås genom en treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart. 
  Detta innebär att om ni vill erbjuda vuxenutbildning inom sjöfart ledande till behörighet krävs det att ni kontrollerar och validerar

  att personen ifråga sedan tidigare har en fullständig gymnasieutbildning, alternativt att ni kompletteringsutbildar personen så att han/hon uppnår kravet om en fullständig treårig gymnasial utbildning. Kontrollen och valideringen ska dokumenteras och kunna kontrolleras vid revision.
  De intyg som skickas in i samband med behörighetsansökan ska dock inte skilja sig åt eftersom gymnasieelever och yrkesvuxelever ska uppfylla samma krav om en treårig gymnasieutbildning inriktad mot sjöfart.

  Mvh

  Handläggare på Sektionen för sjöpersonal

  Transportstyrelsen

  Vägledare Anonym SYV

  Hej!

  Om man är över 20 år och vill bli manskap (lättmatros eller vaktgående maskinpersonal) så kan man söka jobb som jungman/maskinpersonal (oerfaren) på olika rederier. Genom att arbeta som detta så kan man jobba ihop till sin behörighet (tar ett par år). Branschen är i stort behov av manskap (och befäl) så jobb finns det!
  För att vara anställningsbar måste man ha ett s.k. Basic Safety-certifikat, vilket antingen den blivande arbetsgivaren står för, eller så får man kontakta t.ex. Safetygruppen i Stockholm eller Öckerö Maritime Center för att gå denna utbildning. Dessutom måste man ha en sjöfartsbok (”sjömanspass”) och ett giltigt läkarintyg för sjöfolk, eftersom det finns en del syn-, hörsel samt färgseendekrav.

  Är det befälsyrket man riktar in sig på, får man kolla upp vilka krav som Linnéuniversitetet respektive Chalmers i Göteborg har: grundläggande högskolebehörighet plus brukar det krävas att man även har (för särskild behörighet) godkända betyg i matematik 3 samt fysik1a.

  Med vänlig hälsning

  Sjömansskolan Stockholm

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, var god läs nedan svar från en Härnösands gymnasieskola:

           ... om möjligheterna för en 26-åring att få läsa Sjöfart.
  Detta är något som vi får ta ställning till om vi får förfrågan från vuxenutbildningen i den berörda kommunen och inget svar som vi generellt kan ge eftersom det också är en kostnadsfråga och för oss, just nu, en fråga om hur många elever vi får till höstens antagning.
  Personen i fråga behöver ta kontakt med sin vuxenutbildning som sen tar kontakt med oss om de själva ställer sig positiva till att köpa utbildningen av oss.

  Vänligen
  Studie- och yrkesvägledare
  Härnösands Gymnasium

  Frågor och svar

  • Lin 19 år

   Civilingenjör Bioteknik eller Medicinsk teknik?

   Hej, Jag är intresserad av civilingenjörsprogramet I bioteknik eller medicinsk teknik. Men jag behöver känna mig mer om arbetsmarknaden och framtiden för detta område i Sverige. Jag valde detta program eftersom jag kan konkurrera med mitt betyg på de här programmen. Jag är dock lite tveksam...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Sofie 32 år

   Räknas poängen för orienteringskurs?

   Hej! Jag har läst en orienteringskurs i matematik, 100 poäng. Räknas dessa till gymnasiepoängen eller ej? När jag kollat mina betyg på antagning.se har ej denna kursen räknats med. Mvh Sofie.

   Mikael SYV: Hej Sofie,om den kursen du nämner i din fråga, inte finns med i ditt Slutbetyg eller i ditt examensbevis från gymnasiet eller från komvux, då räknas inte det betyget in i ditt... Läs hela svaret
  • Zeinab 19 år

   Plugga till läkare i Nederländerna?

   Hej! Jag har tagit studenten i år och har gått ut med 20,68 i merit. Jag är dock intresserad av att plugga till läkare i Nederländerna men jag hittar ingen information på nätet så jag är lite vilse just nu. Vilka Universitet erbjuder...

   Mikael SYV: Hej Zeinab,tyvärr har vi ingen egen expert på studier utomlands, så måste hänvisa dig "till någon annan", och vem kan vara behjälplig?Jag hoppas du kan få svar... Läs hela svaret
  • Mohammad Mamoon 16 år

   Hur kommer jag in i gymnasiet ?

   Hej ! Jag heter Mamoon Omar. Jag vill komma in på gymnaiset men jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag blev tipsat av en vän att kolla er sida. Jag är född 2006 och är 16 år gammal. Jag gick på Sofielundsskolan i Malmö, Jag läste mitt...

   Julia SYV: Hej!eftersom du nämner Heleneholms gymnasium, gissar jag på att du vill gå på gymnasiet i Malmö. Stämmer det att du bor i eller nära Malmö och vill helst gå på gymnasiet i... Läs hela svaret
  • Stoffe 20 år

   Läkarprogrammet efter samhäll?

   Hej Jag har tog studenten redan förra året och har bestämt mig att ta en paus från plugg några år. Jag gick samhällsvetenskap programmet inriktning beteende. Jag läste bara matte 1b och 2b för jag var rätt säker på vad jag ville...

   Julia SYV: Hej Stoffe,naturvetenskapliga basår på olika lärosäten i Sverige kan kräva lite olika förkunskaper, t.ex räcker det med matte 2 för särskild behörighet till... Läs hela svaret
  • A 24 år

   Måste man komplettera sin utländska utbildning för erhållande av jobb?

   En vän till mig har bort i Sverige i tre år och studerar grundskolesvenska. Hon kommer från Belarus och studerade på yrkesgymnasiet i tre år samt universitetet i 4 år. Hennes specialitet är kemiskt ingenjörskap. Hon har jobbat som...

   Julia SYV: Hej A!jag undrar om din vän fick sin utländska utbildningen bedömd av UHR, universitets- och högskolerådet? om inte - se information på... Läs hela svaret
  • Alva 20 år

   hur utbildar man sig till polisfotograf?

   Jag undrar hur man bär sig åt för att bli en utbildad polisfotograf. Har läst på flertalet hemsidor att det sker internt men inte hur man skall gå tillväga. Dvs. Var man söker, vad man behöver för att ta sig in, vad man får lära sig under utbildningen m.m.

   Julia SYV: Hej Alva,det vi vet om yrket Polisfotograf berättar vi om i presentationen av yrket: Framtid.se/yrke/polisfotograf och vad gäller bli utbildad, då gäller det först att bli anställd... Läs hela svaret
  • Jennifer 19 år

   Hur blir jag djursskötare?

   Hej! jag gick linjen vård och omsorg i 3 år och är nu färdig utbildad undersköterska, jag är och har alltid varit intresserad av djur men kände att natur linjen va för svår för mig, men nu är jag mer än redo och vill plugga till djurskötare, men jag har absolut ingen aning om hur jag gör, vad...

   Anna SYV: Hej Jennifer!för att kunna svara vilken utbildning du behöver skaffa dig, behöver jag veta exakt vilket yrke du vill utbilda dig till - är det Djurvårdare/djurskötare och i så fall inom... Läs hela svaret
  • Hajir 20 år

   Byta utbildning?

   Hej! Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?

   Anna SYV: Hej Hajir!Din fråga är kort och innehåller alldeles för lite information. Den lyder: " Jag ska byta högskola samt utbildning till hösten. Vad måste jag göra?". Eftersom du skriver... Läs hela svaret
  • Julia 22 år

   Kan jag få stöd för att komma tillbaka efter ett studieuppehåll?

   Hej! Jag har varit tvungen att ta studieuppehåll då jag inte klarade av en spärrtenta. Under uppehållet fick jag en ADHD diagnos. Jag har försökt komma tillbaka genom att skriva omtenta men har inte lyckats.

   Jag undrar om det finns något stöd...

   Anna SYV: Hej Julia,du har rätt: under sommaren brukar det ta lång tid att få svar från lärosätena pga semestrar. Se om du kan komma i kontakt med kuratorn på ditt... Läs hela svaret
  • Maja 16 år

   Hur stor sannolikhet är det att jag kommer in som reserv?

   Hej! Jag hamnade på reservlistan till mitt förstahandsval i gymnasieantagningen. Jag hade 277.5 i merit och lägsta var 287.5 och jag hamnade på reservplats nummer 6. Linjen har 160 platser, men är stans "trendigaste skola" om man kan säga så. Det är även natur på den mest prestigefyllda skolan...

   Mikael SYV: Hej Maja! Håll hoppet uppe men ställ dig samtidigt in på att du kanske kommer att börja på den skolan där du nu är antagen. Att komma in från reserv kan man... Läs hela svaret
  • Alex 16 år

   Hur ställer jag mig på reservplats?

   Hej! Jag kom inte in på mitt förstahandsval, men jag är helt behörig till det. Hur gör jag för att komma på reservplats innan det är försent? Behöver jag även säga "ja" till den plats som jag inte vill ha?

   Anna SYV: Hej Alex,olika gymnasieantagningskanslier (i olika delar av Sverige) kan göra på lite olika sätt. Oftast ställs behöriga elever automatiskt i reservkön till sina högre prioriterade... Läs hela svaret
  • Leo 16 år

   Kom inte in på förstahandsval och vill inte gå på dem under?

   Så jag var rätt säker på att jag skulle komma in på första valt som var teknikprogrammet, men det gjorde jag inte det blev 272.5 i gräns och jag har 270, så nu kommer jag inte gå på teknikprogrammet men vill ju göra det så undrar om detta går och lösa hade ju kommit in på de flesta andra teknik...

   Anna SYV: Hej Leo,om du är behörig sökande, så borde du få en RESERVplats (köplats på reservlistan), fick du den? Det var ju synd att du inte sökte Teknikprogrammet... Läs hela svaret
  • V 16 år

   Hur stor chans är det att jag kommer in på det programmet jag vill gå?

   Vill så gärna komma in på mitt första hands val, och jag ångrar mig helt och hållet om vilken ordning jag valt dem andra valen då jag egentligen inte ville gå på dem, utan jag la bara till dem ifall. Men är reserv nr 6 till teater...

   SYV-besökare Syv: Hej V!Jag vill "spinna vidare" på Annas förslag (se svar från SYV Anna) om att utöva (syssla med) teater på fritiden. Det kan du göra även... Läs hela svaret
  • I 23 år

   Vilken skola ska jag välja?

   Hej! Jag har nyligen blivit antagen till utbildningen Redovisningsekonom på två olika skolor och vet nu inte vilken av skolorna jag ska välja. Skolorna jag har blivit antagna till är TUC och Stockholm School of Business. Utbildningen via TUC är på 430 yh -...

   Julia SYV: Hej I!Vad jag kan se erbjuder Stockholm School of Business yrkeshögskoleutbildningar till Redovisningskonsult.TUC erbjuder yh-utbildningar till Redovisningsekonom. En yrkeshögskoleutbildning som är 20yh... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga